Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEBATA SZARA STREFA – PIERWSZE STARCIE?. Uczestnicy debaty: 1.Martin Durćak – Członek Zarządu Unipetrol a.s. 2.Prof. Czesław Jędrzejek – Ekspert, profesor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEBATA SZARA STREFA – PIERWSZE STARCIE?. Uczestnicy debaty: 1.Martin Durćak – Członek Zarządu Unipetrol a.s. 2.Prof. Czesław Jędrzejek – Ekspert, profesor."— Zapis prezentacji:

1 DEBATA SZARA STREFA – PIERWSZE STARCIE?

2 Uczestnicy debaty: 1.Martin Durćak – Członek Zarządu Unipetrol a.s. 2.Prof. Czesław Jędrzejek – Ekspert, profesor Politechniki Poznańskiej 3.Igor Kuruc – Przedstawiciel ČAPPO (Czeska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego) 4.Halina Pupacz – Prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych 5.Jacek Skonieczny – Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów 6.Leszek Wieciech – Prezes-Dyrektor Generalny POPiHN Moderator: redaktor Justyna Golonko Przemysł i Handel Naftowy 2013 / 39 DEBATA

3  Od 2011 solidarna odpowiedzialność nabywcy za rozliczanie VAT  Od 1.01.2013 zaostrzono przepisy: za odpowiedzialnego solidarnie uważa się nabywcę w przypadku, gdy:  wpłata należności z tytułu dostawy następuje na inny rachunek bankowy niż ten znany organowi podatkowemu  dostawca zostaje uznany jako nierzetelny płatnik VAT („czarna lista” prowadzona na stronach internetowych organów podatkowych)  paliwo zostaje nabyte od dystrybutora paliw nieposiadającego koncesji, który sprzedaje paliwa poza stacją paliw W 2013 dalsze zaostrzenie przepisów – ustawa z 21 czerwca 2013:  obowiązek wprowadzenia gwarancji finansowych dla podmiotów prowadzących obrót paliwami w wysokości 20 mln koron (ok. 3,5 mln PLN)  obowiązek wpisu do rejestru – możliwy tylko pod warunkiem spełnienia szeregu wymagań (brak karalności, brak zaległości podatkowych etc.)  wejście w życie nowych przepisów od 1 października 2013 DEBATA Przykład Czech Przemysł i Handel Naftowy 2013 / 40

4  Przyjęcie wspomnianej nowelizacji prawa już spowodowało ograniczenie zasięgu szarej strefy, pomimo, że ustawa jeszcze nie weszła w życie.  Oznacza to prawdopodobnie, że osoby prowadzące dotychczas nielegalny proceder w Czechach będą próbować przenosić swój „model biznesowy" do innych krajów, np. do Polski, co jeszcze spotęguje zakres szarej strefy w naszym kraju.  Jest to tym bardziej prawdopodobne, że według wiarygodnych informacji wśród grup przestępczych zaangażowanych w taką działalność w Czechach byli obywatele Polski. DEBATA Przykład Czech – ustawa z 21.06.2013 Przemysł i Handel Naftowy 2013 / 41

5 DEBATA Rekomendowane przez branżę zmiany legislacyjne – zmiana ustawy o podatku od towarów i usług  Obniżenie wartości, od której dopuszczalne byłoby stosowanie instytucji odpowiedzialności solidarnej do 10.000 PLN (art. 105 a ust. 2 pkt 1);  Obniżenie wartości, od której nakazane jest miesięczne rozliczanie podatku VAT do 10.000 PLN (art. 99 ust. 3a) oraz objęcie miesięcznym rozliczeniem podmiotów wchodzących na rynek;  Rezygnacja z kaucji fakultatywnej na rzecz kaucji obowiązkowej wraz z podniesieniem minimalnej kwoty kaucji gwarancyjnej do 3 mln PLN (art. 105 b);  Zmiana zapisu o rejestrze podmiotów, które wniosły kaucję, w ten sposób, by widoczne były również podmioty, które zostały zeń skreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z powodu wniesienia zbyt niskiej kaucji lub też powstania zaległości podatkowych wraz z podaniem przyczyny skreślenia. Przemysł i Handel Naftowy 2013 / 42

6 DEBATA Rekomendowane przez branżę zmiany legislacyjne - prawo energetyczne lub ustawa o zapasach  Koncesja  Obowiązkowa kaucja dla podmiotów wytwarzających lub importujących paliwa (np. na poziomie 10 mln PLN)  Zakaz zawierania transakcji z podmiotami, nie posiadającymi koncesji pod groźbą wysokiej kary (15% przychodu rocznego);  Kilkupoziomowa „platforma paliwowa”:  dostęp dla służb ścigania, podległych MF i MSW  dostęp dla innych organów kontrolnych (UDT, IH etc.)  otwarty dostęp dla przedsiębiorców i klientów  Podatek akcyzowy  Zrównanie wysokości podatku akcyzowego dla oleju napędowego i oleju opałowego – pod warunkiem jednoczesnego wprowadzenia mechanizmu szybkiego zwrotu podatku od oleju opałowego, zużywanego do celów grzewczych;  Zrównanie wysokości podatku akcyzowego dla LPG do celów napędowych i grzewczych;  Objęcie olejów smarowych EMCS na terenie całej UE. Przemysł i Handel Naftowy 2013 / 43

7 Około 20% całości dochodów podatkowych państwa pochodzi z obrotu paliwami. DEBATA Przemysł i Handel Naftowy 2013 / 44

8 W celu rozwiązania problemu konieczne są działania na najwyższym szczeblu, w tym powołanie międzyresortowej grupy zadaniowej kierowanej przez pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów w celu koordynacji działań między jednostkami administracji rządowej i organami ścigania POPiHN DEKLARUJE GOTOWOŚĆ KONTYNUOWANIA I WSPARCIA DZIAŁAŃ:  wspólne definiowanie i ustalanie kierunków działań oraz systematyczną ocenę osiąganych efektów  prowadzenie monitoringu skali strefy wyłudzeń i przekazywanie informacji użytecznych instytucjom ścigania – podatkowym i pozapodatkowym  szerzenie wiedzy na temat strefy wyłudzeń i organizowanie konferencji, debat i innych działań edukacyjnych PROPONUJEMY POWOŁANIE FORMALNEJ STRUKTURY DIALOGU MIĘDZY ADMINISTRACJĄ A ORGANIZACJAMI BRANŻOWYMI. DEBATA Przemysł i Handel Naftowy 2013 / 45


Pobierz ppt "DEBATA SZARA STREFA – PIERWSZE STARCIE?. Uczestnicy debaty: 1.Martin Durćak – Członek Zarządu Unipetrol a.s. 2.Prof. Czesław Jędrzejek – Ekspert, profesor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google