Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy"— Zapis prezentacji:

1 Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy
Prezydent Miasta TYCHY

2 Prognoza dochodów w latach 2013-2021 (w mln zł)
Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy

3 Prognoza wydatków w latach 2013-2021 (w mln zł)
Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy

4 Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy
Struktura wieloletnich przedsięwzięć majątkowych ujętych w WPF w latach (w mln zł) Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy

5 Zadłużenie miasta Tychy i jego spłata (w mln)
Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy

6 Planowany wskaźnik zadłużenia miasta i obsługi długu w latach 2011-2013 (w %)
Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy

7 Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów w latach 2014-2021 (w %)
Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy

8 Budżet miasta Tychy na 2013 rok
Prezydent Miasta TYCHY

9 Budżet miasta Tychy na 2013 r. (w mln zł)

10 Budżet miasta Tychy na 2013 r.
Dynamika dochodów w latach (w mln zł) Budżet miasta Tychy na 2013 r.

11 644 mln zł Struktura planowanych dochodów miasta w 2013r. (w mln zł)
Budżet miasta Tychy na 2013 r.

12 Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2009-2013(w mln zł)
Budżet miasta Tychy na 2013 r.

13 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2009-2013(w mln zł)
Budżet miasta Tychy na 2013 r.

14 Wpływy z podatku od nieruchomości w latach 2009-2013(w mln zł)
Budżet miasta Tychy na 2013 r.

15 Wydatki miasta ogółem 65,8 % 34,2 % Ogółem: 711 mln zł
Wydatki bieżące 468 mln zł 65,8 % Wydatki majątkowe 243 mln zł 34,2 % Ogółem: 711 mln zł Budżet miasta Tychy na 2013 r.

16 Struktura wydatków bieżących (w mln zł)
Budżet miasta Tychy na 2013 r.

17 Struktura wydatków majątkowych (w mln zł)
Budżet miasta Tychy na 2013 r.

18 Budżet miasta Tychy na 2013 r.
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Tychy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google