Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Nie będziesz miał bogów cudzych, obok Mnie”, czyli zapomniane

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Nie będziesz miał bogów cudzych, obok Mnie”, czyli zapomniane"— Zapis prezentacji:

1 „Nie będziesz miał bogów cudzych, obok Mnie”, czyli zapomniane przykazanie, o duchowych zagrożeniach

2 Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno Nie kradnij
Czcij ojca swego i matkę swoją Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną Nie zabijaj Nie cudzołóż Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno Nie kradnij Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu Nie pożądaj żony bliźniego swego Pamiętaj, abyś dzień święty święcił Ani żadnej rzeczy, która jego jest

3 DEKALOG Wyjścia 20, 1-17 GÓRA SYNAJ (1240-1200 p.Ch.)

4 1 Wtedy mówił Bóg wszystkie. te słowa: 2 «Ja jestem Pan,
1 Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: 2 «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

5 3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!
1

6 4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!

7 5 Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. 6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

8 2 7 Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga Twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy.

9 Wyjaśnienie pojęć 1. Okultyzm (wiedza tajemna i jej praktyka): Magia – dążenie do zapanowania nad tajemnymi siłami w celu czynienia zła lub zapewnieniu szczęścia, Spirytyzm – nawiązywanie kontaktu z duchami zmarłych, duchami przewodnikami, Ezoteryzm– dążenie do poznania tajemnej wiedzy, Medycyna okultystyczna – sposoby leczenia przez kontakt z tajemnymi siłami, energiami, 2. Satanizm – oddawanie czci szatanowi. 3. New Age – ruch kulturowy, w którym człowiek dąży do zbawienia siebie przez własne siły, ubóstwia siebie, stawia siebie w centrum, propaguje duchowy narcyzm.

10 Magia, czary Magia to system wierzeń i poglądów wynikających z przekonania, że człowiek może zdobyć władzę na przyrodą, losem przy pomocy duchów, demonów, energii, Magia jest powiązana ze spirytyzmem, Magia dzieli się na czarną (szkodzenie innym) i białą (zyskanie sobie przychylności), czerwoną (zdobycie miłości), Magia sięga do innych „mocy” niż Bóg, dlatego jest zawsze grzechem ciężkim, prowadzi do zniszczenia życia religijnego, Czary to umiejętność czynienia „cudów” za pomocą szatana w granicach, na jakie zezwolił Bóg, Biblia zakazuje uprawiania magii (Dz 8, 9-22; Dz 13, 9, Ga 5, 19-21) Kościół zdecydowanie odrzuca magię (zob. KKK 2117). Papież Sykstus V (XVI w.): „Czarownicy zawierają przymierze ze śmiercią i pakt z piekłem”.

11 Zabobon, przekleństwa, urok, gusła
Zabobon: drzewka szczęścia, czarny kot, spluwanie przez próg, wieszanie podkowy, Przekleństwo to życzenie komuś zła, którego źródłem jest zły duch. Największa jego moc jest wtedy, gdy zachodzi związek krwi między osobami, Urok – zaczarowanie kogoś wzrokiem, Gusła – wykonuje się przedmiot, który ofiarowuje się szatanowi i podaje osobie, której się chce zaszkodzić lub robi się figurkę czy bierze się zdjęcie osoby i nakłuwa szpilkami.

12 Fetyszyzm: amulety, talizmany
Fetyszyzm upatruje "boską" siłę w przedmiotach, czci świat przedmiotowy, materialny. Fetyszyzm jest powiązany z fatalizmem, bo przeważnie używa talizmanów i amuletów, przez które działają siły czy energie kosmiczne. Talizmany to przedmioty mające przynosić szczęście, amulety mają chronić przed złem. Mają rzekomo ukrytą duchową siłę, będącą na usługach posiadacza amuletu, Amulety ofiarowuje się demonom, w trakcie magicznych rytuałów. Noszenie amuletów to zabobon, Amulety komunikują osobę z duchową istotą, która za nim się kryje, Najczęściej spotykane amulety: pierścień Atlantów, oko Horusa, krzyż egipski, pentagram, skarabeusz, Kościół zabrania noszenia amuletów (zob. KKK 2117).

13 Ezoteryzm Ezoteryzm dotyczy wyjątkowości osób lub wspólnot kultywujących wiedzę tajemną, Głosi się dostęp nielicznych do ukrytej wiedzy (np. gnoza) i władzy (np. magia), Zwykle do tej wiedzy dochodzi się przez praktyki inicjacyjne, Rozwija się dziś kult Lucyfera obiecujący oświecenie, zdobycie wiedzy i władzy nad ludźmi, Z ezoteryzmem powiązana jest masoneria, New Age dąży do przemiany świadomości i rozwoju tajemnych nauk.

