Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TIK w szkole podstawowej MAPY MYŚLOWE i MAPY POJĘĆ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TIK w szkole podstawowej MAPY MYŚLOWE i MAPY POJĘĆ"— Zapis prezentacji:

1 TIK w szkole podstawowej MAPY MYŚLOWE i MAPY POJĘĆ
Konferencja regionalna projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” TIK w szkole podstawowej MAPY MYŚLOWE i MAPY POJĘĆ

2 Dlaczego mapy myśli ? Pomagają zaoszczędzić czas na tworzenie notatek;
Ułatwiają ich zapamiętywanie i powtarzanie; Wykorzystują potencjał całego mózgu; Zwiększają efektywność: nauki, kreatywności, myślenia, planowania, podejmowania decyzji, prezentacji itd.

3 Mapy myśli i mapy pojęć Mapa myśli pojęć
metoda błyskawicznego, opisują relacje między graficznego notowania pojęciami i terminami wspomagająca twórcze z określonej dziedziny myślenie

4 Przykładowe zastosowania map pojęć w edukacji szkolnej
sprawdzenie wiedzy początkowej uczniów (np. przed rozpoczęciem nowego działu); „zebranie”, uporządkowanie zdobytych wiadomości (np. przed sprawdzianem); jako sprawdzian (aby móc wykorzystać mapy myśli jako sprawdzian trzeba stopniowo przygotować do tego uczniów)

5 Możliwe zastosowania język polski
rozpoznawanie podstawowych funkcji składniowych wyrazów użytych w wypowiedziach rozpoznawanie w wypowiedziach podstawowych części i określanie ich cech; rozpoznawanie w tekście literackim: porównań, przenośni, epitetów, wyrazów dźwiękonaśladowczych; charakteryzowanie bohaterów literackich;

6

7 Możliwe zastosowania język obcy
Gromadzenie zasobów słownictwa w zakresie tematów takich jak na przykład: dom, szkoła, zakupy, podróżowanie, życie rodzinne i towarzyskie;

8

9 historia i społeczeństwo
Możliwe zastosowania historia i społeczeństwo poznawanie mniejszości narodowych i etnicznych żyjących w Polsce; wymienianie miejsc największych skupisk Polaków na świecie; opisywanie życia w Atenach peryklejskich, przy użyciu pojęć: teatr, filozofia, bogowie olimpijscy (Zeus, Atena, Apollo), mity (Herakles, Odyseusz), olimpiada;

10 Możliwe zastosowania przyroda
wymienianie form ochrony przyrody stosowanych w Polsce; rozróżnianie i opisywanie rodzajów wód powierzchniowych.

11 Możliwe zastosowania matematyka
rozpoznawanie różnych rodzajów liczb; odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w tekstach, tabelach, diagramach i na wykresach

12 Możliwe zastosowania muzyka
wprowadzanie i rozumienie podstawowych pojęć muzycznych (melodia, akompaniament, rytm, dźwięk, akord, gama, tempo); określanie charakterystycznych cech polskich tańców narodowych (poloneza, krakowiaka, mazura, kujawiaka i oberka).

13 Przydatne narzędzia TiK
– program komercyjny - darmowa aplikacja on-line - darmowy kurs tworzenia map myśli

14 DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA UWAGĘ
Anna Fatyga


Pobierz ppt "TIK w szkole podstawowej MAPY MYŚLOWE i MAPY POJĘĆ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google