Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ 28 WRZEŚNIA 2013 R.

2 OD ROKU 2006 EGZAMINY NA APLIKACJE ORGANIZUJE MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI WSZYSTKICH KANDYDATÓW OBOWIĄZUJĄ TE SAME ZASADY I ZAKRES EGZAMINÓW WSTĘPNYCH OD 2008 ROKU SPORZĄDZANA JEST ANALIZA WYNIKÓW PO EGZAMINACH WSTĘPNYCH

3 EGZAMINY NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ i NOTARIALNĄ 28 WRZEŚNIA 2013 R. 61 KOMISJI EGZAMINACYJNYCH POWOŁANYCH PRZY MINISTRZE SPRAWIEDLIWOŚCI: - 29 NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI 24 OKRĘGOWYCH RAD ADWOKACKICH, - 26 NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI 19 OKRĘGOWYCH IZB RADCÓW PRAWNYCH - 6 NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI 11 RAD IZB NOTARIALNYCH

4 EGZAMINY NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ i NOTARIALNĄ POWOŁANE KOMISJE EGZAMINACYJNE 2013 – 61 KOMISJI 2012 – 61 KOMISJI 2011 – 60 KOMISJI 2010 – 56 KOMISJI 2009 – 64 KOMISJE 2008 – 66 KOMISJI

5 LICZBA PRZYSTĘPUJĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

6 ŁĄCZNA LICZBA PRZYSTĘPUJĄCYCH W LATACH WG APLIKACJI

7 ŁĄCZNA LICZBA PRZYSTĘPUJĄCYCH W LATACH DO EGZAMINÓW W LATACH PRZYSTĄPIŁO ŁĄCZNIE OSOBY EGZAMIN ZDAŁO ŁĄCZNIE OSOBY CO STANOWI 44,04% ZDAJĄCYCH

8 PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANALIZY Z 2012 R. WYNIKI ANALIZY POKAZAŁY UTRZYMUJĄCĄ SIĘ ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY OCENĄ NA DYPLOMIE A ZDAWALNOŚCIĄ: IM WYŻSZA OCENA NA DYPLOMIE, TYM WIĘKSZY PROCENT ZDAWALNOŚCI W GRUPIE OSÓB Z TĄ OCENĄ ZDAWALNOŚCI W GRUPIE OSÓB Z TĄ OCENĄ OCENACELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY PLUS DOBRY DOSTATECZNY PLUS DOSTATE CZNY ZDAWALNOŚĆ97,44%73,78%63,53%40,11%31,35%24,44% ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ: 50,43%

9 PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANALIZY Z 2012 R. SPOŚRÓD WSZYSTKICH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NAJWIĘKSZĄ GRUPĘ STANOWIŁY OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY STUDIA W 2012 R. NASTĘPNIE OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY STUDIA W 2011 R. ABSOLWENCI 2012 R. i 2011 R. STANOWILI RAZEM PRAWIE 2/3 PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW w 2012 R. ROK UKOŃCZENIA STUDIÓW RAZEM LICZBA PROCENT42,13%23,36%65,49%

10 ABSOLWENCI WYDZIAŁÓW PRAWA A PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE  ABSOLWENCI 2008  PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM)  W TYM ABSOLWENCI Z 2008 R.   30,20 %  ABSOLWENCI 2009  PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM)  W TYM ABSOLWENCI Z 2009 R.   27,78 %  ABSOLWENCI 2010  PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM)  W TYM ABSOLWENCI Z 2010 R.   46,35 %  ABSOLWENCI 2011  PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM)  W TYM ABSOLWENCI Z 2011 R.   39,47 %  ABSOLWENCI 2012  PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM)  W TYM ABSOLWENCI Z 2012 R.   42,13 % WSZYSTKICH PRZYSTĘPUJĄCYCH   ABSOLWENCI 2013  PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW (OGÓŁEM)  W TYM ABSOLWENCI Z 2013 R.   43,67% WSZYSTKICH PRZYSTĘPUJĄCYCH

11 ZAINTERESOWANIE ABSOLWENTÓW Z ROKU, W KTÓRYM ODBYWAŁ SIĘ EGZAMIN EGZAMINAMI NA APLIKACJE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

12 ABSOLWENCI Z 2013 R., KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE L.p. uczelnia wyższa Absolw. wydziału prawa w 2013 Absolwenci 2013, którzy przystąpili do egz. wstępnych na aplikacje Zainteresowanie aplikacjami absolwentów Łącznie przystąpiło z danej uczelni 1 Uniwersytet Warszawski , Uniwersytet Wrocławski , Uniwersytet Jagielloński w Krakowie , Uniwersytet Śląski w Katowicach , Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu , Uniwersytet M. Curie – Skłodowskiej w Lublinie , Uniwersytet Gdański , Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu , Uniwersytet w Białymstoku , Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji311175, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie , Uniwersytet Łódzki , Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie , Krakowska Akademia im. A. Frycza – Modrzewskiego , Uniwersytet Szczeciński , Uniwersytet Rzeszowski , Uczelnia Łazarskiego ,81384

13 ABSOLWENCI Z 2013 R., KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINÓW NA APLIKACJE – C.D. L.p. Uczelnia wyższa Absolw. wydziału prawa w 2013 r Absolwenci 2013, którzy przystąpili do egz. wstępnych na aplikacje Zainteresowa nie aplikacjami absolwentów Łącznie przystąpiło z danej uczelni 19 Uniwersytet Opolski , Akademia Leona Koźmińskiego , KUL W.Z. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim993737, KUL W.Z. Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli903134, Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie841113, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu731926, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Med. w Kielcach702231, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie37616, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej261142, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni221254, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu21942, Prywatna Wyższa Szkoła Businessu Administracji i Technik Komputerowych7114, Szkoła Wyższa Bankowa w Gdyni4375, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniubrak danych Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicybrak danych2--14 RAZEM ,84

14 ZAINTERESOWANIE ABSOLWENTÓW 2013 APLIKACJAMI APLIKACJA ADWOKACKA APLIKACJA RADCOWSKA APLIKACJA NOTARIALNA 1Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Wrocławski UMCS w Lublinie Uniwersytet Gdański Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet w Białymstoku Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego Akademia Koźmińskiego