14 Wróżbiarstwo Dziś spotykamy często: gabinety wróżbiarskie, porady wróżbiarskie i horoskopy, publikacje książkowe i artykuły w czasopismach np. „Wróżka”, Wróżbiarstwo jest nie tylko bezbożnym grzechem idolatrii, jest duchowym oszustwem, którego ostatecznym celem jest odwodzenie ludzi od drogi zbawienia, negacja wolności człowieka i Boga, Wróżbiarstwo uprawia się za duże pieniądze. Żadne działanie duchowe czynione wprost za pieniądze nie pochodzi od Boga. Formy wróżbiarstwa: karty Tarota lub anielskie, chodzenie do wróżki, smsy, Internet, wróżenie z ręki, horoskopy, numerologia, metoda Silvy, Numerologia opiera się na przekonaniu, że świat jest zbudowany na mocy liczb (mają one status boski), Św. Tomasz z Akwinu: „Wszelkie wróżenie posługuje się jakąś mocą szatańską do poznania przyszłych wydarzeń”.

15 Jasnowidztwo, przepowiednie
Jasnowidzenie jest rodzajem paranormalnej zdolności widzących coś bez udziału zmysłów, Bóg może objawić przyszłość swoim prorokom lub innym świętym. Jednak właściwa postawa chrześcijańska polega na ufnym powierzeniu się Opatrzności, Kościół uczy ostrożności w podchodzeniu do różnego rodzaju przepowiedni i jasnowidzeń, Zasadniczym kryterium prawdziwości przepowiedni jest ich źródło, czy pochodzą od Boga, który przemawia przez "proroków lub innych świętych". Niezdrowa ciekawość, niewytłumaczona dobrem zbawczym, jest oznaką niedojrzałości odbiorcy, poszukują z niepokojem rozwiązania zagadki przyszłości.

16 Astrologia Astrologia to teoria pseudonaukowa wg której istnieje tajemniczy wpływ gwiazd na losy ludzi, Uprawiano ją w różnych kulturach i starych cywilizacjach, Miała wpływ na nazistowskie Niemcy, Opiera się na intuicji astrologa, który robi dla danej osoby kosmogram, Twierdzi się, że planety wysyłają jakieś fluidy (bez pokrycia naukowego), Astrologia jest zabobonem, neguje wolność człowieka i deformuje obraz Boga, W 1995 r. astrolog został zarejestrowany jako zawód w Polsce, Astrologia jest zakazana przez Kościół (zob. KKK 2116).

17 Spirytyzm, wywoływanie duchów
Spirytyzm to seanse polegające na wywoływaniu duchów zmarłych, by od nich uzyskać tajemną wiedzę, Żaden człowiek nie ma władzy nad zmarłymi, którzy są teraz w ręku Boga, Spirytyzm prowadzi do otwierania furtki na świat duchowy – to demony przychodzą i wchodzą w dialog z medium, Channeling: otwieranie swej psychiki duchom ”przewodnikom”, Wywoływanie duchów kończy się często stanem dręczenia, a nawet opętania. Spirytyzm jest zakazany przez Kościół (zob. KKK 2117)

18 Reiki Praktyka okultystyczna przedstawiana jako naturalna technika uzdrowicielska, terapeutyczna, Zdolności zdobywa się przez proces wtajemniczenia, Reiki oznacza Kosmiczną Energię Siły życiowej, Ma wprowadzać ludzi na wyższy poziom świadomości i sprawiać jedność wśród ludzi, Istnieje związek Reiki z jogą, z tantrycznym buddyzmem i hinduizmem. Istotną rolę odgrywają czakry – centra energetyczne rozmieszczone w ciele, człowieka, Reiki nie zawiera wiary w Boga Stwórcę, nie ma tam pojęcia grzechu i zbawienia, Reiki prowadzi do ubóstwienia człowieka, który nie potrzebuje Boga Zbawcy.

19 Medycyna niekonwencjonalna
Należy pytać przy różnych jej praktykach: co medycyna akademicka mówi na ten temat? Zdrowo myślący człowiek udaje się do lekarzy, którzy ukończyli studia akademickie i znają anatomię człowieka, Wielu oszustów chce zarobić na cierpieniu i naiwności ludzi chorych, Oddawanie swego zdrowia a nawet życia w ręce ignorantów jest niebezpieczne, Nie wiadomo jakie jest źródło mocy, energii, która prowadzi do uzdrowienia.

