Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja do scenariusza zajęć pn. „Jak postępować odpowiedzialnie z odpadami opakowaniowymi”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja do scenariusza zajęć pn. „Jak postępować odpowiedzialnie z odpadami opakowaniowymi”"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja do scenariusza zajęć pn. „Jak postępować odpowiedzialnie z odpadami opakowaniowymi”

2

3 O PROJEKCIE: „Masz wybór, segreguj, odzyskuj – ODPADY OPAKOWANIOWE” to kampania promocyjno-informacyjna dotycząca zagospodarowania odpadów opakowaniowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, warmińsko- mazurskiego oraz pomorskiego. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Tilia”. CEL: podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie odpowiedzialności konsumenta za gospodarkę odpadami opakowaniowymi poprzez ograniczenie nadmiernej konsumpcji, a także wpływ na producentów opakowań poprzez odpowiednie zachowania konsumenckie. Projekt ma zwrócić uwagę konsumentów na istniejące oznakowania opakowań oraz ustawodawstwo. Kampania oraz jej działania edukacyjne mają odpowiadać na pytania: dlaczego, po co i w jaki sposób należy zbierać, segregować i odzyskiwać odpady opakowaniowe. OBSZAR DZIAŁANIA: projekt swoim zasięgiem obejmuje trzy województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie oraz warmińsko-mazurskie. ODBIORCY: dzieci, młodzież, nauczyciele oraz mieszkańcy w tym przedsiębiorcy z terenów województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. CZAS TRWANIA: 1.07.2015 – 31.08.2016 r.

4 O PROJEKCIE: „Masz wybór, segreguj, odzyskuj – ODPADY OPAKOWANIOWE” to kampania promocyjno-informacyjna dotycząca zagospodarowania odpadów opakowaniowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, warmińsko- mazurskiego oraz pomorskiego. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie „Tilia”. CEL: podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie odpowiedzialności konsumenta za gospodarkę odpadami opakowaniowymi poprzez ograniczenie nadmiernej konsumpcji, a także wpływ na producentów opakowań poprzez odpowiednie zachowania konsumenckie. Projekt ma zwrócić uwagę konsumentów na istniejące oznakowania opakowań oraz ustawodawstwo. Kampania oraz jej działania edukacyjne mają odpowiadać na pytania: dlaczego, po co i w jaki sposób należy zbierać, segregować i odzyskiwać odpady opakowaniowe. OBSZAR DZIAŁANIA: projekt swoim zasięgiem obejmuje trzy województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie oraz warmińsko-mazurskie. ODBIORCY: dzieci, młodzież, nauczyciele oraz mieszkańcy w tym przedsiębiorcy z terenów województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. CZAS TRWANIA: 1.07.2015 – 31.08.2016 r.

5 Odpady w Polsce Co roku każdy z Polaków produkuje około 300 kg odpadów. Duża część odpadów produkowanych w naszych domach to opakowania. O ile w Europie jesteśmy jednym z krajów, które wytwarzają najmniej odpadów, to zbyt duża W Polsce 53% wytworzonych odpadów komunalnych uległo składowaniu (więcej niż wynosi średnia w Unii europejskiej) i 21% poddano recyklingowi (mniej niż wynosi średnia europejska).

6 Co to są odpady opakowaniowe? Opakowanie w rozumieniu ustawy jest to wyrób, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów. Odpady opakowaniowe – wszystkie opakowania wycofane z użycia, tj. już wykorzystane, zużyte, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach. http://awfk1.pbworks.com/f/1414254017/opakowania2_1.jpg

7 Co się dzieje ze zużytymi opakowaniami?

8 Składowanie odpadów Składowanie odpadów jest najstarszą i do dziś najbardziej rozpowszechnioną metodą unieszkodliwiania odpadów stałych. Składowisko odpadów, potocznie wysypisko śmieci – to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadów. Niekiedy w tym samym miejscu prowadzi się też selekcję i częściowy odzysk surowców wtórnych. http://www.akademiaodpadowa.pl/1336946607,166,i,main_,dukla10.jpg

9 Uproszczona budowa składowiska

10 Jak długo opakowania pozostają na składowisku? Puszka aluminiowa → 400 lat Butelka plastikowa → 800 lat Butelka szklana → 4000 lat

11 Rodzaje surowców opakowaniowych Opakowania mogą być produkowane z różnych materiałów. Który z tych materiałów jest najlepszy? Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie – trudno wskazać jeden, najlepszy materiał do produkcji opakowań. Przykładowo: szklana butelka może być dobrym opakowaniem na napój chłodzący, ale dla środków toksycznych zdecydowanie bezpieczniejsza jest butelka z tworzywa (przede wszystkim dlatego że jest bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne).