15 ZAINTERESOWANIE ABSOLWENTÓW 2013 APLIKACJAMI

16 ZAINTERESOWANIE ABSOLWENTÓW 2013 APLIKACJAMI – C.D. APLIKACJA ADWOKACKA APLIKACJA RADCOWSKA APLIKACJA NOTARIALNA 19Uniwersytet Opolski WS Administracji i Biznesu w Gdyni363 21WS Finansów i Zarządzania w Warszawie110 22WS Menedżerska w Legnicy002 23WS Prawa i Administracji w Przemyślu WS Zarządzania i Prawa w Warszawie443 25SW Psychologii Społecznej KUL W.Z. Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli KUL W.Z. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim WS Ekonomii, Prawa i Nauk Med. w Kielcach Europejska WS Prawa i Administracji w Warszawie WS Pedagogiki i Administracji w Poznaniu WS Menedżerska w Warszawie420 32WS Umiejętności Społecznych w Poznaniu351 33WS Bankowa w Gdyni120 Prywatna WS Businessu Administracji i Technik Komputerowych100

17 ZAINTERESOWANIE ABSOLWENTÓW 2013 APLIKACJAMI – C.D.

18 PRZYSTĘPUJĄCY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW OSÓB 3 OSOBY -BRAK DANYCH

19 EGZAMIN W 2013 R. PRZYSTĄPIŁO  OSÓB ZDAŁO  OSÓB  48,47% ZDAŁO  OSÓB  48,47% APLIKACJA APLIKACJA APLIKACJA APLIKACJA APLIKACJA APLIKACJA ADWOKACKA RADCOWSKA NOTARIALNA ADWOKACKA RADCOWSKA NOTARIALNA PRZYSTĄPIŁO PRZYSTĄPIŁY PRZYSTĄPIŁO PRZYSTĄPIŁO PRZYSTĄPIŁY PRZYSTĄPIŁO ZDAŁO ZDAŁY ZDAŁY ZDAŁO ZDAŁY ZDAŁY ,12% 46,53% 35,84% 53,12% 46,53% 35,84%

20 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ – ZDAWALNOŚĆ WG SIEDZIBY KOMISJI Lp Okręgowa Rada Adwokacka Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 1 Białystok10757,9% 2 Bielsko - Biała5453,7% 3 Bydgoszcz4746,8% 4 Częstochowa7341,1% 5 Gdańsk18155,8% 6 Katowice28355,5% 7 Kielce8750,6% 8 Koszalin3339,4% 9 Kraków30161,8% 10 Lublin16050% 11 Łódź12964,3% 12 Olsztyn5442,6% 13 Opole4438,6% 14 Płock4637% Lp. Okręgowa Rada Adwokacka Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 15 Poznań22058,2% 16 Radom3132,3% 17 Rzeszów23065,2% 18 Siedlce3542,9% 19 Szczecin10164,4% 20 Toruń5044% 21 Wałbrzych4839,6% 22 Warszawa156450% 23 Wrocław26454,9% 24 Zielona Góra5451,9% Razem419653,1%

21 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ – ZDAWALNOŚĆ WG SIEDZIBY KOMISJI Lp. Okręgowa Izba Radców Prawnych Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 1Białystok15148,3% 2Bydgoszcz11047,3% 3Gdańsk31850% 4Katowice29150,2% 5 Kielce14437,5% 6Koszalin6738,8% 7Kraków53959,7% 8Lublin30140,9% 9Łódź19160,2% 10Olsztyn16542,4% 11Opole19134% 12Poznań43451,6% Lp. Okręgowa Izba Radców Prawnych Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 13 Rzeszów17847,2% 14 Szczecin13045,4% 15 Toruń15147% 16 Wałbrzych9332,3% 17 Warszawa123041% 18 Wrocław37447,6% 19 Zielona Góra6543,1% Razem512346,5%

22 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ – ZDAWALNOŚĆ WG SIEDZIBY KOMISJI Lp. Siedziba Komisji Egzaminacyjnej Liczba osób, które przystąpiły zdawalność 1Gdańsk11729,1% 2Katowice5942,4% 3Kraków13134,4% 4Poznań14641,1% 5Warszawa21834,4% 6Wrocław8837,5% Razem75935,8%

23 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI ADWOKACKIEJ Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO 230 OSÓB – ZDAWALNOŚĆ 65,2% UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁA 1 OSOBA AKADEMIA KOŹMIŃSKIEGO UNIWERSYTET WROCŁAWSKI PWSBAITK

24 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI ADWOKACKIEJ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO 101 OSOBY – ZDAWALNOŚĆ 64,4% UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁA 1 OSOBA UNIWERSYTET GDAŃSKI KUL WZ W TOMASZOWIE LUB. KUL UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WSB W GDYNI

25 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI ADWOKACKIEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO 129 OSÓB – ZDAWALNOŚĆ 64,3% UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁA 1 OSOBA UCZELNIA KOŹMIŃSKIEGO EWSPIA W WARSZAWIE KRAKOWSKA AKADEMIA UNIWERSYTET GDAŃSKI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UNIWERSYTET OPOLSKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI UW-M W OLSZTYNIE WSUS W POZNANIU

26 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI RADCOWSKIEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO 191 OSÓB – ZDAWALNOŚĆ 60,2% UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁY 2 OSOBY UCZELNIA ŁAZARSKIEGO UKSW UNIWERSYTET OPOLSKI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTAPIŁY 4 OSOBY KUL KRAKOWSKA AKADEMIA UMCS UAM W POZNANIU UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁY 3 OSOBY UMK W TORUNIU UNIWERSYTET ŚLĄSKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁA 1 OSOBA AKADEMIA KOŹMIŃSKIEGO KUL WZ W TOMASZOWIE LUB. WSM W WARSZAWIE

27 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI RADCOWSKIEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO 539 OSÓB – ZDAWALNOŚĆ 59,7% UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁA 1 OSOBA WSPAINM W KIELCACH UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁY 2 OSOBY UNIWERSYTET GDAŃSKI UAM W POZNANIU UNIWERSYTET WARSZAWSKI