20 Bioenergoterapia Nie da się jednoznacznie powiedzieć czy bioenergoterapia jest wykorzystaniem sił naturalnych czy nadprzyrodzonych, Jest skuteczna, ale jest nieznana przyczyna (kto działa?), Bioenergoterapeuta, jest swojego rodzaju mobilizatorem i dawcą bioenergii dla klienta z zakłóconą harmonią psychobiologiczną, Bioenergoterapia to przekazywanie jakiejś energii (mana, prana, ki, kundalini), Istota tej energii na obecnym etapie nauki jest nieznana, Stawia się w jej centrum jakieś bezosobowe siły,

21 Bioenergoterapia Bioenergia wg jej zwolenników posiada własną inteligencję, jest wszechobecna, przenika wszystko, Wielu bioenergoterapeutów to szarlatani, oszuści, Po nawróceniu bioenergoterapeuci tracą swe zdolności, Istnieje możliwość uzdrowienia demonicznego, Znany uzdrowiciel Harris współpracował z duchami i uprawiał medytacje Wschodu, Kaszpirowski cytował fragmenty z czarnej magii, Istnieje niebezpieczeństwo zaprzestania leczenia w szpitalu i poszukiwania uzdrowicieli, Są świadectwa osób, które zdrowiały fizycznie, ale zaczęły chorować psychicznie czy duchowo.

22 Homeopatia Teoria jest zbudowana na hipotezach,
Samuel Hahnemann, twórca homeopatii, był głęboko zaangażowany w mistycyzm, hinduizm i okultyzm, Homeopaci wierzą, że "podobne leczy się podobnym". Za punkt wyjściowy lekarstwa służy im niewielka ilość tego, co u zdrowego wywołuje daną chorobę. Mieszają to z 10-krotnie większą ilością substancji neutralnej – rozpuszczalnika. Potrząsają tym. Biorą cząstkę tej mieszanki mieszają ją z 10-krotnie większą ilością rozpuszczalnika. Proces ten powtarzają wielokrotnie, Homeopaci mówią o energetyzowaniu leku, Głosi się hipotezę o jakiejś pamięci wody, Leki homeopatyczne mają skutki uboczne, Większość homeopatów to okultyści, zajmujący się m.in. wahadełkiem, Naczelna Rada Lekarska w Polsce negatywnie ocenia zjawisko stosowania homeopatii ( )

23 Akupunktura, akupresura
Akupresura to masaż wybranych punktów ciała, Skuteczność akupresury jest na poziomie efektu placebo, Według akupresury zabiegi otwierają kanały energetyczne, uaktywniające energię „ki” (jest to tylko hipoteza), Jej podstawą jest światopogląd okultystyczny, Akupunktura to wkłuwanie igieł w punkty ciała (podobne zastrzeżenia jak do akupresury).

24 Radiestezja i wahadełka
Różdżka i wahadełko spełniają takie same cele jak medium w seansach spirytystycznych, Moją korzenie w religiach pogańskich, Wahadełka są związane z bioenergoterapią, są dla wielu przedmiotem kultu, Wahadełko służy do komunikowania się z duchową energia, aby uzyskać potrzebne informacje lub jest narzędziem do przekazywania energii, Nie istnieje w przyrodzie żadne promieniowanie, które poruszałoby wahadełkiem, Różdżkarze często korzystają z tekstów okultystycznych i ezoterycznych, Święte Oficjum w 1942 r. zabroniło duchownym korzystania z radiestezji i do dziś tego nie odwołano!

25 Feng-shui, odpromienniki
Teoria wschodnia głosi, że powinno się żyć w harmonii dwóch energii yin i yang, Feng-shui bada rzekomą współzależność energii życiowej „chi” z lokalizacją mieszkania, Mówi się o oczyszczeniu mieszkania ze złej energii, Stosuje się rytuały, medytacje, wiesza dzwonki i inne przedmioty, Jest to ideologia bez żadnej podstawy naukowej, Odpromienniki rzekomo eliminują złe promieniowanie, pełnią rolę fetyszów i talizmanów, wiążących z jakimś światem duchowym.

26 Otwieranie czakramów Praca z czakrami jest to metoda wywodząca się z pradawnej tradycji indyjskiej. Korzystają z niej osoby praktykujące jogę, techniki oddechowe, Czakra to miejsce w ciele, gdzie spotyka się wiele kanałów energetycznych. Według filozofii jogi w ciele człowieka mieści się 7 czakr. Działają one jak stacje nadawczo- odbiorcze, Pojęcie energii krążącej w ciele i wchodzącej w interakcję ze światem znajdziemy w terapiach relaksujących i systemach uzdrawiania z całego świata (chi, ki, prana), Huna, system Reiki, wschodnie sztuki walki, joga i Tai-chi opierają się w swym założeniu na istnieniu nieuchwytnej dla oka energii, która ma wpływ na całe nasze życie. Jak pracować z czakrami: otaczać się kolorami, nosić przy sobie kamienie szlachetne, korzystać z technik oddechowych, wizualizacji oraz pracy z głosem.

27 Joga Joga jest praktyką duchową prowadzącą do osiągnięcia oświecenia,
W jodze występują: medytacje, mantry, ćwiczenia fizyczne i oddechowe, Hatha-joga widzi wyzwolenie jako przekształcenia ciała ludzkiego w boskie lub fizyczne doskonalenie, Joga prowadzi do samouwielbienia, ubóstwienia siebie lub ubóstwienia magii, Celem jogi jest wyjście poza świat zmysłowy, Joga prowadzi do inicjacji duchowej, Joga pozostaje w sprzeczności z chrześcijaństwem.

