Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiana przepisów dotyczących europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej. Perspektywa Polski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiana przepisów dotyczących europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej. Perspektywa Polski."— Zapis prezentacji:

1 Zmiana przepisów dotyczących europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej. Perspektywa Polski.

2 Udział w programach współpracy transgranicznej w ramach funduszy przedakcesyjnych (środki PHARE) Doświadczenia z dwóch perspektyw budżetowych (programy INTERREG III I EWT) Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) pełni funkcję Instytucji Zarządzającej w 3 programach współpracy transgranicznej Europejska Współpraca Terytorialna Doświadczenia Polski

3 3 Południowy Bałtyk Polska - Meklemburgia Polska - Saksonia Polska - Czechy Polska - Brandneburgia Polska - Słowacja Polska - Litwa Programy współpracy transgranicznej EWT Programy EWT z udziałem Polski

4 Polskie przepisy o EUWT Ustawa z dnia 7 listopada 2008 roku o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej – resort odpowiedzialny MIiR Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej

5 Polskie przepisy o EUWT Największe wyzwania dla Polski po przyjęciu rozporządzenia 1082/2006 Brak doświadczeń z funkcjonowaniem instytucji o ponadnarodowym charakterze w obszarze polityki regionalnej Szeroki zakres potencjalnych działań EUWT Obawa przed międzynarodowym charakterem Skomplikowany charakter prawny przepisów UE

6 Najważniejsze elementy polskich przepisów o EUWT Ugrupowanie nabywa osobowość prawną wraz z wpisaniem do rejestru Konwencja i Statut podlegają publikacji Uchylenie odpowiedzialność Skarbu Państwa oraz państwowych i samorządowych osób prawnych za zobowiązania EUWT Wprowadzono odwołanie do stosowania odpowiednio przepisów o stowarzyszeniach

7 Funkcjonowanie polskich przepisów dotyczących EUWT Dotychczas powstały 3 ugrupowanie z udziałem polskich instytucji (wszystkie są zarejestrowane w Polsce): –EUWT TRITIA (wpisanie do rejestru 25 lutego 2013 roku), –EUWT Tatry (wpisanie do rejestru 20 września 2013 roku) –EUWT Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy (wpisanie do rejestru 24 marca 2014 roku)

8 Prace nad nowymi przepisami UE dotyczącymi EUWT Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1302/2013 Założenie przyświecające zmianom: uproszczenie procesu zakładania i funkcjonowania EUWT Nowelizacja przepisów UE nie zmieniła charakteru EUWT

9 Prace nad nowelizacją polskich przepisów dotyczących EUWT Prace prowadzi Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Obecnie trwają wewnętrzne konsultacje projektu założeń zmiany polskiej ustawy EUWT Konsultacje publiczne projektu

10 Założenia przyświecające zmianie polskiej ustawy EUWT Wprowadzenie zmian wynikających ze zmiany przepisów UE Przegląd polskich przepisów pod kątem wprowadzenia przyjętych procedur oraz wyodrębnienie kwestii wymagających pełniejszego uregulowania

11 Propozycje zmian ustawy EUWT zakładane przez Departament Współpracy Terytorialnej Dostosowanie ustawy do przepisów UE Rozszerzenie katalogu potencjalnych członków EUWT – wraz z określeniem procedury udzielania zgody na przystąpienie do EUWT Wprowadzenie terminu władze na szczeblu krajowym Uchylenie przepisów wprowadzających dodatkowe wymagania co do statutów EUWT, wykraczające poza przepisy UE (art. 12)

12 Propozycje zmian ustawy EUWT zakładane przez Departament Współpracy Terytorialnej Wprowadzenie mechanizmu milczącej zgody Wprowadzenie rozwiązań gwarantujących wydanie decyzji w przewidzianym terminie 6 miesięcy. –W tym celu konieczne jest wprowadzenie przepisów odzwierciedlających specyfikę procedury udzielania zgody do istniejących regulacji dotyczących procedury postępowania w administracji. Celem jest zapewnienie wydawania decyzji w terminie 6 miesięcy.

13 Propozycje zmian ustawy EUWT zakładane przez Departament Współpracy Terytorialnej Skorzystanie z istniejących doświadczeń Określenie zasad postępowania w przypadku zmiany Konwencji EUWT Doprecyzowanie regulacji dotyczących prowadzenia rejestru EUWT Uregulowanie kwestii wyznaczenia instytucji odpowiedzialnej za kontrolę wydatkowania środków publicznych przez EUWT

14 Wyzwanie stojące przed rozwojem instrumentu EUWT Powołanie EUWT nie gwarantuje zapewnienia dodatkowego finansowania – konieczne jest bardzo dokładne przemyślenie potencjalnych korzyści przez instytucje planujące założyć ugrupowanie na samym początku procesu Otwarcie EUWT na współpracę z instytucjami spoza UE Przekonanie programów EWT do większego otwarcia na udział EUWT w programach w charakterze beneficjentów

15 Wyzwanie stojące przed rozwojem instrumentu EUWT Konieczność pogodzenia różnych systemów prawnych Pogodzenie ewentualnych rozbieżności pomiędzy przepisami wewnętrznymi EUWT oraz przepisami prawa UE i krajowymi Konieczność zapewnienia większej informacji o EUWT!

16 Dziękuję za uwagę, Filip Chybalski Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa www.ewt.gov.pl www.mir.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Pobierz ppt "Zmiana przepisów dotyczących europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej. Perspektywa Polski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google