Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK. Wpływy do budżetu rosną, pomimo że podatki pozostają na tym samym poziomie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK. Wpływy do budżetu rosną, pomimo że podatki pozostają na tym samym poziomie."— Zapis prezentacji:

1 1 1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK

2 Wpływy do budżetu rosną, pomimo że podatki pozostają na tym samym poziomie.

3 DOCHODY WŁASNE 2013/2014 12 Plan na 2013 Projekt na 2014 2 mld 730 mln 2 mld 785 mln

4 WPŁYWY Z PODATKÓW 2013/2014 Wpływ podatkówCIT i PIT 912 mln 943 mln 442 mln 463 mln Plan 2013 Projekt 2014

5 Więcej pieniędzy przeznaczamy na ważne dla wrocławian dziedziny życia

6 WYDATKI 2013/2014 12 Plan na 2013 Projekt na 2014 2 mld 949 mln 3 mld 78 mln

7 WYDATKI 2013/2014 12345678 OŚWIATATRANSPORT POMOC SPOŁECZNA GOSPODARKA KOMUNALNA Plan 2013 Projekt 2014 909 mln 923 mln 330 mln 350 mln 322 mln 326 mln 256 mln 370 mln

8 Więcej wydamy na inwestycje

9 WYDATKI INWESTYCJE 2013/2014 12 Plan na 2013Projekt na 2014 650 mln 663 mln

10 Nadwyżka operacyjna 137 mln zł DOBRA KONDYCJA FINANSÓW WROCŁAWIA

11 RATING WROCŁAWIA – RAPORT 2013 R Ocena nadana w roku 20122013 Perspektywa długoterminowa w walucie zagranicznej i krajowej negatywnastabilna Perspektywa długoterminowa krajowa negatywnastabilna - Podwyższenie perspektywy w roku 2013 - Utrzymanie wysokich ratingów Miasta

12 PROJEKT BUDŻETU 2014 Dochody: 3 mld 669 mln 250 tys Wydatki, z tego: 3 mld 859 mln 820 tys Bieżące: 3 mld 78 mln 312 tys Majątkowe: 781 mln 508 tys Deficyt/Nadwyżka: -190 mln 570 tys

13 Wyszczególnienie Plan na 2013 Projekt2014 A. Dochody własne - wpływy z podatków - wpływy z podatków - wpływy z opłat - wpływy z opłat - dochody z majątku - dochody z majątku - dochody z usług - dochody z usług - pozostałe dochody - pozostałe dochody - udział w podatkach PIT i CIT - udział w podatkach PIT i CIT 2 729 535 442 376 196 558 503 837 285 393 389 371 912 000 2 784 665 462 739 301 133 504 824 296 974 275 995 943 000 B. Subwencja ogólna 509 351 509 885 C. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich 356 960 211 547 D. Dotacje celowe z budżetu państwa 149 061 134 848 E. Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień między j.s.t. 19 377 23 047 F. Środki pozyskane z innych źródeł 6 376 2 596 G. Środki z funduszy celowych 5 475 2 662 DOCHODY OGÓŁEM 3 776 134 3 669 250 DOCHODY OGÓŁEM (W TYS. ZŁ)

14 Wybrane działy Wykonanie 2012 Plan 2013 Projekt na 2014 Oświata 935 579 510 929 975 625 947 693 329 947 693 329 Transport i łączność 839 063 498 612 834 505 661 296 912 661 296 912 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 216 267 257 287 058 126 312 137 150 312 137 150 Pomoc społeczna 316 483 614 330 411 883 332 302 899 332 302 899 Administracja publiczna 221 874 447 241 451 735 244 628 732 244 628 732 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 167 657 097 322 013 327 438 495 622 438 495 622 WYDATKI OGÓŁEM MIASTA – WYBRANE DZIAŁY

15 Dział 1. Oświata 1. Oświata 2. Transport i łączność 2. Transport i łączność 3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4. Pomoc społeczna 4. Pomoc społeczna 5. Administracja publiczna 5. Administracja publiczna 6. Gospodarka mieszkaniowa 6. Gospodarka mieszkaniowa 7. Gospodarka komunalna 7. Gospodarka komunalna 8. Pozostałe 8. Pozostałe 15i WYDATKI OGÓŁEM NA ROK 2014 - STRUKTURA Struktura 24,6 % 17,1 % 17,1 % 8,1 % 8,1 % 8,6 % 8,6 % 6,3 % 7,0 % 11,4 % 16,9 %


Pobierz ppt "1 1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK. Wpływy do budżetu rosną, pomimo że podatki pozostają na tym samym poziomie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google