28 Sztuki walki: aikido, karate, taekwondo
Azjatyckie sztuki walki są „ruchowymi formami ekspresji filozofii Wschodu“. Mają korzenie religijne: nie da się oderwać ich od religijnego, duchowego wymiaru, Ćwiczenia fizyczne są środkiem do uchwycenia kontaktu z jakąś zewnętrzną wobec człowieka mocą (ki) oraz, w miarę postępów adepta, manipulowania nią. Warunkiem jest osiągnięcie specyficznego stanu umysłu, Zespołu poglądów oraz przekonań składających się na ideologię sztuk walki nie da się pogodzić ze światopoglądem chrześcijańskim, Od sztuk walki należy oddzielić sporty walki. W tych ostatnich mamy do czynienia jedynie z ćwiczeniami fizycznymi, bez technik oddechowych oraz medytacyjnych.

29 New Age a chrześcijaństwo
Nowy ruch: nowa religia, ruch społeczny, kultura alternatywna, Cztery filary: podbudowa naukowa, religie Wschodu, nowa psychologia i astrologia, Bóg - nieosobowa energia przenikająca wszystko; Duch Święty - energia, którą można się posługiwać w sposób kreatywny lub psychiczny, Jezus Chrystus - jeden z mistrzów New Age, żywy przykład, czym może stać się jednostka, gdy dozna iluminacji i zda sobie sprawę, że jest bogiem, Człowiek - jest w swej istocie dobry i boski; posiada w sobie wszystko, czego mu potrzeba w doczesności i w wieczności, Zbawienie - rozwój mocy psychicznych i wyższych stanów świadomości; dochodzi się do tego przez poznanie samego siebie i także wykorzystanie technik New Age, by w rezultacie  uświadomić sobie własną boskość.

30 Parapsychologia To pseudonauka zajmując się badaniem nadzwyczajnych zjawisk, Człowiek dochodzi do zjawisk nadprzyrodzonych za pomocą technik, rytuałów, treningów, Zjawiska paranormalne mają kontekst inicjacji (np. joga, medytacja, trans) Parapsychologia jest próbą unaukowienia okultyzmu, Parapsychologia zakłada jakiś światopogląd (okultyzm, duchy energie, panteizm), Parapsychologia walczy z chrześcijaństwem i Kościołem.

31 Techniki umysłowe Występują w terapiach, szkolnictwie, pedagogice (kinezjologia edukacyjna, NLP, metoda Silvy, terapia Hellingera), Metody: medytacje, wizualizacje, techniki oddechowe, mantry, Krytyka: brak obiektywizmu, gnostyckie myślenie, ubóstwienie mózgu, wschodni światopogląd, Mogą być wejściem w świat duchowy, przez magiczny rytuał lub wzywanie „duchów”.

32 Pozytywne myślenie Propagowane przez New Age.
Wiara w moc słowa i nieskończonych możliwości człowieka, Wg p.m. prawdą staje się coś, dzięki czemu czujemy się lepiej, Myślenie to przechodzi w religię sukcesu, bogactwa, szczęścia, P.m preferuje myślenie magiczne, Sprzyja tłumieniu prawdziwych uczuć, Założeniem p.m. jest przekonanie, że myśl to energia, W p.m. następuje ubóstwienie mózgu, Złem nie jest grzech, ale negatywne myślenie.

33 Neopogaństwo, bałwochwalstwo
Neopogaństwo to usiłowanie wskrzeszenia dawnych religii (rozszerza się w Europie): tradycje celtyckie, religie słowiańskie czy germańskie, kult Ziemi, Ludzie modlą się do Matki Ziemi, do słońca, sami udzielają sobie błogosławieństwa przez rytuały, W neopogaństwie człowiek staje się bogiem, Neopogaństwo atakuje porządek chrześcijański, Bałwochwalstwo - polega na ubóstwianiu tego, co nie jest Bogiem. Ma ono miejsce wtedy, gdy człowiek czci i wielbi stworzenie zamiast Boga, bez względu na to, czy chodzi o innych bogów czy o demony (na przykład satanizm), o władzę, przyjemność, rasę, przodków, państwo, pieniądze itd

34 Satanizm Ma początki w XVII w. we Francji (czarne msze),
Rozwój satanizmu w XX w. (Crowley, La Vey) Ma 5 poziomów aż do zabijania ludzi, Szatan chce zniszczyć Boski porządek świata i człowieka, Sataniści nie uznają norm moralnych. Dla nich liczy się zaspokajanie swych żądz, propagowanie zła, nienawiść do Boga i Kościoła, Sataniści dopuszczają się: profanacji cmentarzy, niszczenia krzyży, profanacji Najśw. Sakramentu, zabijania zwierząt, a nawet ludzi, Szatan ma na usługach ludzi i grupy osób, np. Kościół Szatana, Niebezpieczna jest fascynacja wśród dzieci i młodzieży tematem szatana, Wejścia w kontakt z szatanem; muzyka, cyrograf, pakty, zwracanie się o pomoc, noszenie symboli, Biblia szatana.