12 Co jest lepsze niż składowanie odpadów Segregacja i recykling Recykling to kompleksowa metoda ochrony środowiska polegająca na wykorzystaniu surowców wtórnych i użyciu ich w procesach produkcyjnych, warunkiem recyklingu jest segregacja odpadów

13 Jak segregować odpady w Toruniu? Zabudowa jednorodzinna

14 Jak segregować odpady w Toruniu? Zabudowa jednorodzinna

15 Jak segregować odpady w Toruniu? Zabudowa jednorodzinna

16 Jak segregować odpady w Toruniu? Zabudowa wielorodzinna

17 Jak segregować odpady w Toruniu? Zabudowa wielorodzinna

18 Jak segregować odpady w Toruniu? Zabudowa wielorodzinna

19 Jak segregować odpady w Toruniu? Zabudowa wielorodzinna

20 Jak segregować odpady w Toruniu? Zabudowa wielorodzinna

21 Jak segregować odpady w Toruniu? Zabudowa wielorodzinna

22 Sortownia odpadów To zakład wyposażony w urządzenia do segregacji i przygotowania odpadów do transportu (segregacja odpadów ręcznie, maszynowo lub systemem mieszanym).

23 PSZOK PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych http://www.mpo.torun.pl/upload/image/PSZOK_tablica_informacyjna.jpghttp://m.7dni.pl/2015/02/n/94f16-325076.jpg Plany PSZOKu przy ul. Dwernickiego w Toruniu PSZOK przy ulicy Kociewskiej w Toruniu

24 Recykling termiczny Spalarnia odpadów - zakład przemysłowy zajmujący się termicznym przekształcaniem odpadów. Często pełni funkcję elektrowni produkując energię elektryczną lub cieplną.

25 Opakowania biodegradowalne Najbardziej przyjazne dla środowiska są opakowania biodegradowalne wytwarzane z surowców naturalnych corocznie odnawialnych, które po zużyciu można poddać recyklingowi organicznemu – kompostowaniu. Obecnie z materiałów tych produkuje się różne opakowania: kubki, pojemniki i tacki, a także butelki oraz torby foliowe i etykiety.

26 Cykl życia butelki plastikowej

27 Cykl życia butelki szklanej

28 Cykl życia opakowania z papieru

29 Cykl życia kartonu do płynnej żywności - Tetra Pack

30 Docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

31 Surowce, z których robi się opakowania - szkło

32 Surowce, z których robi się opakowania - papier

33 Surowce, z których robi się opakowania - plastik

34 Surowce, z których robi się opakowania - metal

35 Surowce, z których robi się opakowania - tkaniny

36 Surowce, z których robi się opakowania - drewno

37 Opakowania wielomateriałowe Są one wykonane z więcej niż jednego rodzaju materiału w taki sposób, że trudno rozdzielić jego elementy przy użyciu prostych metod mechanicznych. Przykłady opakowań wielomateriałowych to: worki papierowe z folią z tworzywa sztucznego, tuby, kartoniki po napojach. Bywają to opakowania problematyczne w procesach recyklingu, który oczywiście jest możliwy, ale trudniejszy i bardziej kosztowny.

38 Co można zrobić z kartonika po napojach? W Polsce z kartonów odzyskuje się wysokiej jakości włókno celulozowe używane do produkcji różnego rodzaju papierów o szerokiej gamie zastosowań. W Niemczech z kartonów produkuje się trwałe i wodoodporne płyty o nazwie Tectan wykorzystywane w branży budowlanej i przy produkcji mebli. http://images.slideplayer.es/6/1638059/slides/slide_11.jpg


Pobierz ppt "Prezentacja do scenariusza zajęć pn. „Jak postępować odpowiedzialnie z odpadami opakowaniowymi”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google