28 ABSOLWENCI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO WSZYSCY PRZYSTĘPUJĄCY OSÓB PRZYSTAPILI DO EGZAMINU W 32 KOMISJACH EGZAMINACYJNYCH W 17 MIASTACH W POLSCE: - 5 KOMISJACH EGZAMINACYJNYCH DS. APLIKACJI NOTARIALNEJ - 13 KOMISJACH EGZAMINACYJNCYH DS. APLIKACJI RADCOWSKIEJ - 14 KOMISJACH EGZAMINACYJNYCH DS. APLIKACJI ADWOKACKIEJ

29 ABSOLWENCI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO WSZYSCY PRZYSTĘPUJĄCY OSÓB

30 ABSOLWENCI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WSZYSCY PRZYSTĘPUJĄCY – OSÓB PRZYSTAPILI DO EGZAMINU W 34 KOMISJACH EGZAMINACYJNYCH W 19 MASTACH W POLSCE: - 4 KOMISJACH EGZAMINACYJNYCH DS. APLIKACJI NOTARIALNEJ - 15 KOMISJACH EGZAMINACYJNCYH DS. APLIKACJI RADCOWSKIEJ - 15 KOMISJACH EGZAMINACYJNYCH DS. APLIKACJI ADWOKACKIEJ

31 ABSOLWENCI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO WSZYSCY PRZYSTĘPUJĄCY – OSÓB

32 ZAKRES ANALIZY  ANALIZA PYTAŃ   ANALIZA PROFILU PRZYSTĘPUJĄCYCH

33 ANALIZAPYTAŃ

34 ANALIZA PYTAŃ OBLICZONO ODSETEK POPRAWNYCH ODPOWIEDZI UDZIELONYCH NA KAŻDE PYTANIE OBLICZONO ODSETEK POPRAWNYCH ODPOWIEDZI UDZIELONYCH NA KAŻDE PYTANIE KAŻDE Z PYTAŃ PRZYPORZĄDKOWANO DO ODPOWIEDNIEGO ZAKRESU PRAWA W ROZUMIENIU USTAW SAMORZĄDOWYCH KAŻDE Z PYTAŃ PRZYPORZĄDKOWANO DO ODPOWIEDNIEGO ZAKRESU PRAWA W ROZUMIENIU USTAW SAMORZĄDOWYCH OBLICZONO ODSETEK POPRAWNYCH ODPOWIEDZI OBLICZONO ODSETEK POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA KAŻDEGO Z ZAKRESÓW PRAWA WSKAZANO PYTANIA, KTÓRE BYŁY DLA ZDAJĄCYCH NAJTRUDNIEJSZE I NAJŁATWIEJSZE, WSKAZANO ZAKRESY PRAWA, KTÓRE BYŁY DLA ZDAJĄCYCH NAJTRUDNIEJSZE I NAJŁATWIEJSZE WSKAZANO PYTANIA, KTÓRE BYŁY DLA ZDAJĄCYCH NAJTRUDNIEJSZE I NAJŁATWIEJSZE, WSKAZANO ZAKRESY PRAWA, KTÓRE BYŁY DLA ZDAJĄCYCH NAJTRUDNIEJSZE I NAJŁATWIEJSZE

35 ANALIZA PYTAŃ TEST NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ

36 TEST NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ

37 KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH PYTANIE NAJŁATWIEJSZE KANDYDACI NA APL. ADWOKACKICH – 98,14% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI KANDYDACI NA APL. RADCOWSKICH – 97,97% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z ustawą – Prawo budowlane, katastrofą budowlaną jest: A. niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, B. uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, C. awaria instalacji.

38 PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE KANDYDACI NA APL. ADWOKACKICH – 13,42% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI KANDYDACI NA APL. RADCOWSKICH – 11,05% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, w razie zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika, przy braku zezwolenia sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika, unieważnienia małżeństwa, jeżeli małżonkowie nie podjęli wspólnego pożycia, może żądać: A. każdy z małżonków, nawet ten, który nie zawarł małżeństwa przez pełnomocnika, B. mocodawca, C. małżonek mocodawcy, jeżeli nie zawarł on małżeństwa przez pełnomocnika.

39 KANDYDACI NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ PYTANIA SKARŻONE W ODWOŁANIACH   LICZBA PYTAŃ W TEŚCIE – 150   LICZBA WNIESIONYCH ODWOŁAŃ   LICZBA WSZYSTKICH ZASKARŻONYCH PYTAŃ – 108 W TYM   LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH 1 RAZ – 32   LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH CO NAJMNIEJ 10 RAZY - 10

40 KANDYDACI NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ I RADCOWSKĄ NAJCZĘŚCIEJ SKARŻONE PYTANIA NUMER PYTANIA

41 KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW PRAWA

42 KANDYDACI NA APLIKANTÓW ADWOKACKICH I RADCOWSKICH

43 PORÓWNANIE ODPOWIEDZI Z ZAKRESÓW PRAWA KANDYDACI NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ

44 PORÓWNANIE ODPOWIEDZI Z ZAKRESÓW PRAWA KANDYDACI NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ

45 ANALIZA PYTAŃ TEST NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

46

47 PYTANIE NAJŁATWIEJSZE 94,99% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli w wyniku sprzeczności z ustawą nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność ta: A. nigdy nie pozostaje w mocy co do pozostałych części, B. pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana, C. zawsze pozostaje w mocy co do pozostałych części.

48 TEST NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE 5,4% POPRAWNYCH ODPOWIEDZI Zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w przypadku przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa będącej przedmiotem dzierżawy, dzierżawcy nieruchomości: A. przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej trzech lat, B. przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli dzierżawa trwała faktycznie przez okres co najmniej pięciu lat, C. nie przysługuje prawo pierwokupu.