35 Muzyka satanistyczna W tekście piosenki występują zwroty do szatana, wzywanie go, wychwalanie, do czynienia zła, Prof. psychiatrii Morabito odkrył, że kryzys w życiu młodych ludzi rozpoczął się w chwili, gdy regularnie zaczęli uczęszczać na dyskoteki i na okrągło słuchać ciężkiej muzyki rockowej, która zawiera treści satanistyczne, Treści, które przekazują utwory satanistyczne, prowadzą do zniszczenia autonomii osoby i zniewolenia jej przez siły zła. Młodzież często jest nieświadoma tego, że twórcami muzyki techno są sataniści i że wiele zespołów śpiewa satanistyczne teksty, Satanizm występuje w: muzyce rockowej, heavy metal, black metal, death metal.

36 Techno Jest rodzajem muzyki tanecznej generowanej wyłącznie za pomocą automatów i maszyn, Jest biznesem (sieć klubów) i sposobem spędzania czasu. Jest rodzajem subkultury, z ideologią (hedonizm i nastawienie na konsumpcję, akceptacja nowoczesnych technologii oraz głoszona skrajna tolerancja, Wyrosło na doświadczeniach twórców adresujących swe dokonania głównie do ludzkiej podświadomości, Wyprowadza organizm na skraj fizjologii, co u osób poddanych techno nadstymulacji powoduje spustoszenia somatyczne i psychiczne, uzależnienia oraz rozbicie naturalnej bariery chroniącej człowieka przed rzeczywistością nadzmysłową, Z subkulturą techno związane jest również propagowanie ideologii magicznej, okultystycznej i satanistycznej, Systematyczna technostymulacja może w konsekwencji prowadzić do dysfunkcji centralnego układu nerwowego.

37 Demoniczne gry komputerowe
Jest wiele gier propagujących satanizm czy okultyzm. Ukazują świat zaklęć, symboli satanistycznych, Grający wchodzą w rolę demonów, magów, potworów, którzy czynią zło, Przedstawiają światopogląd niezgodny z chrześcijaństwem, Czasem wprost prowadzą do oddania czci szatanowi (np. podpisanie cyrografu), W wielu grach dobro i zło to równorzędne siły, Gry wprowadzając dzieci w mroczny świat zła, Gry mogą stać się zachętą dla dzieci do przyszłego korzystania z okultyzmu, czy wchodzenia w satanizm.

38 Rozwój okultyzmu dziś Czasopisma, gazety z programem telewizyjnym, a w nich: ogłoszenia wróżek, jasnowidzów, horoskopy, propagowanie amuletów, Kanały ezoteryczne w telewizji, strony okultystyczne czy satanistyczne w Internecie, Zespoły rockowe i metalowe odwołujące się do szatana, Muzyka techno; Bogata literatura New Age, książki o okultyzmie, tajemnych mocach, kosmicznych energiach, Zafascynowanie satanizmem, Bogata oferta gier o tematyce okultystycznej i satanistycznej, Rozwój tzw. medycyny niekonwencjonalnej: bioenergoterapia, homeopatia, Reiki, metody leczenia ze Wschodu (masaże, akupunktura, akupresura), Do szkół wchodzą propagatorzy: wschodnich sztuk walki, Tai Chi, Feng-shui, joga, medytacje, poszerzanie umysłu, wchodzenie w inne stany świadomości,

39 Walka z szatanem w Piśmie Św.
„Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć” (1 P 5, 8) „Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła” (1 J 3,8). „Napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was i zwyciężyliście Złego” (1 J 2, 14)

40 Jezus Chrystus wobec szatana
Traktował szatana jako swego przeciwnika z całą powagą, Przyszedł, by zniszczyć dzieło diabła, Sam wyrzucał złe duchy z opętanych, Obdarzył apostołów władzą wyrzucania złych duchów, Zwyciężył szatana na krzyżu, Szatan pozostaje obecny i wciąż działa na nas, ale zwycięstwo Jezusa już jest pewne. Kościół bierze udział w tej walce m.in. przez posługę egzorcystów,

41 Działania złych duchów
Pokusa - jest to podnieta do złego. Szatan namawia, aby nie spełnić jakiegoś dobra, albo by uczynić coś złego. Nakłania zwłaszcza do grzechów śmiertelnych. - do samotności (bez Boga, bez ludzi); - pięta Achillesa, słabe miejsca, uzależnienia; - do pozorów dobra; Obsesja- najczęstszą przyczyną są popełnione grzechy, otwierające człowieka na wtargnięcie szatana (wejście w świat okultyzmu). Występują stany różnego stopnia depresji w postaci przygnębienia, długotrwałej rozpaczy, pokusy samobójcze, stany lękowe, stany agresji bez wyraźnej przyczyny, nieustanne skrupuły moralne. Szatan może powodować także różne niedomagania i choroby cielesne, także nowotworowe. Opresja– szatan działa na wzrok: zjawy, różne postacie, potwory; na słuch: wrzaski, krzyki, stukania: wpływa na dotyk zadając razy, rany, rzucając człowiekiem (np. w życiu O. Pio)

