Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Usług Wspólnych dla jednostek oświatowych Bydgoszcz, 20.04.2016r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Usług Wspólnych dla jednostek oświatowych Bydgoszcz, 20.04.2016r."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Usług Wspólnych dla jednostek oświatowych Bydgoszcz, 20.04.2016r.

2 Podsumowanie 1.Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE zobligował samorządy do centralizacji rozliczeń księgowo podatkowych (CUW) 2.Ustawa z 28.6.2015 roku stworzyła podstawę prawną działania CUW 3.Centralizacja księgowości jednostek oświatowych w Bydgoszczy obejmie 119 jednostek i 250 osób 4.Nikt z zatrudnionych nie straci pracy 5.Każdy pracownik zachowa w CUW dotychczasowe wynagrodzenie 6.Wzrost bezpieczeństwa, standaryzacja ewidencji i rozliczeń księgowych w skali oświaty miejskiej 7.Termin wdrożenia CUW został ustalony przez Ministra Finansów na 1.1.2017 roku

3 Stan faktyczny (1) Warszawa, dnia 29 września 2015 r. Komunikat Ministerstwa Finansów w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów I.29 września 2015 r. zapadł wyrok TSUE, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność gospodarcza nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi. …… II.Mając na uwadze powyższe rozstrzygnięcie TSUE zakłada się obowiązkowe „scentralizowanie” w samorządach rozliczeń w zakresie podatku VAT http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1402295/Komunikat+TSUE-29-09-2015.pdf

4 Stan faktyczny (2) Aktualizacja: 2015.12.16 09:50 Komunikat w sprawie przesunięcia terminu obowiązkowej „centralizacji" rozliczeń w samorządach w zakresie podatku VAT Mając na uwadze liczne postulaty dotyczące terminu obowiązkowej „centralizacji" rozliczeń w samorządach podnoszone przez przedstawicieli środowiska samorządowego, Minister Finansów przychylił się do zgłoszonych postulatów i postanowił przesunąć termin, o którym mowa w pkt II Komunikatu z 29 września 2015 r., tj. z połowy 2016 r. na 1 stycznia 2017 r.

5 Stan faktyczny (3) Nowe zasady prowadzenia obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych jst obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. : Jeżeli w ramach wspólnej obsługi, jednostka obsługująca zaliczana do sektora finansów publicznych zapewnia realizację zadań głównego księgowego ….. w jednostce obsługiwanej nie zatrudnia się głównego księgowego. ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

6 Sytuacja Miasta Bydgoszczy 1.Jednostki oświatowe - 119 2.Osoby zatrudnione do obsługi finansowej - 250 3.Zadanie: pełna księgowość finansowa i budżetowa, płace, obrót kasowy i sprawozdawczość 4.Ten sam system finansowo księgowy (w pełni lub częściowo wdrożony) 5.Różne polityki rachunkowości 6.Różne plany kont

7 Podjęte działania - założenia 1.Analiza rozwiązań na terenie kraju w jst – przykłady Dzielnicowych Biur Finansów Oświaty w Warszawie oraz ZEAS-ów w pozostałej części kraju 1.Analiza organizacji pracy komercyjnych centrów księgowych 2.Analiza możliwych rozwiązań informatycznych 3.Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 138/2016 z dnia 14.03.2016r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji Centrum Usług Wspólnych

8 Zadania do zrealizowania - założenia 1.Bezpieczeństwo dla pracowników 2.Bezpieczeństwo i poprawność rozliczeń podatkowych 3.Bezpieczeństwo rozliczeń i ewidencji księgowej 4.Standaryzacja zasad księgowości 5.Docelowa poprawa jakości ewidencji finansowo księgowej

9 Bezpieczeństwo dla pracowników 1.Wszyscy pracownicy znajdą zatrudnienie w CUW 2.Pracownicy zostaną zatrudnienii w CUW na podstawie art. 23 1 Kodeksu pracy z tym samym wynagrodzeniem. 3.Szkolenie z nowych procesów i praktyka w ciągu drugiego półrocza 2016r. 4.Optymalne rzeczowe warunki pracy.

10 Bezpieczeństwo rozliczeń i ewidencji księgowej i podatkowej jednostek oświatowych w CUW 1.Proces zmian organizacji pracy ale również proces informatyczny 2.Wdrożenie scentralizowanego systemu informatycznego i połączenie baz danych realizować będzie producent oprogramowania stosowanego 3.Doradca zaangażowany na czas wdrożenia posiada doświadczenie we wdrażaniu DBFO w Warszawie. 4.Zabezpieczenia zapewniające ochronę i ciągłość pracy systemów informatycznych 5.Praca CUW zostanie jak w większości tego rodzaju organizacji oparta na procedurach

11 Standaryzację zasad księgowości we wszystkich jednostkach; poprawa jakości pracy 1.Spójna polityka rachunkowości dla wszystkich jednostek 2.Wspólny plan kont uwzględniający częstą odrębność funkcji poszczególnych jednostek 3.Praca będzie realizowana w sposób funkcjonalny, a nie podmiotowy 4.Elektroniczny system obsługi dokumentów eliminujący obrót papierowy i przyspieszający realizację zadań.

12 Podsumowanie 1.Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE zobligował samorządy do centralizacji rozliczeń księgowo podatkowych (CUW) 2.Ustawa z 28.6.2015 roku stworzyła podstawę prawną działania CUW 3.Centralizacja księgowości jednostek oświatowych w Bydgoszczy obejmie 119 jednostek i 250 osób 4.Nikt z zatrudnionych nie straci pracy 5.Każdy pracownik zachowa w CUW dotychczasowe wynagrodzenie 6.Wzrost bezpieczeństwa, standaryzacja ewidencji i rozliczeń księgowych w skali oświaty miejskiej 7.Termin wdrożenia CUW został ustalony przez Ministra Finansów na 1.1.2017 roku

13 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Centrum Usług Wspólnych dla jednostek oświatowych Bydgoszcz, 20.04.2016r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google