49 KANDYDACI NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ PYTANIA SKARŻONE W ODWOŁANIACH   LICZBA PYTAŃ W TEŚCIE – 150   LICZBA WNIESIONYCH ODWOŁAŃ - 21   LICZBA WSZYSTKICH ZASKARŻONYCH PYTAŃ – 37 W TYM   LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH 1 RAZ – 24   LICZBA PYTAŃ ZASKARŻONYCH CO NAJMNIEJ 5 RAZY - 3

50 KANDYDACI NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ NAJCZĘŚCIEJ SKARŻONE PYTANIA NUMER PYTANIA

51 % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW PRAWA

52 PORÓWNANIE ODPOWIEDZI Z ZAKRESÓW PRAWA KANDYDACI NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

53 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH

54 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH TO ANALIZA KANDYDATÓW NA APLIKANTÓW WG KRYTERIÓW:   UKOŃCZONEJ UCZELNI   OCENY ZE STUDIÓW   ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW   FORMY STUDIÓW   WIELOKROTNOŚCI PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU   ORAZ ANALIZA ZDAWALNOŚCI ABSOLWENTÓW 2013 WG OCENY ZE STUDIÓW

55 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH 2013 R. DO EGZAMINU PRZYSTĄPIŁO  OSÓB NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ PRZYSTĄPIŁO  OSÓB APLIKACJĘ RADCOWSKĄ PRZYSTĄPIŁY  OSOBY APLIKACJĘ NOTARIALNĄ PRZYSTĄPIŁO  759 OSÓB

56 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH KANDYDACI NA APLIKANTÓWADWOKACKICH

57 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA ADWOKACKA PRZYSTĄPIŁO OSÓB PRZYSTĄPIŁO OSÓB ZDAŁO OSÓB ZDAŁO OSÓB CO STANOWI 53,12% KANDYDATÓW

58 APLIKACJA ADWOKACKA WYNIK POZYTYWNY – OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY ZE STUDIÓW

59 APLIKACJA ADWOKACKA WYNIK POZYTYWNY OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

60 APLIKACJA ADWOKACKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU W 2013 R. WSZYSTKICH KANDYDATÓW 4 196

61 APLIKACJA ADWOKACKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU A ZDAWALNOŚĆ ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ PIERWSZY  59,14% ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ KOLEJNY  38,00% BRAK DANYCH – 9 OSÓB

62 APLIKACJA ADWOKACKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRE ZDAŁY EGZAMIN BRAK DANYCH - 9 OSÓB

63 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH KANDYDACI NA APLIKANTÓWRADCOWSKICH

64 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA RADCOWSKA PRZYSTĄPIŁY OSOBY PRZYSTĄPIŁY OSOBY ZDAŁY OSOBY ZDAŁY OSOBY CO STANOWI 46,5% KANDYDATÓW

65 APLIKACJA RADCOWSKA WYNIK POZYTYWNY OSOBY UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY ZE STUDIÓW

66 APLIKACJA RADCOWSKA WYNIK POZYTYWNY OSOBY UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

67 APLIKACJA RADCOWSKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU W 2013 R. WSZYSTKICH KANDYDATÓW 5 123

68 APLIKACJA RADCOWSKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU A ZDAWALNOŚĆ ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ PIERWSZY  53,58% ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ KOLEJNY  33,96% BRAK DANYCH – 29 OSÓB

69 APLIKACJA RADCOWSKA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRE ZDAŁY EGZAMIN BRAK DANYCH – 29 OSÓB

70 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH KANDYDACI NA APLIKANTÓWNOTARIALNYCH

71 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH APLIKACJA NOTARIALNA PRZYSTĄPIŁO 759 OSÓB PRZYSTĄPIŁO 759 OSÓB ZDAŁY 272 OSOBY ZDAŁY 272 OSOBY CO STANOWI 35,8% KANDYDATÓW

72 APLIKACJA NOTARIALNA WYNIK POZYTYWNY OSOBY UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY ZE STUDIÓW

73 APLIKACJA NOTARIALNA WYNIK POZYTYWNY OSOBY UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

74 APLIKACJA NOTARIALNA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU W 2013 R. WSZYSTKICH KANDYDATÓW 759

75 APLIKACJA NOTARIALNA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU A ZDAWALNOŚĆ ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ PIERWSZY  37,55% ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ KOLEJNY  32,97% BRAK DANYCH – 1 OSOBA

76 APLIKACJA NOTARIALNA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRA PRZYSTĄPIŁA DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRA ZDAŁA EGZAMIN BRAK DANYCH – 1 OSOBA

77 ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH ANALIZA ZBIORCZA

78 ZBIORCZA ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH DO EGZAMINÓW PRZYSTĄPIŁO OSÓB DO EGZAMINÓW PRZYSTĄPIŁO OSÓB WYNIK POZYTYWNY UZYSKAŁO OSÓB WYNIK POZYTYWNY UZYSKAŁO OSÓB CO STANOWI 48,47% KANDYDATÓW CO STANOWI 48,47% KANDYDATÓW

79 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM WG UKOŃCZONEJ UCZELNI

80 ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU WG OCENY ZE STUDIÓW OCENA NA DYPLOMIE 654,543,53 B. D. LICZBA ABSOLWENTÓW WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY PNPNPNPNPNPN LICZBA OSÓB ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W STOSUNKU DO OSÓB Z DANĄ OCENĄ 93,6274,5061,0037,8529,6722,67 STOSUNEK POZYTYWNYCH OCEN DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH 0,9027,9730,3531,076,43,13

81 ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU WG OCENY ZE STUDIÓW

82 ANALIZA ZBIORCZA WYNIK POZYTYWNY OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG OCENY ZE STUDIÓW

83 ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW ROK UKOŃCZENIA STUDIÓW I WCZEŚNIEJ LICZBA ABSOLWENTÓW Z DANEGO ROKU PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU WYNIK POZYTYWNY /NEGATYWNY PNPNPNPNPNPN LICZBA OSÓB ODSETEK OSÓB, KTÓRE ZDAŁY W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH Z DANEGO ROKU 62,443,6234,0334,0139,5631,65 STOSUNEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW DO WSZYSTKICH POZYTYWNYCH WYNIKÓW 56,2320,168,274,402,947,98

