Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Park Naukowo-Technologiczny POMERANIA (ul. Niemierzyńska) Marzec 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Park Naukowo-Technologiczny POMERANIA (ul. Niemierzyńska) Marzec 2010."— Zapis prezentacji:

1 Park Naukowo-Technologiczny POMERANIA (ul. Niemierzyńska) Marzec 2010

2

3 CELE www.spnt.pl CEL NADRZĘDNY Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Szczecina z nastawieniem na inwestorów z obszarów Hi-Tech CEL GŁÓWNY Udostępnienie infrastruktury z zapleczem technicznym do prowadzenia działalności w obszarze wysokich technologii

4 REZULTATY www.spnt.pl Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności regionu poprzez stworzenie klimatu do rozwoju firm Powstaną trzy obiekty: 1. CENTRUM KOMPUTEROWE (1700 m 2 ) 2. CENTRUM INNOWACJI (5100 m 2 ) 3. INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (4500 m 2 ) W których działalność będą prowadziły FIRMY INNOWACYJNE

5 REZULTATY www.spnt.pl Powierzchnie biurowe dla firm rozwiniętych Powierzchnie biurowe dla firm start’up oraz spin-off Powierzchnie techniczne (serwerownie) Powierzchnie wystawiennicze, konferencyjne Dzięki temu powstaną: Nowe miejsca pracy Nowe firmy Zmiana wizerunku miasta Wzrost przychodów z podatków CIT i PIT do budżetu miasta Rewitalizacja dzielnicy Niebuszewo

6 ZAŁOŻENIA www.spnt.pl KOMPLEKSOWA OFERTA DLA FIRM I ADMINISTRACJI Zaplecze techniczne (hostowanie usług, hoteling serwerów, dedykowane powierzchnie na serwery tematyczne, masowe przetwarzanie danych, wirtualizacja infrastruktury informatycznej, archiwizacja zasobów informacyjnych) Usługi wsparcia biznesu (program inkubacji dla powstających firm, łączenie partnerów biznesowych) Infrastruktura towarzysząca (garaż podziemny, parkingi, zaplecze gastronomiczne i rekreacyjno – sportowe)

7 ETAPOWANIE PRAC Etap 0 - 2008-2010 - Inkubator Przedsiębiorczości Etap 1 - 2010 - 2013 –Centrum Innowacji –Inkubator Przedsiębiorczości –Centrum Komputerowe Etap 2 – Centrum Biznesowe 1 Etap 3 – Centrum Biznesowe 2 Etap 4 – Centrum Kongresowe

8 ZDJĘCIE LOTNICZE

9 Teren I etapu

10 Docelowy podział funkcjonalny Etap 2 Etap 1 Etap 3 Etap 0

11 WIZUALIZACJA ETAPU I www.spnt.pl

12 WIZUALIZACJE

13 ETAP 1 Centrum Innowacji Inkubator Przedsiębiorczości Centrum Komputerowe www.spnt.pl

14 CENTRUM INNOWACJI www.spnt.pl 5 100 m 2 powierzchni o wysokim standardzie technicznym, dla firm z zakresu wysokich technologii o specjalizacjach: obszarze e-commerce, outsourcing, bankowość elektroniczna, telepraca, telemedycyna, e-learning, call center, systemy wsparcia i help desk, oprogramowania, sieci teleinformatycznych, wynajem programów komputerowych przez Internet (ASP) i inne szeroko rozumiane usługi elektroniczne.

15 www.spnt.pl CENTRUM INNOWACJI Centrum Technologii Informacyjnych (ośrodek usług informatycznych), Ośrodek Sieci Współpracy Przedsiębiorstw, Centrum Usług: – Informatycznych – poligrafii, wydawnictw i reklamy – turystycznych – medycznych i telemedycyny – wzornictwa przemysłowego – inne...

16 Wizualizacja wnętrza CENTRUM INNOWACJI – Atrium

17 CENTRUM INNOWACJI RZUTY

18 INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI www.spnt.pl Miejsce rozpoczynania działalności gospodarczej przez nowo powstające lub działające już na rynku małe podmioty gospodarcze w obszarze wysokich technologii (informatyka, telekomunikacja, projektowanie, usługi, handel i dystrybucja, pośrednictwo).

19 INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI www.spnt.pl Inkubator dla klastrów Firmy spin-off i start-up Inkubator dla studentów i absolwentów Ośrodek dla doktorantów Laboratoria oprogramowania komputerowego

20 Wizualizacja wnętrza INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – Sala konferencyjna

21 INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RZUTY

22 CENTRUM KOMPUTEROWE Budowa serwerowni i obiektów towarzyszących na potrzeby firm działających w Parku, administracji publicznej i podmiotów gospodarczych. Umożliwi hostowanie usług, prowadzenie portali i wortali informacyjnych, wydzielanie dedykowanych powierzchni na potrzeby serwerowni tematycznych, masowe przetwarzanie danych, wirtualizacji infrastruktury informatycznej, archiwizacja zasobów informacyjnych. www.spnt.pl

23 CENTRUM KOMPUTEROWE www.spnt.pl Centrum Zarządzania Siecią, Centrum Zarządzania i Przetwarzania Informacji Niejawnych, Centrum Archiwizacji Danych, Centrum Przetwarzania Danych.

