Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Czysta energia w mieście” Konkurs dla szkół podstawowych w ramach konkursu „Szanuj energię, chroń klimat” – VI edycja 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Czysta energia w mieście” Konkurs dla szkół podstawowych w ramach konkursu „Szanuj energię, chroń klimat” – VI edycja 2016."— Zapis prezentacji:

1 „Czysta energia w mieście” Konkurs dla szkół podstawowych w ramach konkursu „Szanuj energię, chroń klimat” – VI edycja 2016

2 „Czysta energia w mieście” Celem konkursu jest uświadomienie uczniom wpływu ich codziennych zachowań w domu, szkole i w miejscach publicznych na stan środowiska, w którym żyją. Ważne, by uczeń potrafił praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę i podejmował działania na rzecz ochrony własnego zdrowia i środowiska naturalnego. Powinien również zachowywać się w środowisku zgodnie z obowiązującymi zasadami.

3 Kategoria: klasy I-III Praca plastyczna: płaska, technika dowolna, format A3, praca wykonana indywidualnie; uczeń zgłasza 1 pracę, a szkoła max 10 prac Uwaga! Do UM zgłaszamy zdjęcia elektroniczne prac w formacie.jpg, umieszczone na płytce CD/DVD podpisanej nazwą szkoły i kategorią konkursową „Czysta energia w mieście”

4 Kategoria: klasy IV-VI Praca przestrzenna: makieta, technika dowolna, maksymalna wielkość pracy – format A2, praca wykonana indywidualnie lub maksymalnie przez zespół 2-osobowy; uczeń/zespół zgłasza 1 pracę, a szkoła max 5 prac Uwaga! Do UM zgłaszamy zdjęcia elektroniczne prac w formacie.jpg lub filmiki dot. tych prac w formacie.mp4, umieszczone na płytce CD/DVD podpisanej nazwą szkoły i kategorią konkursową „Czysta energia w mieście”

5 Cechy pracy konkursowej w obu kategoriach: praca powinna przedstawiać miasto z elementami infrastruktury: budynkami mieszkalnymi, oświatowymi, miejscami użyteczności publicznej, miejscami odpoczynku i rekreacji, komunikacją miejską, firmami produkcyjnymi, sklepami itd., zasilane energią ze źródeł odnawialnych takich jak: słońce, wiatr, woda, ciepło Ziemi, biomasa, praca może przedstawiać całe miasto lub jego określony obszar, na którym można umieścić poszczególne urządzenia produkujące energię elektryczną czy cieplną; ważne, aby praca przedstawiała miasto przyjazne dla środowiska naturalnego, pozbawione negatywnego wpływu mieszkańców na jego funkcjonowanie, praca powinna być realistyczna, ciekawa, estetyczna i w miarę możliwości samodzielna. „Czysta energia w mieście”

6 Jako przygotowanie uczniów do udziału w konkursie można zastosować na lekcjach przyrody lub na lekcjach wychowawczych metody, które: rozbudzą w uczniach zaciekawienie otaczającym światem, ukształtują u uczniów postawę badawczą, dążącą do poznawania prawidłowości świata przyrody, zachęcą uczniów do stawiania hipotez na temat zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie i do ich weryfikowania, stworzą uczniom możliwości zastosowania wiedzy przyrodniczej w praktyce, zachęcą uczniów do poszanowania przyrody i dorobku kulturowego społeczności, ukształtują umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji. „Czysta energia w mieście”

7 Informacje do wykorzystania na lekcji wprowadzającej do konkursu: Co to jest energia? Energii nie może zabraknąć! Odnawialne źródła energii:  energię słoneczną  energię wiatrową  energię wodną  energię geotermalną  energię biomasy „Czysta energia w mieście”

8 Energia Słońca Słońce to nasze największe źródło energii, dzięki któremu jest możliwe życie na naszej planecie. Obecnie wykorzystujemy energię Słońca do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej. „Czysta energia w mieście”

9 Energia wiatru Zasada działania wiatraka i wytwarzania energii z wiatru jest prosta i oparta na zasadzie działania prądnicy. Siła wiatru zamieniana jest na pracę mechaniczną, która wprawia w ruch wirnik i za pomocą generatora przekształcana jest w energię elektryczną. „Czysta energia w mieście”

10 Energia wodna Wykorzystywanie energii płynącej wody do produkcji prądu jest korzystne zarówno ekologicznie, ale i ekonomicznie. Produkcja tej energii nie zanieczyszcza środowiska, nie wymaga także ciągłych nakładów finansowych. „Czysta energia w mieście”

11 Energia geotermalna Energia geotermalna to energia termiczna skał znajdujących się we wnętrzu Ziemi. Jest pobierana za pomocą odwiertów, do których wtłaczana jest chłodna woda i odbierana gorąca nagrzana od gorących skał i pompami wydobywana jest na zewnątrz. „Czysta energia w mieście”

12 Energia z biomasy Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z odpadów rolnych oraz leśnych, a także przemysłowych, które ulegają biodegradacji. „Czysta energia w mieście”

13 Dziękuję za uwagę Bernadeta Sitek


Pobierz ppt "„Czysta energia w mieście” Konkurs dla szkół podstawowych w ramach konkursu „Szanuj energię, chroń klimat” – VI edycja 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google