Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dzie ń Bezpiecznego Internetu 2016 pod has ł em: „ Lepszy Internet zale ż y od Ciebie”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dzie ń Bezpiecznego Internetu 2016 pod has ł em: „ Lepszy Internet zale ż y od Ciebie”"— Zapis prezentacji:

1 Dzie ń Bezpiecznego Internetu 2016 pod has ł em: „ Lepszy Internet zale ż y od Ciebie”

2 Inicjatywy podj ę te przez Zespó ł Szkó ł nr 1 1.Umieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji na temat Dnia Bezpiecznego Internetu. 2.Przygotowanie w sali komputerowej gazetki związanej z bezpiecznym Internetem. 3.Przygotowanie przez uczniów prezentacji na temat bezpieczeństwa w Internecie. 4.Tematyka DBI na lekcjach Informatyki. 5.Dołączenie do zgromadzonych już scenariuszy nowych – wykorzystanie materiałów znajdujących się na stronie internetowej DBI. 6.Konkurs na temat: „Lepszy Internet zależy od Ciebie”.

3 CO TO JEST DBI? Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online. Podczas obchodów DBI organizatorzy zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne do wspierania tego przedsięwzięcia przez organizację lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów (m.in. zajęć edukacyjnych, happeningów, gazetek szkolnych, kampanii informacyjnych, konkursów) oraz zgłaszania ich za pośrednictwem umieszczonego na stronie formularza. Organizatorzy najlepszych inicjatyw mają szanse wygrać atrakcyjne nagrody ufundowane przez partnerów DBI w Polsce. W 2016 DBI będziemy obchodzić 9 lutego. Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI będą realizowane pod hasłem "Lepszy Internet zależy od Ciebie!". Podczas obchodów DBI chcemy podrkeślić to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Chcemy również zwrócić szczególną uwagę na potencjał sieci, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki.

4 Konkurs na prezentację multimedialną pt. „Lepszy Internet zależy od Ciebie”. Celem konkursu jest: Popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki w szkołach. Poznawanie i rozwijanie talentów informatycznych; Rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej ucznia. Stwarzanie możliwości szlachetnej rywalizacji wśród uczniów. Uczestnicy Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 zainteresowanych informatyką. Udział w konkursie może wziąć każdy zainteresowany uczeń. Regulamin Konkursu Samodzielne wykonanie prezentacji multimedialnej przygotowanej w programie PowerPoint związanej z tematem konkursu. Program merytoryczny konkursu obejmuje w całości treści zawarte w podstawie programowej nauczania informatyki w gimnazjum. Uczestnicy konkursu powinni również wykazać się znajomością zagadnień informatycznych wykraczających poza podstawę programową. Praca powinna zawierać 10 slajdów. Termin składania prac: Prace należy składać drogą mailową do dnia 3 marca 2016r. na adres: agatamazur29@wp.pl

5 Kryteria oceny: Złożoność, zgodność tematyczna (zgodność treści – wartość edukacyjna i poprawność merytoryczna). Forma prezentacji (różnorodność stosowanych narzędzi informatycznych, własny wkład w samodzielne wykonanie. Kreatywność – zintegrowanie własnych umiejętności i stworzenie nowej wartości. Estetyka – atrakcyjność wykonanej pracy. UWAGA: na końcu pracy podać źródła, które zostały wykorzystane podczas tworzenia prezentacji. Rozstrzygnięcie konkursu: Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 lutego 2016r. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową.

6 Przydatne linki www.sieciaki.pl www.dzieckowsieci.pl www.dyzurnet.pl www.helpline.pl www.saferinternet.pl www.brpd.gov.pl www.kidprotect.pl www.pegi.info

7 W prezentacji wykorzystano: materiały oraz plakaty umieszczone na stronie DBI; cliparty z ogólnodostępnych stron internetowych.


Pobierz ppt "Dzie ń Bezpiecznego Internetu 2016 pod has ł em: „ Lepszy Internet zale ż y od Ciebie”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google