84 ANALIZA ZBIORCZA ODSETEK POZYTYWNYCH WYNIKÓW EGZAMINU WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

85 ANALIZA ZBIORCZA WYNIK POZYTYWNY OSÓB UDZIAŁ PROCENTOWY WG ROKU UKOŃCZENIA STUDIÓW

86 ANALIZA ZBIORCZA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (POWYŻEJ 240 OSÓB) PRZYSTĄPILIUZYSKALI WYNIK POZYTYWNY L.P.UCZELNIA LICZBA OSÓB LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI U. JAGIELLOŃSKI ,18 2U. ŁÓDZKI ,11 3U. RZESZOWSKI ,33 4U. WARSZAWSKI ,56 5UAM W POZNANIU ,80 6UNIWERSYTET ŚLĄSKI ,30 7U. GDAŃSKI ,76 8U. SZCZECIŃSKI ,27 9UKSW W WARSZAWIE ,60 10UMCS W LUBLINIE ,86 11U. W BIAŁYMSTOKU ,62 12UMK W TORUNIU ,16 13U. WROCŁAWSKI ,41 14KUL ,44 15U. WARMIŃSKO-MAZURSKI ,50 16KRAKOWSKA AKADEMIA ,61 17UCZELNIA ŁAZARSKIEGO ,29 18AKADEMIA KOŹMIŃSKIEGO ,21 POZOSTAŁE, Z ODSETKIEM Z OGÓŁU PRZYSTĘPUJĄCYCH MNIEJSZYM NIŻ 3% ,93 RAZEM10078ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ 48,47 %

87 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA APLIKACJĘ)

88 ANALIZA ZBIORCZA OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH (PONIŻEJ 200 OSÓB) PRZYSTĄPIL IUZYSKALI WYNIK POZYTYWNY L.P UCZELNIA LICZBA OSÓB LICZBA OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI WS ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI12650,00 2 WS FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WA-WIE2150,00 3 SW PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ13646,15 4 WS PRAWA I ADMINISTRACJI W PRZEMYŚLU341544,12 5 UNIWERSYTET OPOLSKI ,82 6 WS BANKOWA W GDYNI291137,93 7 WS EKONOMII, PRAWA I NAUK MED. W KIELCACH351337,14 8 KUL W.Z. W TOMASZOWIE LUB ,88 9 KUL W.Z. W STALOWEJ WOLI622133,87 10 WS PEDAGOGIKI I ADMINISTRACJI W POZNANIU25728,00 11 WS UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W POZNANIU18527,78 12 PWS BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE22627,27 13 WS MENEDŻERSKA W LEGNICY16425,00 14 WS MENEDŻERSKA W WARSZAWIE23521,74 15 WS ZARZĄDZANIA I PRAWA W WARSZAWIE761621,05 16 EWS PRAWA I ADMINISTRACJI W WA-WIE921819,57 ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ48,47%

89 ODSETEK OSÓB Z WYNIKIEM POZYTYWNYM Z DANEJ UCZELNI DO LICZBY OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY Z DANEJ UCZELNI – PORÓWNANIE DO ŚREDNIEGO WYNIKU W KRAJU (OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ OK. 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA APLIKACJĘ)

90 ANALIZA ZBIORCZA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU W 2013 R. WSZYSTKICH KANDYDATÓW

91 ANALIZA ZBIORCZA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU A ZDAWALNOŚĆ ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ PIERWSZY  54,9% ZDAWALNOŚĆ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ KOLEJNY  35,28%

92 ANALIZA ZBIORCZA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO EGZAMINU LICZBA OSÓB, KTÓRE ZDAŁY EGZAMIN

93 ANALIZA ZBIORCZA WIELOKROTNOŚĆ PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU KOLEJNOŚĆ ZGODNA Z LICZBĄ OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU PO RAZ PIERWSZY PO RAZ KOLEJNY PRZYSTAPILI DO EGZAMINU ZDALI EGZAMIN PRZYSTAPILI DO EGZAMINU ZDALI EGZAMIN Uniwersytet Warszawski 67,50 % 62,55 % 32,50 % 35,04 % Uniwersytet Wrocławski 63,93 % 55,01 % 36,07 % 31,15 % Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 78,89 % 76,41 % 21,11 % 46,71 % Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 64,82 % 57,66 % 35,18 % 43,98 % UMCS w Lublinie 64,80 % 54,57 % 35,20 % 38,36 % Uniwersytet Śląski w Katowicach 72,04 % 58,45 % 27,96 % 36,47 % Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu 69,15 % 54,14 % 30,85 % 31,46 % Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 65,43 % 52,51 % 34,57 % 28,48 % Uniwersytet Gdański 68,94 % 57,51 % 31,06 % 39,01 % Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 51,58 % 29,72 % 48,42 % 24,62 % Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie 70,11 % 56,98 % 29,89 % 32,74 % Uniwersytet Rzeszowski 71,58 % 61,01 % 28,42 % 44,55 % Uniwersytet Łódzki 72,27 % 67,16 % 27,73 % 42,31 % Uniwersytet Szczeciński 63,81 % 56,30 % 36,19 % 40,00 % Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego 66,95 % 37,45 % 33,05 % 31,90 % Akademia Koźmińskiego 68,55 % 25,29 % 31,45 % 28,21 % Uniwersytet w Białymstoku 68,40 % 52,02 % 31,60 % 41,75 % Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie 62,66 % 43,94 % 37,34 % 41,53 %

94 PRZYSTĘPUJĄCY A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW

95 ZDAWALNOŚĆ A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW l.p. Uczelnia Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu ogółem Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu studia stacjonarne /niestacjonarne Wynik pozytywny studia stacjonarne /niestacjonarne % zdawalności brak danych 1UNIWERSYTET WARSZAWSKI S486 – 44,96%32266,25 0 N595 – 55,04%25743,19 2UNIWERSYTET WROCŁAWSKI 892 S336 – 37,66 %23269,04 1 N555 – 62,21%18232,79 3 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 721 S469 – 65,05%36277,18 0 N252 – 34,95%14457,14 4 UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU 697 S349 – 50,07%23667,62 6 N342 – 49,06%13038,01 5 UMSC W LUBLINIE 659 S416 – 63,13%25060,09 0 N243 – 36,87%7229,62 6 UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 608 S260 – 42,76%16663,84 0 N348 – 57,24%15243,67 7 UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU 581 S330 – 56,80%19358,48 2 N249 – 42,86%7931,72

