Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Muzyka oznacz tylko samą siebie” - Aldous Huxley

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Muzyka oznacz tylko samą siebie” - Aldous Huxley"— Zapis prezentacji:

1 „Muzyka oznacz tylko samą siebie” - Aldous Huxley

2 CZYM JEST MUZYKA ? Muzyka (gr. mousike, cz. hudba, staropol. gędźba) – sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie. Jedna z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki. Muzyka jest jednym z przejawów ludzkiej kultury. Można przyjąć, że muzyka od zawsze towarzyszyła człowiekowi w pracy, zabawie, odpoczynku oraz w obrzędach, najpewniej również od początku łączona była z tańcem i słowem. Z początku muzyka służyła celom praktycznym – pomagała w pracy zespołowej, była formą komunikacji, później stała się także elementem tożsamości zbiorowej. Z czasem wykształciła się jako jedna z gałęzi sztuki.

3 POCZĄTKI MUZYKI NA ŚWIECIE.
W czasach prehistorycznych grano na muszlach i piszczałkach wykonanych z kości. Muzyka towarzyszyła tańcom i ceremoniom religijnym. A w starożytnych państwach: Mezopotamii, Egipcie, Indiach, Chinach i Grecji słuchano muzyki również dla przyjemności. Muzykę zaczęto zapisywać w starożytnej: Mezopotamii, Egipcie i Grecji, a specjaliści uważają nawet, że znaleźli zapisany fragment muzyczny – hymn, pochodzący z Sumeru sprzed lat p.n.e. Pierwszy kompletny utwór muzyczny, który zachował się do naszych czasów, datowany jest na IX wiek[1].

4 W tradycyjnym i najbardziej rozpowszechnionym ujęciu, struktury muzyczne wchodzą:

5 Rytm Rytm – jeden z elementów dzieła muzycznego odpowiedzialny za organizację czasowego przebiegu utworu. Cechą rytmu jest zróżnicowanie dźwięków pod względem długości. Dźwięki mogą być akcentowane lub nie. Za pomocą metrum organizowane są w grupy metryczne, z czego wynika regularność rozłożenia akcentów. Metrum zatem porządkuje rytm w utworze.

6 Rytm – jeden z elementów dzieła muzycznego odpowiedzialny za organizację czasowego przebiegu utworu.
Cechą rytmu jest zróżnicowanie dźwięków pod względem długości. Dźwięki mogą być akcentowane lub nie. Za pomocą metrum organizowane są w grupy metryczne, z czego wynika regularność rozłożenia akcentów. Metrum zatem porządkuje rytm w utworze. Melodia Melodia – jeden z elementów dzieła muzycznego, będący szeregiem dźwięków określającym długość ich trwania i odległości między nimi. Dźwięki te muszą następować po sobie w logicznym porządku. Sama melodia jest powiązana przede wszystkim z rytmem. Wiąże się również z elementami ekspresji muzycznej: dynamiką i artykulacją, z następstw dźwięków wynikają połączenia harmoniczne.

7 Harmonia Harmonia – jedna z dyscyplin teoretycznych, stanowiąca wspólnie z kontrapunktem, nauką o formach muzycznych oraz instrumentoznawstem kanon wykształcenia muzycznego. Harmonia jest nauką o budowie i łączeniu akordów.

8 Elementy dzieła muzycznego:
W tradycyjnym i najbardziej rozpowszechnionym ujęciu, struktury muzyczne składają się z rytmu, melodii oraz harmonii. Rozpatrując ten problem bardziej szczegółowo, podział wygląda następująco (są to tzw. elementy dzieła muzycznego): Elementy dzieła muzycznego:

9 melodyka rytmika harmonika dynamika agogika artykulacja kolorystyka

10 CZYM DLA MNIE JEST MUZYKA ?

11 bibliografia http://lansujprofil.pl/download.php?id=1566
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka https://pl.wikipedia.org/wiki/Rytm_(muzyka) https://pl.wikipedia.org/wiki/Melodia https://pl.wikipedia.org/wiki/Harmonia_(muzyka) https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQcm5H0ofx3xVS18fvXJvu41HMq0TvFvZf9zUA1gv_ZsB2j0K37_Q

12 Dziękuję za uwagę  WYKONAŁA AGNIESZKA ZACHARA KL IH


Pobierz ppt "„Muzyka oznacz tylko samą siebie” - Aldous Huxley"

Podobne prezentacje


Reklamy Google