Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E-WUŚ e-WUŚ elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych Szkolenie pracowników rejestracji WM OW NFZ, grudzień 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E-WUŚ e-WUŚ elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych Szkolenie pracowników rejestracji WM OW NFZ, grudzień 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 e-WUŚ e-WUŚ elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych Szkolenie pracowników rejestracji WM OW NFZ, grudzień 2012 r.

2 e-WUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ. Od 1 stycznia 2013 r. każda osoba udająca się do lekarza będzie mogła potwierdzić na bieżąco swoje prawo do świadczeń – w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania innych dodatkowych dokumentów. Czym jest e-WUŚ?

3 Znowelizowana ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ustawa z dnia 27 lipca 2012, Dz. U. 1016.2012). Najważniejsza zmiana:  Wprowadzenie możliwości potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez system e-WUŚ bądź za pomocą oświadczenia o posiadaniu prawa do świadczeń. Podstawy prawne wprowadzenia systemu

4 e-WU e-WUŚ zacznie działać od dnia 1 stycznia 2013 r. Do tego czasu nadal obowiązują dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, które pacjent powinien mieć przy sobie, gdy zgłasza się do lekarza. Obecnie trwają testy systemu e-WUŚ. Szpitale i przychodnie już mogą się rejestrować. Można rejestrować się w systemie

5 Od 1 stycznia 2013 pacjent będzie mógł potwierdzić prawo do świadczeń za pomocą:  sprawdzenia przez świadczeniodawcę prawa do świadczeń pacjenta w systemie eWUŚ,  dokumentu, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokumentu potwierdzającego opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,  złożenia pisemnego oświadczenia. Nie tylko PESEL, ale i inne dokumenty

6 Wzór oświadczenia zostanie określony przez Ministra Zdrowia. Jak tylko otrzymamy ostateczny dokument oświadczenia – przyślemy Państwu e-mailowo i umieścimy w portalu SZOI. Oświadczenie

7 Od 1 stycznia 2013 Fundusz zapłaci poradni za każdego przyjętego pacjenta do wysokości zawartej umowy. Nawet jeżeli okaże się, że pacjent złożył nieprawdziwe oświadczenie (po uprzednim braku potwierdzenia prawa do bezpłatnego leczenia w systemie e-WUŚ). Zmiany dla świadczeniodawców

8 Dwie drogi dostępu do eWUŚ:  przeglądarka internetowa za pomocą aplikacji portalowej znajdującej się na stronie HTTPS://EWUS.NFZ.GOV.PL/AP-EWUS/, HTTPS://EWUS.NFZ.GOV.PL/AP-EWUS/  usługa WebService przeznaczoną do współpracy z oprogramowaniem działającym u świadczeniodawcy. W celu uruchomienia tej funkcji należy się skontaktować z dostawcą swojego oprogramowania. Jak korzystać z e-WUŚ?

9 Po otrzymaniu dostępu, zalogowaniu do systemu eWUŚ i wpisaniu numeru PESEL świadczeniodawca otrzymuje informację czy Fundusz potwierdza prawo do świadczeń. Jak to będzie wyglądało w praktyce?

10 Gdy przychodzi pacjent w celu skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej: Potwierdź tożsamość pacjenta Poproś go o dokument potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Jeżeli masz do czynienia z uczniem do 18 roku życia, który nie posiada dowodu osobistego poproś go o legitymację szkolną. Wprowadź PESEL pacjenta do systemu e-WUŚ. Warto przepisać PESEL z dokumentu tożsamości, żeby uniknąć błędu Jeżeli dokument tożsamości nie zawiera nr PESEL poproś pacjenta o podanie nr PESEL PAMIĘTAJ O ZACHOWANIU ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Nie rób kopii dokumentu tożsamości! Jeżeli w pobliżu przebywają inne osoby, zagwarantuj pacjentowi, który udostępnia Ci swój PESEL to, że nie zostanie on usłyszany przez te osoby. Można poprosić pacjenta o zapisanie nr PESEL na kartce.