96 ZDAWALNOŚĆ A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW – C.D. l.p. Uczelnia Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu ogółem Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu studia stacjonarne /niestacjonarne Wynik pozytywny studia stacjonarne /niestacjonarne % zdawalności brak danych 8 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II 459 S383 – 83,44%17946,73 0 N76 – 16,56%2532,89 9UNIWERSYTET GDAŃSKI 454 S 229 – 50,44%15668,12 0 N 225 – 49,56%7935,11 10 UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 414 S 318 – 76,81%8526,73 0 N 96 – 23,189%2829,17 11 UNIWERSYTET KARD. S. WYSZYŃSKIEGO W WA-W 379 S 260 – 68,60% N 119 – 31,40%4537,82 12 UNIWERSYTET RZESZOWSKI 387 S 310 – 80,10%19462,58 3 N 74 – 19,12%2331,08 13 UNIWERSYTET ŁÓDZKI 376 S 222 – 59,04%15971,62 2 N 152 – 40,42%6744,08 14 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 374 S 245 – 65,50%14358,37 0 N 129 – 34,50%4534,88

97 ZDAWALNOŚĆ A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW – C.D. l.p. Uczelnia Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu ogółem Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu studia stacjonarne /niestacjonarne Wynik pozytywny studia stacjonarne /niestacjonarne % zdawalności brak danych 15 KRAKOWSKA AKADEMIA IM. FRYCZA-MODRZEWSKIEGO 351 S274 – 78,06%9735,40 0 N77 – 21,94%2836,36 16AKADEMIA KOŹMIŃSKIEGO 248 S197 – 79,44%5025,38 0 N51 – 20,56%1529,41 17 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU 327 S192 – 58,72%10956,77 1 N134 – 40,98%5037,31 18 UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE 320 S249 – 77,81%11244,98 1 N70 – 21,87%2434,29 19 UNIWERSYTET OPOLSKI 196 S122 – 62,24%6553,28 0 N74 – 37,75%1520,27 W POWYŻSZEJ TABELI ZNAJDUJĄ SIĘ UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ 3% WSZYSTKICH ZDAJĄCYCH NA APLIKACJE ORAZ DODATKOWO UNIWERSYTET OPOLSKI Z POZOSTAŁYCH UCZELNI PRZYSTĄPIŁO MNIEJ NIŻ 100 OSÓB

98 ZDAWALNOŚĆ A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW OBEJMUJE UCZELNIE, Z KTÓRYCH PRZYSTĄPIŁO WIĘCEJ NIŻ 100 ZDAJĄCYCH

99

100 ZDAWALNOŚĆ A FORMA UKOŃCZONYCH STUDIÓW STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE PRZYSTĄPIŁY ZDAŁY CO STANOWI 55,98%PRZYSTĄPIŁO ZDAŁO CO STANOWI 37,36% BRAK DANYCH – 16 OSÓB

101 ZDAWALNOŚĆ A LICZBA PUNKTÓW APLIKACJA ADWOKACKA ZDAŁO OSÓB APLIKACJA RADCOWSKA ZDAŁY OSOBY APLIKACJA NOTARIALNA ZDAŁY 272 OSOBY LICZBA PUNKTÓW UZYSKANYCH Z TESTU LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO LICZBA OSÓB ODSETEK WYNIKU POZYTYWNEGO ,94% ,49%17062,50% ,36%68628,78%6122,43% ,10%30912,96%3613,24% ,02%823,44%51,83% ,58%80,33%0-

102 CIEKAWOSTKI NAJLEPSZY WYNIKI UZYSKANE PRZEZ KANDYDATÓW 145 PUNKTÓW 145 PUNKTÓW ABSOLWENT 2013 ABSOLWENT 2013 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI RADCOWSKIEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI RADCOWSKIEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UNIWERSYTET WARSZAWSKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI 144 PUNKTY 144 PUNKTY ABSOLWENT 2013 ABSOLWENT 2013 KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI ADWOKACKIEJ Z SIEDZIBĄ W TORUNIU KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI ADWOKACKIEJ Z SIEDZIBĄ W TORUNIU UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU UNIWERSYTET M. KOPERNIKA W TORUNIU

103 CIEKAWOSTKI NAJSTARSZY ROCZNIK UKOŃCZENIA STUDIÓW, KTÓRY UZYSKAŁ POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU DWÓCH ABSOLWENTÓW 1993 ROKU KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI ADWOKACKIEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI ADWOKACKIEJ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI RADCOWSKIEJ Z SIEDZIBĄ W BIAŁYSTOKU KOMISJA EGZAMINACYJNA DS. APLIKACJI RADCOWSKIEJ Z SIEDZIBĄ W BIAŁYSTOKU UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU

104 CIEKAWOSTKI 8 OSÓB WSKAZAŁO, ŻE PRZYSTĘPUJE DO EGZAMINU PO RAZ 7 (ZDAŁO 25%) 2 OSOBY WSKAZAŁY, ŻE PRZYSTĘPUJĄ DO EGZAMINU PO RAZ 8 (ZDAŁO 50%) 1 OSOBA WSKAZAŁA, ŻE PRZYSTĘPUJE DO EGZAMINU PO RAZ 9 (ZDAŁO 0%) Z TEJ GRUPY 3 OSOBY ZDAŁY EGZAMIN 27,27%

105 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „BARDZO DOBRY” WSZYSCY PRZYSTĘPUJĄCY PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 1Uniwersytet Gdański747297,28 2Uniwersytet Łódzki605693,33 3Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ,60 4Uniwersytet Szczeciński534788,08 5Uniwersytet Wrocławski726387,50 6Uniwersytet Śląski w Katowicach ,71 7Uniwersytet Warszawski ,56 8UMCS w Lublinie847083,33 9Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu957983,16 10Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu655483,08 11Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ,50 12Uniwersytet Rzeszowski ,00 13Uniwersytet w Białymstoku523669,23 14 Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego ,00 15Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie573561,40 16Akademia Koźmińskiego462554,38 17Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie ,03 18Uczelnia Łazarskiego w Warszawie864147,67 DLA U. WARSZAWSKIEGO (21 OSÓB) ORAZ U. ŚLĄSKIEGO (25 OSÓB) DO ANALIZY WŁĄCZONO OSOBY Z OCENĄ ZE STUDIÓW „CELUJĄCY”