42 Działania złych duchów
Nękania i szkody zewnętrzne – np. „nawiedzone” domy, w których wyczuwa się jakąś niewidzialną obecność wywołującą hałasy, dziwne kroki,  otwierające się i zamykające drzwi. Szatan potrafi psuć urządzenia techniczne: lodówki, telefony, telewizory, komputery. Powoduje niekiedy wielkie szkody i straty ekonomiczne, jak niespodziana utrata pracy i niemożność jej zdobycia, niczym nie wytłumaczalna utrata klientów, bankructwo doprowadzające do rozpaczy i niekiedy samobójstwa, Opętanie - polega na stałym lub przerywanym zamieszkaniu demona w ciele człowieka i szkodliwym działaniu na niego od wewnątrz. Najczęściej szatan stara się ukrywać swoją obecność w człowieku. Symptomy: narastający wstręt i nienawiść do sacrum. Wśród przyczyn opętania wylicza się: dwie zawinione ciężkie grzechy i pakt z szatanem oraz dwie niezawinione rzucane na kogoś uroki i złorzeczenia lub dopust Boży.

43 Jak można wejść w zniewolenie?
Trwanie w grzechach ciężkich, zatajenie na spowiedzi grzechów ciężkich, świętokradzkie Komunie św., Świadome odrzucenie Boga, wyrzeczenie się wiary, Wywoływanie duchów, wróżenie lub chodzenie do wróżki, karty Tarota, różdżkarstwo, wahadełka, kontakt ze świeckim egzorcystą, astrologia, numerologia, Korzystanie z usług bioenergoterapeutów, jasnowidzów, homeopatów, medycyny wschodniej, korzystanie z „energii” np. chi, prana

44 Jak można wejść w zniewolenie?
Udział w grupach satanistycznych, przyzywanie szatana, podpisanie cyrografu, słuchanie muzyki satanistycznej, gry demoniczne, czytanie „Biblii szatana”, noszenie symboli satanistycznych, Noszenie amuletów, talizmanów (np. pierścień Atlantów), figurki bożków, Rzucenie przekleństwa, czary, rzucanie uroków, wzywanie diabła, by komuś zaszkodzić, Okultyzm w rodzinie: przodkowie zajmujący się satanizmem, magią, czarami, wróżeniem,

45 zniewolenie diabelskie?
Co wskazuje na zniewolenie diabelskie? Awersja do wszystkiego co święte: Msza św., Komunia św., spowiedź, różaniec, obraz święte, krzyż, woda święcona, Bluźnierstwa na Boga, nienawiść i agresja do Kościoła, Koszmary nocne, budzenie w nocy, poczucie czyjeś obecności w domu, molestowanie, stukanie, chodzenie, Nagła zmiana osobowości, myśli i próby samobójcze, pojawienie się zdolności paranormalnych, narastające choroby (medycyna nic nie odkrywa), niewytłumaczone bóle żołądka czy głowy, zaburzenia emocjonalne, nienawiść do ludzi, choroby lękowe, Brak miłości w związkach z ludźmi, plaga rozwodów w rodzinie, problemy w interesach, rodzinny alkoholizm, wynaturzenia seksualne,

46 EGZORCYZMY Co to jest egzorcyzm? Co to są sakramentalia?
Kto sprawuje egzorcyzm? Faktyczny przebieg egzorcyzmu Pomoc – gdzie jej szukać?

47 Co to jest egzorcyzm? Egzorcyzm (gr.  - "wyklinać") jest rozkazem wydanym w imię Boga demonowi, aby ten wyszedł z miejsca, rzeczy lub osoby. To szczególna forma błogosławieństwa (sakramentalium), które kapłan udziela człowiekowi w określonych sytuacjach i potrzebach.

48 Definicja sakramentaliów
Sakramentalia są to znaki święte, które z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają skutki, przede wszystkim duchowe, a osiągają je przez modlitwę Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia głównego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia (por. KKK 1667)

49 Cechy charakterystyczne sakramentaliów
Sakramentalia zostały ustanowione przez Kościół; Uświęcają one pewne posługi, miejsca, stany życia oraz rzeczy potrzebne człowiekowi; Zawierają modlitwę, której towarzyszy jakiś znak (pokropienie wodą, znak krzyża, nałożenie rąk);

50 Formy sakramentaliów Wśród sakramentaliów znajdują się błogosławieństwa: osób; posiłków; przedmiotów; miejsc;

51 Ochrona Kościół na mocy swej władzy prosi Jezusa Chrystusa, by jakaś osoba lub przedmiot były strzeżone od napaści Złego i uwolnione od jego panowania. Praktyka ta znana jest pod nazwą: EGZORCYZM.

