Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017 Listopad 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017 Listopad 2013."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017
Listopad 2013

2 DOCHODY 2014 103 038 729 zł DOCHODY PLANOWANE W tym:
dochody bieżące zł dochody majątkowe zł

3 Struktura dochodów Dochody własne 41 468 512 Subwencja 23 329 375
Dotacje i dofinans

4 PORÓWNANIE DOCHODÓW Projekt budżetu na 2014 rok 103 038 729
Uchwała budżetowa na 2013 rok W warunkach porównywalnych planowane dochody na 2014 rok są mniejsze o zł Przewidywane wykonanie 2014 ok zł (jeśli uwzględnimy deklarowaną pomoc finansową gmin oraz wnioskowaną kwotę z rezerwy subwencji na inwestycje drogowe)

5 PORÓWNANIE DOCHODÓW Przewidywane wykonanie 2013 111 350 515
Projekt budżetu na W stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r. planowane dochody na 2014 rok są mniejsze o 7,46%

6 WYDATKI 2014 105 838 729 zł Planowane wydatki w tym:
Wydatki bieżące zł Wydatki majątkowe zł, tj. 15,6 % Udział wydatków majątkowych w wydatkach na zadania własne powiatu 20,7%

7 PORÓWNANIE WYDATKÓW Uchwała budżetowa na 2013 110 370 760
Projekt budżetu na 2014 rok W warunkach porównywalnych planowane wydatki na 2014 rok są mniejsze o zł Przewidywane wykonanie 2014 ok zł

8 PORÓWNANIE WYDATKÓW Przewidywane wykonanie 2013 112 478 028
X Przewidywane wykonanie Projekt budżetu na W porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 planowane wydatki na 2014 rok są mniejsze o 5,9% Przewidywane wykonanie 2014 ok zł

9 PRZEWIDYWANY WYNIK BUDŻETU 2013 R.
DEFICYT = Planowany wynik budżetu 2014 r. DEFICYT =

10 PLANOWANE WYDATKI WG DZIAŁÓW - 2014
Wydatki na zadania własne i powierzone JST: zł tego: - POMOC SPOŁECZNA zł - DROGI PUBL. POWIATOWE zł - OŚWIATA I EDUK. OP. WYCH zł - ADMINISTRACJA zł - POWIATOWY URZĄD PRACY zł - GEODEZJA I KARTOGRAFIA zł - INFORMATYKA zł razem zł ,3% - Ochrona zdrowia (dotacja SP ZOZ) zł - Gosp.gruntami i nieruch zł - Rolnictwo, leśnictwo, turystyka zł - Obsługa długu (odsetki) zł - kultura zł - pozostałe działy zł razem zł ,4% Rezerwy zł ,3%

11 PLANOWANE WYDATKI WG DZIAŁÓW - 2014
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zł, z tego: - ochrona zdrowia (składka) zł - dziaŁ. usługowa zł w tym: prace geodezyjne zł nadzór budowlany zł - rolnictwo i łowiectwo zł - gospodarka gruntami zł - administracja zł. w tym: PODGIk zł kwalifikacja wojskowa zł - pomoc społeczna zł

12 Wydatki majątkowe 2014 POWIAT BIAŁOSTOCKI
Kwota planowana Inwestycje zł w tym: drogi powiatowe zł turystyka zł Geodezja (PODGiK) zł Informatyka zł administracja z Pomoc społeczna zł Rezerwa inwestycyjna zł Dotacje o char.maj zł _______________________________________________ Razem zł, co stanowi 20,7 % wydatków ogółem na zadania własne

13 Środki na inwestycje do pozyskania w trakcie roku 2014
1. Deklarowana pomoc finansowa gmin 2. Rezerwa subwencji na inwestycje drogowe ___________________________ RAZEM: zł

14 Dług publiczny i obsługa długu
Stan zadłużenia na dzień Zwiększenie zadłużenia (zaciągnięcie kredytu) Spłata rat zaciągniętych kredytów Stan zadłużenia na dzień Obsługa długu (odsetki) = zł

15 Zadłużenie, spłata i koszty obsługi zadłużenia – Wieloletnia Prognoza Finansowa
w mln zł

16

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PROJEKT BUDŻETU POWIATU NA 2014 ROK Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017 Listopad 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google