Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT BUDŻETU POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO NA ROK 2016

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO NA ROK 2016"— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO NA ROK 2016

2 Struktura % dochodów na 2016 rok wg źródeł
I Dotacje celowe z budżetu na zadania administracji rządowej i własne II Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa III Subwencja ogólna IV Dochody z majątku powiatu V Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień między j.s.t. VI Dotacje i środki na programy z udziałem środków UE VII Pozostałe dochody - razem

3 Udział dochodów bieżących i dochodów majątkowych w dochodach ogółem

4 Struktura % wydatków na 2016 rok wg działów

5 Udział wydatków bieżących i wydatków majątkowych w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące II Wydatki majątkowe Wydatki ogółem

6 Planowany wynik budżetu powiatu na 2016 rok

7 Pokrycie deficytu budżetu powiatu na rok 2016

8 Wydatki bieżące powiatu bolesławieckiego na 2016 rok

9 Wydatki majątkowe powiatu bolesławieckiego na 2016 rok

10 Wydatki inwestycyjne na 2016 r
Lp. Wydatki inwestycyjne Wartość kosztorysowa / szacunkowa Poniesione nakłady w 2015 r. Planowane nakłady na 2016 r. ogółem w tym środki z budżetu I Zadania polegające na budownictwie II Dotacje na inwestycje 30 000 - III Wydatki na zakupy inwestycyjne 4 000 Rezerwy na inwestycje O g ó ł e m

11 Zadania inwestycyjne planowane na rok 2016

12 Finansowanie zadań inwestycyjnych w 2016 r.

13 Finansowanie zadań inwestycyjnych drogowych (bez dotacji) w 2016 r.

14 Relacja wydatków na obsługę długu i rozchodów do dochodów ogółem – 2016 r. (art.243 ust. 1 ufp)

15 Wskaźnik dochodów bieżących pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu powiatu w roku 2016

16 Relacja planowanego długu na koniec 2016 roku do planowanych dochodów ogółem


Pobierz ppt "PROJEKT BUDŻETU POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO NA ROK 2016"

Podobne prezentacje


Reklamy Google