52 Pod nazwą egzorcyzmu rozumie się:
1. Egzorcyzm wielki, publiczny lub uroczysty - ma na celu wyrzucenie złego ducha z opętanej osoby oraz uwolnienie od wpływów demonicznych. To sakramentalium, które jest odprawiane wedle zaleceń Rytuału rzymskiego. 2. Egzorcyzmy mniejsze, prywatne lub proste nie są egzorcyzmami w ścisłym tego słowa znaczeniu, nie zawierają formuł egzorcyzmu wielkiego, np. bezpośredniego rozkazywania złemu duchowi. Są to modlitwy do indywidualnego odmawiania przez wszystkich wiernych, np. w chwilach pokus i dręczeń pochodzących od złego ducha.

53 Kto sprawuje egzorcyzm?
Egzorcyzm mogą sprawować tylko biskupi oraz kapłani przez nich uprawnieni. Powaga egzorcyzmu wymaga, by posługa egzorcystyczna nad opętanymi sprawowana była mocą specjalnego i wyraźnego zezwolenia miejscowego biskupa diecezjalnego.

54 Kto jest prawdziwym egzorcystą?
egzorcystą zostaje kapłan odznaczający się „pobożnością, wiedzą, roztropnością i nieskazitelnością życia”; („poczuciem humoru”) egzorcyzmy mogą być wykonywane tylko na mocy polecenie biskupa (stałego lub jednorazowego); przy sprawowaniu egzorcyzmów należy kierować się zatwierdzonym przez Kościół rytuałem;

55 Tzw. „świecki egzorcysta”
Często za praktyki uwalniające zabierają się świeccy, bioenergoterapeuci, wróżki, zaklinacze itd. Świecki podczas przeprowadzania egzorcyzmu nie posiada rzeczywistej władzy nad złym duchem, zatem diabelska agresja może boleśnie dotknąć osoby biorące udział w "ceremonii". Nawet jeśli ich działania przynoszą polepszenie stanu dręczonej osoby, to jest to polepszenie pozorne i krótkotrwałe, po którym demon atakuje z większą siłą.

56 Fałszywe egzorcyzmy mają miejsce wtedy, gdy:
są czynione imieniem Jezusa, ale przez „egzorcystów” nie działających z ramienia Kościoła (Dz 19, 13-19); są czynione mocą pogańskich bóstw, tajemniczych energii, wahadełek i tym podobnych akcesoriów; są czynione interesownie, za pieniądze lub inne dobra; dotyczą rzekomego wypędzania duchów zmarłych, tajemniczych bóstw, bytów czy energii;

57 Egzorcyzm wielki: Egzorcyzmu udziela się z dala od tłumu, w kaplicy lub w odpowiednim pomieszczeniu, gdzie zwykle znajduje się widoczny wizerunek Ukrzyżowanego Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny, aniołów i świętych. Poza kapłanem może wziąć w nim udział grupa świeckich, która ma za zadanie modlić się w intencji dręczonej osoby. Nie mogą oni wypowiadać jakiejkolwiek formuły egzorcyzmu.

58 Przebieg egzorcyzmu: Na początku egzorcysta kropi osobę wodą święconą na upamiętnienie oczyszczenia otrzymanego w chrzcie; Następuje modlitwa litanijna, czytanie psalmów i Ewangelii; Egzorcysta kładzie ręce na osobę dręczoną błagając Ducha Świętego, aby zły duch odszedł od niej. Podczas modlitwy może tchnąć w twarz dręczonego; Recytuje się wyznanie wiary albo odnawia przyrzeczenia chrzcielne; Następuje Modlitwa Pańska (Ojcze Nasz); Egzorcysta ukazuje dręczonemu Krzyż Święty i błogosławi osobę dręczoną; Wypowiada formułę błagalną skierowaną do Boga oraz formułę rozkazującą wyklinającą diabła w imię Jezusa Chrystusa; Obrzędy kończą się pieśnią dziękczynną oraz błogosławieństwem;

59 Manifestacje złego ducha
W trakcie egzorcyzmów mogą wystąpić manifestacje złego ducha – osoba może odczuwać niepokój, zmęczenie, osłabienie, czasem występują bóle żołądka, głowy, gardła i kręgosłupa. Zwykle egzorcyzm przebiega w sposób spokojny, o ile dotyczy dręczenia przez złego ducha; w przypadku opętania mogą wystąpić dodatkowe objawy: mówienie obcymi językami; słabnięcie albo posiadanie siły niewspółmiernej do wagi czy wieku człowieka; znajomość rzeczy ukrytych; występowanie znaków na ciele; wypluwanie przedmiotów;

60 Reakcja demona Demon stara się przeszkadzać egzorcyście. Często zły duch próbuje zachować pozory obojętności, choć w istocie obecność sacrum napędza jego złość. Egzorcysta może pytać o liczbę i imiona demonów oraz czas ich przebywania w ciele. Diabeł, chcąc uniknąć zdemaskowania, zwykle nie odpowiada, dlatego Mocą Chrystusa trzeba go przynaglać do odpowiedzi. Skalę opętania rozpoznać można na podstawie reakcji demona na święte imiona. W przypadkach silnych wpływów demonicznych osoby egzorcyzmowane mogą nie pamiętać przebiegu egzorcyzmu albo pamiętać go tylko mgliście.