106 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „CELUJĄCY”, „BARDZO DOBRY”, „DOBRY PLUS” ORAZ „DOBRY” WSZYSCY PRZYSTĘPUJĄCY PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 1Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ,27 2Uniwersytet Szczeciński ,21 3Uniwersytet Łódzki ,78 4Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ,27 5UMCS w Lublinie ,34 6Uniwersytet Rzeszowski ,14 7Uniwersytet Warszawski ,11 8Uniwersytet Śląski w Katowicach ,41 9Uniwersytet Gdański ,34 10Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu ,85 11Uniwersytet w Białymstoku ,12 12Uniwersytet Wrocławski ,85 13Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie ,14 14 Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego ,63 15Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ,95 16Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie ,44 17Akademia Koźmińskiego ,95 18Uczelnia Łazarskiego w Warszawie ,43

107 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „DOSTATECZNY” WSZYSCY PRZYSTĘPUJĄCY PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 1Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie8450,00 2Uniwersytet Jagielloński w Krakowie22836,36 Uniwersytet Rzeszowski11436,36 3Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu993232,32 4Uniwersytet Łódzki10330,00 5Uniwersytet Szczeciński822328,05 6UMCS w Lublinie ,43 7Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu651523,08 8Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie9222,22 9Uniwersytet Śląski w Katowicach20420,00 10Uniwersytet Warszawski39615,38 11 Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego 33412,12 12Akademia Koźmińskiego49510,20 13Uniwersytet w Białymstoku2129,52 14Uniwersytet Wrocławski1815,56 15Uniwersytet Gdański500 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II100 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie100

108 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW 2013PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 1Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ,10 2Uniwersytet Warszawski ,37 3Uniwersytet Łódzki ,97 4Uniwersytet Rzeszowski ,42 5Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ,94 6Uniwersytet Śląski w Katowicach ,38 7Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu ,26 8Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie ,24 9Uniwersytet Wrocławski ,47 10UMCS w Lublinie ,42 11Uniwersytet Gdański ,36 12Uniwersytet Szczeciński ,27 13Uniwersytet w Białymstoku ,94 14Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ,10 15Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie ,16 16 Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego ,56 17Uczelnia Łazarskiego w Warszawie962930,21 18Akademia Koźmińskiego ,27

109 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW 2013

110 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW 2013 C.D. PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 19Uniwersytet Opolski915054,95 20 WS Administracji i Biznesu w Gdyni12650,00 WS Finansów i Zarządzania w Warszawie2150,00 WS Menedżerska w Legnicy2150,00 21WS Prawa i Administracji w Przemyślu19947,37 22 WS Zarządzania i Prawa w Warszawie11545,45 SW Psychologii Społecznej11545,45 23 KUL W.Z. Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli311341,96 24 KUL W.Z. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim371540,54 25WS Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach22836,36 26Europejska WS Prawa i Administracji w Warszawie17529,41 27WS Pedagogiki i Administracji w Poznaniu24729,17 28WS Menedżerska w Warszawie6233,33 29WS Umiejętności Społecznych w Poznaniu9222,22 30 WS Bankowa w Gdyni300 Prywatna WS Businessu Administracji i Technik Komputerowych100

111 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW 2013 C.D.

112 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE - ABSOLWENCI 2013 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW 2013 – 371 OSÓB ZDAWALNOŚĆ WG OCEN BRAK DANYCH - 1 OSOBA

113 UNIWERSYTET WARSZAWSKI – ABSOLWENCI 2013 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW 2013 – 506 OSÓB ZDAWALNOŚĆ WG OCEN BRAK DANYCH - 1 OSOBA

114 UNIWERSYTET ŁÓDZKI – ABSOLWENCI 2013 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW 2013 – 174 OSOBY ZDAWALNOŚĆ WG OCEN

115 UNIWERSYTET RZESZOWSKI– ABSOLWENCI 2013 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW 2013 – 209 OSÓB ZDAWALNOŚĆ WG OCEN

116 UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU ABSOLWENCI 2013 PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINÓW 2013 – 287 OSÓB ZDAWALNOŚĆ WG OCEN

117 ABSOLWENCI 2013 – EGZAMIN 2013 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „BARDZO DOBRY” DLA U. WARSZAWSKIEGO (19 OSÓB) I U. ŚLĄSKIEGO (25 OSÓB) DO ANALIZY WŁĄCZONO OSOBY Z OCENĄ ZE STUDIÓW: „CELUJĄCY” PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 1Uniwersytet Gdański585798,28 2Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ,12 3Uniwersytet Warszawski ,41 4Uniwersytet Łódzki444193,18 5Uniwersytet Szczeciński UMCS w Lublinie635688,89 7Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu716388,73 8Uniwersytet Wrocławski635485,71 9Uniwersytet Śląski w Katowicach ,59 10Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu453884,44 11Uniwersytet Rzeszowski725981,94 12Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II907381,11 13Uniwersytet w Białymstoku342779,41 14 Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego ,52 15Akademia Koźmińskiego Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie241666,67 17Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie593661,02 18Uczelnia Łazarskiego w Warszawie331751,52

118 ABSOLWENCI 2013 – EGZAMIN 2013 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „BARDZO DOBRY”PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 19 WS Umiejętności Społecznych w Poznaniu22100 WS Finansów i Zarządzania w Warszawie11100 WS Menedżerska w Legnicy Uniwersytet Opolski WS Prawa i Administracji w Przemyślu Europejska WS Prawa i Administracji w Warszawie3266,67 WS Pedagogiki i Administracji w Poznaniu6266,67 23 KUL W.Z. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim13861,54 24WS Zarządzania i Prawa w Warszawie7457,14 25 KUL W.Z. Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli18950 WS Administracji i Biznesu w Gdyni WS Ekonomii, Prawa i Nauk Med. w Kielcach11545,45 27SW Psychologii Społecznej7342,26 28WS Menedżerska w Warszawie WS Bankowa w Gdyni00 Prywatna WS Businessu Administracji i Technik Komputerowych00 DLA SW PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ DO ANALIZY WŁĄCZONO 1 OSOBĘ Z OCENĄ ZE STUDIÓW: „CELUJĄCY”

119 ZDAWALNOŚĆ ABSOLWENTÓW W LATACH 2011, 2012, 2013 ZESTAWIONO DANE Z OSTATNICH TRZECH EGZAMINÓW NA APLIKACJE DLA ABSOLWENTÓW KOŃCZĄCYCH NAUKĘ W TYM SAMYM ROKU, W KTÓRYM PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU WSTĘPNEGO W PRZYPADKU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ORAZ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH, W ANALIZIE UWZGLĘDNIONO TAKŻE OCENĘ ZE STUDIÓW „CELUJĄCY”