24 CENTRUM KOMPUTEROWE RZUTY

25 Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych i uzupełniających Centrum Komputerowe Inkubator Przedsiębiorczości Centrum Innowacji Projekt układu drogowego Projekt zagospodarowania terenu Wykonanie projektów aranżacji wnętrz z szacunkiem kosztów wyposażenia biurowego Wykonanie projektu organizacyjnego placu budowy uwzględniającego tymczasowe drogi dojazdowe oraz funkcjonowanie w sąsiedztwie placu budowy Gimnazjum Nr 6 wraz z nowymi boiskami www.spnt.pl FAZA 1 REALIZACJI ETAPU 1 ZAKOŃCZONA

26 POZOSTAŁE FAZY ETAPU 1 Faza 2 – realizacja robót budowlanych i wyposażenie obiektów:  Wyremontowanej szkoły - Inkubatora Przedsiębiorczości  Centrum Komputerowego, Inkubatora, Centrum Innowacji Faza 3 – wykonanie projektu założenia parkowego dla pozostałych etapów Faza 4 – realizacja założenia parkowego www.spnt.pl

27 PLAN ZAGOSPODAROWANIA

28 UKŁAD KOMUNIKACYJNY

29 GRANICE I PODZIAŁY GEODEZYJNE ZBiLK / SPNT Gimnazjum nr 6 SPNT po zmianach Gimnazjum 6 po zmianach

30 MAPA DROGOWA INWESTYCJI Prawo do dysponowania terenem – XI.2009 r Wniosek o pozwolenie na budowę – III.2010 r. Pozwolenie na budowę Etapu I Parku – V.2010 r. Obowiązujący Plan Miejscowy – III.2010 r. Podział geodezyjny i scalenia – VI.2010 r. Decyzje własnościowe (aport i TZ)– VIII.2010 r. Rozpoczęcie inwestycji Parku – VIII.2010r. Zakończenie I Etapu – 2012 / 2013r. Zakończenie całości – 2020r. www.spnt.pl

31 DALSZE ETAPY Centrum Biznesowe (etap 2 i 3): – Centra Biznesu, – Centra Badawczo-Rozwojowe, – laboratoria specjalistyczne – modelarnie, prototypownie, – inne... Centrum Kongresowe (etap 4): – pomieszczenia hotelowe, – sale konferencyjne, – powierzchnia wystawienniczo-targowa, – sale bankietowe i restauracyjne. www.spnt.pl

32 AKTUALNY STAN PRAC Zakończenie remontu budynku szkoły – Pierwszego Inkubatora Przedsiębiorczości (IV 2010r.) Gotowa dokumentacja techniczna dla I Etapu Parku POMERANIA – projekt budowlany, projekty wykonawczy (III 2010 r.) Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (III 2010 r.) Złożenie Wniosku o dofinansowanie z RPO 1.2.1 dla I Etapu Parku POMERANIA (VI 2010 r.) Środki na wkład własny w WPI na lata 2008-2013 www.spnt.pl

33 HARMONOGRAM ETAPU I

34 PLANOWANE TERMINY POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH Wyposażenie Inkubatora – III kwartał 2010 Przygotowanie terenu pod inwestycję, roboty ziemne w tym budowa boiska szkolnego oraz garażu podziemnego - przełom III kw. 2010 ÷ II kw. 2011 Budowa obiektów kubaturowych - IV kw. 2010 ÷ II kw. 2012 Wyposażenie obiektów – III kw. 2012 :÷ IV kw. 2012 Zagospodarowanie terenu – II kw.2012 ÷III kw. 2012 Zakończenie i rozliczenie inwestycji – I kw. 2013.

35 KOSZT INWESTYCJI Etap 1 ~ 110 mln zł Ź ródła finansowania: – Regionalny Program Operacyjny 1.2.1 – budżet miasta i środki własne SPNT Założono poziom dofinansowania UE na poziomie 40% kosztów kwalifik. Całość inwestycji ~ 800 ÷ 1 000 mln zł www.spnt.pl

36 POWIĄZANIA Muzeum Techniki (stara zajezdnia tramwajowa Niebuszewo) Parki przemysłowe w Policach, Goleniowie, Stargardzie, Gardnie (planowane utworzenie) Uczelnie wyższe Szczecina Inne Instytucje Otoczenia Biznesu Wystawy i ekspozycje na otwartej przestrzeni www.spnt.pl

37 Dzi ę kuj ę za uwag ę Grzegorz Fiuk – Prezes Zarządu 70-035 Szczecin, ul. Kolumba 88/89 tel. +4891 489 20 50, fax. +48 91 433 60 53, biuro@spnt.pl www.spnt.pl


Pobierz ppt "Park Naukowo-Technologiczny POMERANIA (ul. Niemierzyńska) Marzec 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google