Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY NR 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego  Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju  Przedszkole  Roczne Przygotowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY NR 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego  Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju  Przedszkole  Roczne Przygotowanie."— Zapis prezentacji:

1 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY NR 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego  Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju  Przedszkole  Roczne Przygotowanie Przedszkolne  Szkoła Podstawowa nr 39  Publiczne Gimnazjum nr 68  LVI Liceum Ogólnokształcące  Technikum nr 23  technik masażysta  technik prac biurowych  Szkoła Policealna nr 20 – technik obsługi turystycznej  Internat ul. Dziewanny 24, 91 - 866 Łódź, 42 657 79 41, 42 657 58 11 slabowidz@blind.edu.pl, www.blind.edu.pl slabowidz@blind.edu.pl

2 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY NR 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego Nasze motto: „Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznawać jutro, by radzić sobie pojutrze.” ul. Dziewanny 24, 91 - 866 Łódź, 42 657 79 41, 42 657 58 11 slabowidz@blind.edu.pl, www.blind.edu.pl slabowidz@blind.edu.pl

3 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY NR 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego NASZE ATUTY: małe klasy (do 10 uczniów), indywidualizacja procesu kształcenia, specjalistyczne wyposażenie w pomoce tyflodydaktyczne, wykwalifikowana kadra pedagogiczna, podręczniki wydane pismem brajla i powiększonym drukiem, bogata oferta zajęć rewalidacyjnych/specjalistycznych, szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych, świetlica, dostosowanie form i metod zdawania egzaminów zewnętrznych do indywidualnych możliwości ucznia ( arkusze w brajlu lub w powiększonym druku, wykorzystanie pomocy optycznych i nieoptycznych ). ul. Dziewanny 24, 91 - 866 Łódź, 42 657 79 41, 42 657 58 11 slabowidz@blind.edu.plslabowidz@blind.edu.pl, www.blind.edu.pl

4 Zespół Wczesnego Wspomaganie Rozwoju

5 Pracownie edukacji wczesnoszkolnej wyposażone w specjalistyczne pomoce tyflodydaktyczne

6 Pracownie matematyczne, fizyczna i chemiczna wyposażone w specjalistyczne pomoce tyflodydaktyczne

7 Pracownie humanistyczne wyposażone w specjalistyczne pomoce tyflodydaktyczne

8 Pracownia biologiczna i geograficzna wyposażone w specjalistyczne pomoce tyflodydaktyczne

9 Pracownie informatyczne wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie komputerowe

10 Biblioteka szkolna wyposażona w podręczniki w powiększonym druku i w brajlu oraz centrum multimedialne wyposażone w specjalistyczne oprogramowanie

11 Zawód - technik masażysta PATRONAT MERYTORYCZNY: Szpital MSWiA w Łodzi W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu masażu: klasycznego segmentarnego izometrycznego sportowego kosmetycznego Shantalla w środowisku wodnym oraz podstawowe umiejętności z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii (gimnastyki leczniczej).

12 Pracownia anatomiczna – zawód technik masażysta wyposażona w specjalistyczne pomoce tyflodydaktyczne

13 Pracownia masażu – zawód technik masażysta

14 Pracownia fizjoterapii – zawód technik masażysta

15 Zawód - technik prac biurowych PATRONAT MERYTORYCZNY: II URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ - BAŁUTY W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu: obsługi komputerów wyposażonych w specjalistyczne urządzenia wspomagające osoby słabo widzące i niewidome obsługi urządzeń biurowych organizacji biura organizacji spotkań administracyjnych języka zawodowego angielskiego Po zakończeniu kształcenia absolwenci mogą podjąć pracę w biurach przedsiębiorstw i firm, urzędach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych.

16 Pracownia biurowa - zawód technik prac biurowych

17 Zawód - technik obsługi turystycznej Specjalizacja: obsługa ruchu turystycznego osób starszych i niepełnosprawnych PATRONAT MERYTORYCZNY: PTTK W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu: geografii turystycznej obsługi ruchu turystycznego marketingu i prawa w turystyce języków obcych Po zakończeniu kształcenia absolwenci mogą podjąć pracę w biurach i agencjach podróży, punktach informacji turystycznej, instytucjach samorządowych odpowiedzialnych za organizacje turystyki.

18 Zajęcia w terenie – zawód technik obsługi turystycznej

19 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY NR 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego ZAJĘCIA REWALIDACYJNE/SPECJALISTYCZNE: rehabilitacja wzroku orientacja przestrzenna i rehabilitacja podstawowa nauka pisma punktowego - brajl terapia pedagogiczna i terapia psychologiczna logopedia – metoda Tomatisa zajęcia korekcyjno – kompensacyjne gimnastyka korekcyjna zajęcia komputerowe arteterapia muzykoterapia alternatywna i wspierająca komunikacja AAC integracja sensoryczna ul. Dziewanny 24, 91 - 866 Łódź, 42 657 79 41, 42 657 58 11 slabowidz@blind.edu.plslabowidz@blind.edu.pl, www.blind.edu.pl

20 Rehabilitacja wzroku

21 Orientacja przestrzenna i rehabilitacja podstawowa

22 Nauka pisma punktowego - brajl

23 Zajęcia rewalidacyjne – alternatywna i wspomagająca komunikacja AAC i integracja sensoryczna

24 Logopedia – metoda Tomatisa

25 Zajęcia rewalidacyjne – muzykoterapia „OGNISKO MUZYCZNE”

26 Arteterapia

27 Gabinet okulistyczny – opieka przez pięć dni w tygodniu

28 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY NR 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: koło naukowe koło historyczne koło fizyczne koło ekologiczne koło misyjne koło sportowe koło artystyczne koło plastyczne koło plastyczno - muzyczne zespół wokalny ognisko muzyczne terapia przez sztukę SKS ul. Dziewanny 24, 91 - 866 Łódź, 42 657 79 41, 42 657 58 11 slabowidz@blind.edu.plslabowidz@blind.edu.pl, www.blind.edu.pl

29 Plac zabaw, sala gimnastyczna, boisko, siłownia,

30 Internat – wyposażony w specjalistyczny sprzęt

31 Z życia szkoły

32

33

34 Wyjazdy wakacyjne

35

36 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY NR 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego Przyjmujemy na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej i skierowania właściwego starosty ze względu na miejsce zamieszkania: 1. Do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum: dzieci słabo widzące i niewidome oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, 2. Do Liceum Ogólnokształcącego: młodzież słabo widzącą i niewidomą, młodzież z niepełnosprawnością ruchową (poruszający się samodzielnie), 3. Do Technikum : młodzież słabo widzącą i niewidomą, 4. Do Szkoły Policealnej: młodzież słabo widzącą i niewidomą, młodzież z niepełnosprawnością ruchową (poruszający się samodzielnie). ul. Dziewanny 24, 91 - 866 Łódź, 42 657 79 41, 42 657 58 11 slabowidz@blind.edu.plslabowidz@blind.edu.pl, www.blind.edu.pl

37 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY NR 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego Cyklicznie odbywają się w miesiącach: październiku, marcu DNI OTWARTE Technikum Masażu kwietniu DRZWI OTWARTE Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 6 Bierzemy udział w Łódzkich Targach Edukacyjnych

38 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY NR 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego ul. Dziewanny 24, 91 - 866 Łódź, 42 657 79 41, 42 657 58 11 slabowidz@blind.edu.plslabowidz@blind.edu.pl, www.blind.edu.pl


Pobierz ppt "SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY NR 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego  Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju  Przedszkole  Roczne Przygotowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google