Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej"— Zapis prezentacji:

1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Gminie Zabierzów Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2 PROJEKT „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Gminie Zabierzów w latach w aglomeracjach: Zabierzów-Balice i Zabierzów - Niegoszowice” Infrastruktura ochrony środowiska. Działanie 7.1. Gospodarka wodno - ściekowa Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

3 System kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów budowany jest nieprzerwanie od 1990 roku.
Zadania finansowane są ze środków budżetu Gminy Zabierzów oraz zewnętrznych źródeł współfinansowania. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

4 Początki budowy kanalizacji
W latach dziewięćdziesiątych dobiegała końca budowa sieci wodociągowej, co spowodowało znaczący wzrost zużycia wody, a w konsekwencji zwiększenie ilości wytwarzanych ścieków komunalnych. Atrakcyjne położenie Gminy Zabierzów zachęcało osoby prywatne, jak i firmy do lokalizowania swoich inwestycji na naszym terenie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

5 Początki budowy kanalizacji
Władze gminy postawiły na ochronę środowiska (budowę i rozwój systemu kanalizacji sanitarnej) Inicjatywa społeczna – Społeczne Komitety Budowy Wodociągów i Kanalizacji (SKBiK) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

6 Etapy realizacji kanalizacji na terenie Gminy Zabierzów
Rok 1992 Radwanowice + pierwsza lokalna oczyszczalnia ścieków. Lata Rząska, Szczyglice, Zabierzów - odprowadzenie ścieków do kanalizacji miasta Krakowa. Rok Zelków + druga lokalna oczyszczalnia ścieków. Lata w kolejnym etapie do kanalizacji m. Krakowa podłączono: Brzezie, Ujazd, Bolechowice, Kobylany, Karniowice, Więckowice. Lata Budowa OŚ Balice – podłączono: Balice, Aleksandrowice, Burów, Kleszczów, Brzoskwinię. 6. Lata Budowa OŚ Niegoszowice – podłączono: Niegoszowice, Rudawę,Brzezinkę, Pisary,Nielepice, Młynkę. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

7 Instytucje odpowiedzialne za eksploatację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
Zakłady Usługowe i Eksploatacyjne - lata Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. (PUK) - od 2002 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

8 - preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW - dotacje ARiMR
W 2002 roku Rada Gminy Zabierzów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu, który przewidywał realizację inwestycji na terenie całej Gminy ze środków: - budżetu Gminy, - budżetu Państwa, - preferencyjnych pożyczek z WFOŚiGW - dotacje ARiMR - środków Unii Europejskiej - przedakcesyjnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

9 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) – Aglomeracje
W 2003 został opracowany KPOŚK. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych wprowadzony do polskiego systemu prawnego poprzez ustawę Prawo wodne. Integralną częścią KPOŚK jest wykaz aglomeracji. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

10 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) – Aglomeracje
Gmina Zabierzów została podzielona na trzy aglomeracje: I AGLOMERACJA Zabierzów-Balice z OS w Balicach o przepustowości 800m³/dobę II AGLOMERACJA Zabierzów-Niegoszowice z OS w Niegoszowicach o przepustowości 800m³/dobę wraz z OS Zelków o przepustowości150m³/dobę wraz z OS Radwanowice o przepustowości 220m³/dobę III AGLOMERACJA Kraków (zrzut ścieków do kanalizacji m. Krakowa) z OS Kraków – Płaszów o przepustowości m³/dobę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

11 Rok Długość sieci [km] Wartość inwestycji [tys. zł] Środki budżetowe [tys. zł] Pożyczki WFOŚ Dotacje ARiMR,PHARE-INRED,SAPARD ZPORR, MRPO GFOŚ Wpłaty ludności [tys. zł] Do 2000 roku 64,6 10 066 4 051 3 200 2 581 234 2000 12,2 1 900 288 777 696 139 2001 17,0 2 507 154 1 695 299 359 2002 17,1 2 369 713 529 150 977 2003 20,7 7 088 3 601 3 040 447 2004 2,9 4 023 1 311 2 619 93 2005 37,1 4 242 1 542 2 700 2006 20,8 6 339 89 2 727 3 055 468 2007 35,5 6 832 3 969 2 363 500 2008 30,8 8 150 94 5 363 2 693 2009 40,3 9 605 100 3 128 4 992 1 385 OGÓŁEM 299,0 63 124 14 905 28 141 11 773 5 046 2 249 Plan 2010r 20,0 5 300 3 300 1 000 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