61 Zakończenie egzorcyzmu
Czas trwania egzorcyzmu może obejmować od kilkunastu minut do kilku godzin. Sakramentalium jest przeprowadzane kilkukrotnie, aż do pełnego uwolnienia danej osoby. Może to trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Bardzo ważne jest, aby między egzorcyzmami i po uwolnieniu przystępować do sakramentów, modlić się i wyrzec się przywiązania do grzechu. Prawdziwe i szczere nawrócenie zbliża nas do Boga oraz skutkuje odcięciem wpływów demonicznych. Błogosławieństwo otrzymane z rąk kapłana nie będzie skuteczne, o ile otrzymująca je osoba nie będzie miała woli zerwania z grzechem. Zatem właściwym celem egzorcyzmu nie jest samo wyrzucenie złego ducha i odcięcie jego wpływów, ale przede wszystkim nawrócenie danego człowieka i skierowanie go na drogę żywej wiary (najważniejszy jest stan łaski w sercu!). Z teologicznego punktu widzenia groźniejszy jest stan trwania w grzechu ciężkim niż nawet opętanie.

62 Pomoc – gdzie jej szukać?
swojego spowiednika; każdy kapłan powinien wiedzieć, kto w diecezji jest egzorcystą; bezpośrednio do kurii diecezjalnej z prośbą o telefon czy adres księdza egzorcysty;

63 Co ludzi ciągnie do okultyzmu ? Ciekawość;
Pragnienie posiadania władzy: odwieczna pokusa pychy i niezależności od Boga; Pragnienie posiadania tajemnej wiedzy; Pragnienie znalezienia uzdrowienia; Chęć poznania przyszłości; Głupota: brak rozeznania, że to zło;

64 Biblia zakazuje okultyzmu
„Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by (...) uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. (...) tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój” (Pwt 18, 10-14). „Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy, ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Pan, Bóg wasz" (Kpł 19,31) „Niechaj się stawią by cię ocalić, owi opisywacze nieba, którzy badają gwiazdy, przepowiadają na każdy miesiąc, co ma się z tobą wydarzyć. Oto będą jak źdźbła słomiane, ogień ich spali. Nie uratują własnego życia z mocy płomieni" (Iz 47,13-14)

65 Nauka Kościoła o okultyzmie
Należy odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do Szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem połączonym z miłującą bojaźnią - które należą się jedynie Bogu (KKK 2116)

66 Nauka Kościoła o okultyzmie
Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad bliźnim – nawet w celu zapewnienia mu zdrowia – są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do interwencji demonów. Jest również naganne noszenie amuletów. Spirytyzm często pociąga za sobą praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się ich. Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka KKK 2117

67 System ochrony przed zniewoleniem
Modlitwa osobista i rodzinna, Różaniec, koronka do Bożego miłosierdzia, modlitwa do Anioła Stróża, Sakramenty święte: spowiedź i częsta Komunia, Czytanie słowa Bożego, Życie zgodne z nauką Ewangelii, Wskazane należenie do wspólnoty modlitewnej, Unikanie wszelkich form okultyzmu, satanizmu, sekt, uzdrowicieli, usunięcie wszelkich amuletów i książek okultystycznych, W trudnościach własnych lub cudzych należy porozmawiać z kapłanem lub z egzorcystą (kapłan mianowany przez biskupa), Gdy się uczestniczyło w w praktykach sprzecznych z wiarą: wyrzeczenie tego zła i szczera spowiedź, usunięcie okultystycznych przedmiotów i książek

68 Zakończenie Przyjście Królestwa Bożego jest porażką królestwa Szatana: „Jeśli Ja mocą Ducha Bożego wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło do was Królestwo Boże” (Mt 12,28). Egzorcyzmy Jezusa wyzwalają ludzi spod władzy złych duchów. Uprzedzają one wielkie „zwycięstwo Jezusa nad władcą tego świata” (J 12,31). Królestwo Boże będzie ostatecznie utwierdzone przez krzyż Chrystusa: Bóg zakrólował z krzyża. (Katechizm Kościoła Katolickiego, 550)


Pobierz ppt "„Nie będziesz miał bogów cudzych, obok Mnie”, czyli zapomniane"

Podobne prezentacje


Reklamy Google