120 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „BARDZO DOBRY” ABSOLWENCI 2013 EGZAMIN 2013 ABSOLWENCI 2012 EGZAMIN 2012 ABSOLWENCI 2011 EGZAMIN 2011 PRZYSTĄPILIZDAWALNOŚĆPRZYSTĄPILIZDAWALNOŚĆPRZYSTĄPILIZDAWALNOŚĆ Uniwersytet Gdański5898,287491,895590,91 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie10497, , ,52 Uniwersytet Warszawski18293, , ,26 Uniwersytet Łódzki4493,184991,844689,13 Uniwersytet Szczeciński ,263393,94 UMCS w Lublinie6388,897993,676188,52 Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu7188,735585,457268,06 Uniwersytet Wrocławski6385,719495,748464,29 Uniwersytet Śląski w Katowicach11885, ,468292,68 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu4584,444488,646382,54 Uniwersytet Rzeszowski7281,944577,788673,26 Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II 9081, ,789462,77 Uniwersytet w Białymstoku3479,413396,973086,67 Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzew.1471, ,55 Akademia Leona Koźmińskiego2568,002564,002035,00 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie 2466,676175,413775,68 Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie5961,028068,759751,55 Uczelnia Łazarskiego w Warszawie3351,524959,186462,5

121 ABSOLWENCI 2013 – EGZAMIN 2013 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „BARDZO DOBRY” DLA U. WARSZAWSKIEGO (19 OSÓB) I U. ŚLĄSKIEGO (25 OSÓB) DO ANALIZY WŁĄCZONO OSOBY Z OCENĄ ZE STUDIÓW: „CELUJĄCY” PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 1Uniwersytet Gdański585798,28 2Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ,12 3Uniwersytet Warszawski ,41 4Uniwersytet Łódzki444193,18 5Uniwersytet Szczeciński UMCS w Lublinie635688,89 7Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu716388,73 8Uniwersytet Wrocławski635485,71 9Uniwersytet Śląski w Katowicach ,59 10Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu453884,44 11Uniwersytet Rzeszowski725981,94 12Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II907381,11 13Uniwersytet w Białymstoku342779,41 14 Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego ,52 15Akademia Koźmińskiego Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie241666,67 17Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie593661,02 18Uczelnia Łazarskiego w Warszawie331751,52

122 ABSOLWENCI 2013 – EGZAMIN 2013 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „CELUJĄCY”, „BARDZO DOBRY”, „DOBRY PLUS” ORAZ „DOBRY”PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 1Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ,65 2Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ,72 3Uniwersytet Szczeciński ,67 4UMCS w Lublinie ,62 5Uniwersytet Warszawski (+19 osób z oceną „6”) ,94 6Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu ,53 7Uniwersytet Rzeszowski ,27 8Uniwersytet w Białymstoku ,97 9Uniwersytet Śląski w Katowicach (+25 osób z oceną „6”) ,78 10Uniwersytet Gdański ,21 11Uniwersytet Wrocławski ,83 12Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie ,02 13Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II ,73 14Uniwersytet Łódzki ,00 15Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego ,00 16Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie ,56 17Akademia Leona Koźmińskiego902932,00 18Uczelnia Łazarskiego w Warszawie962930,21

123 ABSOLWENCI 2013 – EGZAMIN 2013 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „CELUJĄCY”, „BARDZO DOBRY”, „DOBRY PLUS” ORAZ „DOBRY” PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 19WS Prawa i Administracji w Przemyślu13861,54 20Uniwersytet Opolski904853,33 21 WS Finansów i Zarządzania w Warszawie2150,00 WS Administracji i Biznesu w Gdyni10550,00 22WS Zarządzania i Prawa w Warszawie11545,45 23WS Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach19842,10 24KUL W.Z. Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli311341,93 25SW Psychologii Społecznej (+1 osoba z oceną „6”)10440,00 26 KUL W.Z. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim351337,14 27 WS Menedżerska w Warszawie6233,33 WS Menedżerska w Legnicy3133,33 28Europejska WS Prawa i Administracji w Warszawie16531,25 29WS Pedagogiki i Administracji w Poznaniu21628,57 30WS Umiejętności Społecznych w Poznaniu7228,57 31 WS Bankowa w Gdyni10 Prywatna WS Businessu Administracji i Technik Komputerowych10

124 ABSOLWENCI 2013 – EGZAMIN 2013 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „DOSTATECZNY PLUS” ORAZ „ DOSTATECZNY”PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 1Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Jagielloński w Krakowie423890,48 4Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II5240,00 5Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu762938,16 6UMCS w Lublinie461430,43 7Uniwersytet Wrocławski27729,17 8Uniwersytet Łódzki7228,57 9Uniwersytet w Białymstoku19526,31 10Uniwersytet Szczeciński36925,00 11Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego52917,31 12Uniwersytet Gdański12216,67 13Uniwersytet Warszawski18211,11 14Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu1715,88 15Akademia Leona Koźmińskiego2015,00 16Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie100 17Uniwersytet Śląski w Katowicach Uczelnia Łazarskiego w Warszawie0--

125 ABSOLWENCI 2013 – EGZAMIN 2013 ZDAWALNOŚĆ PRZY OCENIE ZE STUDIÓW „DOSTATECZNY PLUS” ORAZ „DOSTATECZNY” PRZYSTĄPILIZDALI % ZDAWALNOŚCI 19WS Pedagogiki i Administracji w Poznaniu WS Prawa i Administracji w Przemyślu2150 WS Administracji i Biznesu w Gdyni Uniwersytet Opolski100 KUL W.Z. Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim Europejska WS Prawa i Administracji w Warszawie100 WS Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach100 WS Bankowa w Gdyni200 WS Umiejętności Społecznych w Poznaniu WS Zarządzania i Prawa w Warszawie- WS Finansów i Zarządzania w Warszawie- KUL W.Z. Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli- SW Psychologii Społecznej- WS Menedżerska w Warszawie- WS Menedżerska w Legnicy- Prywatna WS Businessu Administracji i Technik Komputerowych-


Pobierz ppt "Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google