12 W roku 2007 wykonano 35,5 km sieci kanalizacyjnej na obszarach:
- Bolechowice - Balice - Rudawa - Zabierzów której łączny koszt wynosił 6 mln 832 tys. zł W roku 2008 wykonano 30,8 km sieci kanalizacyjnej na obszarach: której łączny koszt wynosił 8 mln 150 tys. zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

13 W roku 2009 wykonano 40,3 km sieci kanalizacyjnej na obszarach:
- Bolechowice - Balice - Rudawa - Zabierzów której łączny koszt wynosił 9 mln 605 tys. zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

14 ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA WSPÓŁFINANSOWANIA
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

15 ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA WSPÓŁFINANSOWANIA
Programy Kwota dofinansowania w zł Lata realizacji ARiMR ,00 Phare-Inred 360 921,00 1999 ARMiR 298 715,00 2000 SAPARD 416 059,00 2003 – 2004 Fundusz Górniczy - Restrukturyzacja Obszarów Poprzemysłowych. ,00 ZPORR + 10% z Urzędu Marszałkowskiego ,00 ,00 2006 WFOŚ Preferencyjne pożyczki w części umarzalne ,00 umorzono ok ,00 od początku realizacji zadań kanalizacyjnych MRPO ,98 2008 – 2009 OGÓŁEM DOTACJE+UMORZENIA ,00 od początku realizacji kanalizacji sanitarnej PROW ,00 2010 (wniosek w trakcie oceny) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

16 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
W latach ARiMR udzielała bezzwrotnych dotacji na budowę kanalizacji do wysokości 60% kosztów kwalifikowanych Wysokość otrzymanych przez Gminę dotacji w latach wyniosła ok. 2,8 mln Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

17 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Programy przedakcesyjne Unii Europejskiej: PHARE - INRED, SAPARD. Wartość otrzymanych środków w ramach w/w programów w latach wyniosła 776 tys. zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

18 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Programy akcesyjne Unii Europejskiej: - ZPORR, - Fundusz Górniczy - Restrukturyzacja Obszarów Poprzemysłowych, Wartość otrzymanych środków w ramach w/w programów w latach wyniosła ponad 3,0mln zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

19 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)
Gmina Zabierzów korzystała i korzysta z pomocy WFOŚ zaciągając preferencyjne pożyczki w części umarzalne. - Umorzenia w granicach 40% - 50% Podstawowe warunki uprawniające do skorzystania z pomocy: - terminowo spłacane raty i pożyczki - osiągnięcie „efektu ekologicznego” (w postaci odpowiedniej liczby przyłączy) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

20 WFOŚiGW Rok Kwota umorzenia [zł] Przed 2002r ok. 2 000 000,00 2002
,00 2003 ,00 2004 ,00 2005 ,00 2006 ,00 2007 0,00 2008 ,00 2009 ,00 Łącznie ,00 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

21 Gmina Zabierzów jest w ścisłej czołówce pod względem sumy pieniędzy pozyskiwanych z WFOŚiGW i przeznaczanych na ochronę środowiska – daje nam to trzecie miejsce w Małopolsce. 1 Kraków 2 Tarnów 3 ZABIERZÓW 4 Niepołomice 5 Skawina Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

22 Z danych dostarczonych przez WFOŚiGW
wynika, iż w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gmina Zabierzów wydała ok. 3 tys. zł na ochronę środowiska (kanalizację , oczyszczalnie ścieków) co daje pierwsze miejsce w Małopolsce wynik 20 razy lepszy w stosunku do m. Krakowa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

23 Droga do sukcesu w pozyskaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

24 W latach w ramach MRPO wykonano 53,1 km sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracjach: Zabierzów-Balice i Zabierzów Niegoszowice. Całkowita wartość projektu wyniosła ,94 zł W tym koszty kwalifikowalne ,76 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

25 Wartość otrzymanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego wyniosła ,98 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

26 Nabór do ogłoszonego konkursu trwał :
W ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego konkursu – Działanie 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Gmina Zabierzów podjęła decyzję o złożeniu do współfinansowania projektu pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zabierzów w latach w aglomeracjach: Zabierzów – Balice i Zabierzów – Niegoszowice”. Nabór do ogłoszonego konkursu trwał : od 14 lutego – do 14 marca 2008 roku. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

