Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Usług Wspólnych jednostek oświatowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Usług Wspólnych jednostek oświatowych"— Zapis prezentacji:

1 Centrum Usług Wspólnych jednostek oświatowych
dla jednostek oświatowych Bydgoszcz, r.

2 Podsumowanie Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE zobligował samorządy do centralizacji rozliczeń księgowo podatkowych (CUW) Ustawa z roku stworzyła podstawę prawną działania CUW Centralizacja księgowości jednostek oświatowych w Bydgoszczy obejmie 119 jednostek i 250 osób Nikt z zatrudnionych nie straci pracy Każdy pracownik zachowa w CUW dotychczasowe wynagrodzenie Wzrost bezpieczeństwa, standaryzacja ewidencji i rozliczeń księgowych w skali oświaty miejskiej Termin wdrożenia CUW został ustalony przez Ministra Finansów na roku

3 Komunikat Ministerstwa Finansów
Stan faktyczny (1) Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Komunikat Ministerstwa Finansów w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów 29 września 2015 r. zapadł wyrok TSUE, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność gospodarcza nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi. …… Mając na uwadze powyższe rozstrzygnięcie TSUE zakłada się obowiązkowe „scentralizowanie” w samorządach rozliczeń w zakresie podatku VAT

4 Stan faktyczny (2) Aktualizacja: :50 Komunikat w sprawie przesunięcia terminu obowiązkowej „centralizacji" rozliczeń w samorządach w zakresie podatku VAT Mając na uwadze liczne postulaty dotyczące terminu obowiązkowej „centralizacji" rozliczeń w samorządach podnoszone przez przedstawicieli środowiska samorządowego, Minister Finansów przychylił się do zgłoszonych postulatów i postanowił przesunąć termin, o którym mowa w pkt II Komunikatu z 29 września 2015 r., tj. z połowy 2016 r. na 1 stycznia 2017 r.

5 Stan faktyczny (3) Nowe zasady prowadzenia obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych jst obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. : Jeżeli w ramach wspólnej obsługi, jednostka obsługująca zaliczana do sektora finansów publicznych zapewnia realizację zadań głównego księgowego ….. w jednostce obsługiwanej nie zatrudnia się głównego księgowego. ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

6 Sytuacja Miasta Bydgoszczy
Jednostki oświatowe Osoby zatrudnione do obsługi finansowej Zadanie: pełna księgowość finansowa i budżetowa, płace, obrót kasowy i sprawozdawczość Ten sam system finansowo księgowy (w pełni lub częściowo wdrożony) Różne polityki rachunkowości Różne plany kont

7 Podjęte działania - założenia
Analiza rozwiązań na terenie kraju w jst – przykłady Dzielnicowych Biur Finansów Oświaty w Warszawie oraz ZEAS-ów w pozostałej części kraju Analiza organizacji pracy komercyjnych centrów księgowych Analiza możliwych rozwiązań informatycznych Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 138/2016 z dnia r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji Centrum Usług Wspólnych

8 Zadania do zrealizowania - założenia
Bezpieczeństwo dla pracowników Bezpieczeństwo i poprawność rozliczeń podatkowych Bezpieczeństwo rozliczeń i ewidencji księgowej Standaryzacja zasad księgowości Docelowa poprawa jakości ewidencji finansowo księgowej

9 Bezpieczeństwo dla pracowników
Wszyscy pracownicy znajdą zatrudnienie w CUW Pracownicy zostaną zatrudnienii w CUW na podstawie art. 231 Kodeksu pracy z tym samym wynagrodzeniem. Szkolenie z nowych procesów i praktyka w ciągu drugiego półrocza 2016r. Optymalne rzeczowe warunki pracy.

10 Bezpieczeństwo rozliczeń i ewidencji księgowej i podatkowej jednostek oświatowych w CUW
Proces zmian organizacji pracy ale również proces informatyczny Wdrożenie scentralizowanego systemu informatycznego i połączenie baz danych realizować będzie producent oprogramowania stosowanego Doradca zaangażowany na czas wdrożenia posiada doświadczenie we wdrażaniu DBFO w Warszawie. Zabezpieczenia zapewniające ochronę i ciągłość pracy systemów informatycznych Praca CUW zostanie jak w większości tego rodzaju organizacji oparta na procedurach

11 Standaryzację zasad księgowości we wszystkich jednostkach; poprawa jakości pracy
Spójna polityka rachunkowości dla wszystkich jednostek Wspólny plan kont uwzględniający częstą odrębność funkcji poszczególnych jednostek Praca będzie realizowana w sposób funkcjonalny, a nie podmiotowy Elektroniczny system obsługi dokumentów eliminujący obrót papierowy i przyspieszający realizację zadań.

12 Podsumowanie Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE zobligował samorządy do centralizacji rozliczeń księgowo podatkowych (CUW) Ustawa z roku stworzyła podstawę prawną działania CUW Centralizacja księgowości jednostek oświatowych w Bydgoszczy obejmie 119 jednostek i 250 osób Nikt z zatrudnionych nie straci pracy Każdy pracownik zachowa w CUW dotychczasowe wynagrodzenie Wzrost bezpieczeństwa, standaryzacja ewidencji i rozliczeń księgowych w skali oświaty miejskiej Termin wdrożenia CUW został ustalony przez Ministra Finansów na roku

13 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Centrum Usług Wspólnych jednostek oświatowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google