11 Informacja o potwierdzeniu prawa do świadczeń pacjenta zostaje wyświetlona w kolorze zielonym. Potwierdzenie prawa do świadczeń

12 Jeśli system eWUŚ nie potwierdzi prawa do świadczeń pacjenta na ekranie pojawi się stosowna informacja w kolorze czerwonym. Bez potwierdzenia prawa do świadczeń

13 Bardzo ważna informacja ! Status czerwony nie oznacza braku możliwości udzielenia świadczenia. W takim wypadku pacjent powinien złożyć oświadczenie, że odprowadza składki zdrowotne. NFZ zapłaci świadczeniodawcom za wszystkich przyjętych pacjentów do wysokości zawartej umowy – nawet tych, których e-WUŚ wykaże na czerwono. Czerwony status w e-WUŚ

14 Jeśli system eWUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń pacjent powinien zainteresować się swoim statusem ubezpieczenia i wyjaśnić sytuację z pracodawcą lub bezpośrednio w jednostce ZUS/KRUS. Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza:  pracownika – pracodawca,  rolnika – KRUS,  osobę pobierającą zasiłek stały – MOPS lub GOPS,  osobę pobierającą zasiłek/świadczenie przedemerytalne – ZUS,  emeryta/rencistę – ZUS lub KRUS,  bezrobotnego zarejestrowanego w Urzędzie Pracy – Urząd Pracy,  osoba prowadząca działalność gospodarczą – sama przekazuje zgłoszenie ZUS. Czerwony status w e-WUŚ - pacjent

15 Ubezpieczona osoba ma ustawowy obowiązek zgłosić do ubezpieczenia uprawnionych członków rodziny, którymi w rozumieniu ustawy są m.in.:  Dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, dziecko w ramach rodziny zastępczej – wszystkie te osoby do ukończenia 18 roku życia, a jeżeli kształcą się dalej to do ukończenia 26 roku życia;  Dziecko, które posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bez ograniczenia wieku;  Wnuk, którego rodzice nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia, ubezpieczeniu dobrowolnemu ani przepisom o koordynacji;  Małżonek;  Krewni wstępni (ojciec, mama, dziadek, babcia) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. Zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia nie ma wpływu na wysokość składki ubezpieczenia zdrowotnego. Czerwony status w e-WUŚ cd.

16 Świadczeniodawca uzyskuje dostęp do eWUŚ po otrzymaniu upoważnienia. Odpowiednie wnioski wypełnia się poprzez Portal SZOI:  Wniosek o upoważnienie świadczeniodawcy należy przekazać w formie pisemnej do OW. Wniosek muszą podpisać osoby uprawnione.  Wniosek o upoważnienie administratora (po otrzymaniu upoważnienia świadczeniodawcy) należy przekazać jedynie elektronicznie. W jaki sposób uzyskać dostęp do e-WUŚ?

17  Do systemu eWUŚ logujemy się za pomocą PIN i hasła używanego w SZOI.  Administrator może upoważnić innych użytkowników/operatorów do korzystania z eWUŚ. Oprócz nadania upoważnienia poprzez Portal SZOI każdy użytkownik musi posiadać pisemne upoważnienie, które jest przechowywane z siedzibie świadczeniodawcy. Dostęp do e-WUŚ cd.

18 Jeżeli maja Państwo problemy lub wątpliwości związane z potwierdzeniem prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, prosimy o kontakt: Wydział Spraw Świadczeniobiorców w Olsztynie – tel. 89 532 74 14 W kwestiach dotyczących systemu e-WUŚ prosimy o kontakt z Panem Przemysławem Urbanowiczem – Koordynatorem wprowadzania systemu w WM OW NFZ – tel. 89 532 74 23. Można się z nami kontaktować

19 Pytania można kierować także na e-maila: ewus@nfz-olsztyn.pl

20 Dodatkowe informacje znajdują się również na stronach WWW: HTTP://WWW.NFZ-OLSZTYN.PLHTTP://WWW.NFZ-OLSZTYN.PL – zakładka eWUŚ HTTP://WWW.NFZ.GOV.PL/EWUS Dodatkowe informacje na temat e-WUŚ

21 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "E-WUŚ e-WUŚ elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych Szkolenie pracowników rejestracji WM OW NFZ, grudzień 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google