27 - II ETAP – ocena pełnej dokumentacji
Ogłoszony konkurs opierał się na dwustopniowej procedurze oceny wniosków: - I ETAP - preselekcja - II ETAP – ocena pełnej dokumentacji Pula środków dostępnych w ramach konkursu to: zł. Liczba złożonych w konkursie projektów: 93 Łączna wartość projektów : zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

28 Po przeprowadzonej preselekcji kart do złożenia pełnej dokumentacji (czyli zaproszenia do II Etapu konkursu) zostało zaproszonych 25 Beneficjentów w tym Gmina Zabierzów. Po dokonaniu w II Etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosków (łącznie przez dwóch pracowników Urzędu Marszałkowskiego i sześciu asesorów – niezależnych ekspertów) w dniu 6 listopada 2008 roku (po ok. 9 miesiącach) Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do współfinansowania tylko 19 projektów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

29 Całkowita wartość projektu: 14 095 941,94 zł
Projekt Gmina Zabierzów znalazł się na pierwszym miejscu listy z 44 pkt. (100% punktów możliwych do uzyskania w konkursie) – jako najlepszy projekt w Małopolsce. Całkowita wartość projektu: ,94 zł w tym koszty kwalifikowalne: ,76 zł Wartość otrzymanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosła ,98 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

30 Okres realizacji projektu:
Podpisanie umowy Okres realizacji projektu: od do r. Dzień roku, to termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

31 Projekt jest zrealizowany w następujących miejscowościach:
Balice, Burów, Kleszczów, Brzoskwinia, Rudawa, Pisary, Nielepice, Młynka i Brzezinka. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

32 Projekt zlokalizowany jest i realizowany w miejscowościach o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych (Parki krajobrazowe). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

33 CELE PROJEKTU: Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz ochrona drugiego co do wielkości ujęcia wody pitnej dla miasta Krakowa na rzece Rudawie, a także ujęcia wody na rzece Sanka. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich poprzez zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia . Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

34 CELE PROJEKTU: Wybudowanie na terenie aglomeracji Zabierzów-Niegoszowice i Zabierzów-Balice sieci kanalizacji sanitarnej Zwiększenie stopnia wyposażenia w kanalizację Gminy Zabierzów po realizacji projektu, Zwiększenie stopnia wyposażenia w kanalizację gospodarstw domowych na terenie Gminy Zabierzów, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

35 CELE PROJEKTU: Poprawa standardu życia mieszkańców Gminy Zabierzów,
Wyposażenie terenów wiejskich w infrastrukturę w zakresie ochrony środowiska (sieć kanalizacyjna). Tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej i wyzwolenie lokalnego potencjału przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

36 REZULTATY PROJEKTU: 53,1 km. – długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy po realizacji projektu 21 szt. – wybudowanych przepompowni ścieków osób, podłączonych do nowo-wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 660 szt. - gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji sanitarnej m³ ścieków odprowadzonych i oczyszczonych ( w okresie 1 roku) z terenu objętego projektem. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

37 Dzięki zrealizowaniu inwestycji ścieki z terenu objętego projektem zostaną skierowane na już pracujące oczyszczalnie ścieków w Niegoszowicach i Balicach o wydajności 800m³/d każda. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

38 Trwałość projektu Składniki majątkowe powstałe w skutek realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia staną się własnością Gminy Zabierzów i zostaną przekazane do eksploatacji firmie: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zabierzowie na podstawie umowy cywilno-prawnej. Z uwagi, iż spółka stanowi własność Gminy Zabierzów, pozwala to w granicach prawa na nadzór właścicielski nad sposobem wykorzystywania przekazanego majątku. Przyjęte rozwiązanie gwarantuje trwałość instytucjonalną projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

39 Trwałość projektu Po realizacji projektu w ciągu 5 lat od przekazania płatności końcowej z dotacji rozwojowej, projekt nie może zostać poddany znacznej modyfikacji, tj. mającej istotny wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez Beneficjenta, wynikającej ze zmiany charakteru własności całości lub elementu infrastruktury lub też zaprzestania działalności. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

40 W 2010 roku Gmina Zabierzów będzie całkowicie skanalizowaną Gminą
pierwszą w Małopolsce całkowicie skanalizowaną Gminą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

41 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 11,
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów Zabierzów, ul. Kolejowa 11, tel , fax Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata


Pobierz ppt "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google