Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zwrotna forma pomocy materialnej dotowana z budżetu państwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zwrotna forma pomocy materialnej dotowana z budżetu państwa."— Zapis prezentacji:

1 Zwrotna forma pomocy materialnej dotowana z budżetu państwa.
Kredyt studencki Zwrotna forma pomocy materialnej dotowana z budżetu państwa.

2 Nie musisz martwić się od dziecka jak zarobić kasę na studia
Kredyty studenckie funkcjonują od 1998 roku. Wprowadzono je z inicjatywy Prof. Leszka Balcerowicza jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Preferencyjne warunki oprocentowania czynią go najtańszym i najbardziej atrakcyjnym na rynku bankowym.

3 DLACZEGO PREFERENCYJNY

4 PREFERENCYJNY = ATRAKCYJNY
PREFERENCYJNE oprocentowanie: 0,5 stopy redyskontowej (2,5 %), reszta pokrywana jest z budżetu państwa PREFERENCYJNE warunki spłaty: rozpoczęcie dopiero 2 lata po ukończeniu studiów PORĘCZENIA dla najuboższych oraz osób z terenów wiejskich UMORZENIA dla najzdolniejszych oraz osób w trudnej sytuacji losowej

5 PODSTAWA PRAWNA Ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dziennik Ustaw nr 108, poz. 685 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dziennik Ustaw nr 87, poz. 560 z 2010 roku)

6 KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O KREDYT

7 KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O KREDYT?
studenci, maksymalnie przez okres 6 lat okres studiów rozumie się sumę okresów studiowania, w tym kształcenia w innych uczelniach i na innych kierunkach studiów doktoranci, maksymalnie przez okres 4 lat okres studiów doktoranckich rozumie się jako sumę okresu kształcenia w jednostkach organizacyjnych uczelni lub innych jednostkach organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie Kredyt przysługuje studentom, którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia.

8 Do okresu studiów nie wlicza się okresu:
kolejnych studiów, po złożeniu egzaminu dyplomowego na studiach drugiego stopnia lub na studiach jednolitych magisterskich; kolejnych studiów pierwszego stopnia, po złożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie studiów; kolejnych studiów drugiego stopnia, po złożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie studiów; kolejnych studiów doktoranckich, po otrzymaniu świadectwa ukończenia tych studiów; urlopów od zajęć

9 Na jaką kwotę udzielane są kredyty?
Transza kredytu wynosi 600 zł Wypłacana jest przez okres 10 miesięcy w roku Przez 5 lat możesz otrzymać łącznie do zł Wliczając w to czteroletni okres studiów doktoranckich zł Ty decydujesz w co inwestujesz!

10 Procedura w siedmiu punktach
wybierasz bank, w którym złożysz podanie o kredyt zdobywasz z Twojej uczelni zaświadczenie potwierdzające, że jesteś studentem/doktorantem kompletujesz zaświadczenia o dochodach na osobę w gospodarstwie domowym (Urząd Skarbowy, Urząd Gminy) wypełniasz i składasz wniosek w banku kredytującym szukasz wiarygodnych w oczach banku poręczycieli lub/i prosisz o poręczenie BGK lub ARiMR czekasz na decyzję o przyznaniu kredytu dwa razy w roku przedstawiasz bankowi ważną legitymację studencką

11 JAKIE BANKI UDZIELAJĄ KREDYTÓW STUDENCKICH

12 Jakie banki udzielają kredytów studenckich?
PKO Bank Polski S.A., Bank PEKAO S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB Bank

13 Jak wygląda wniosek o udzielenie kredytu

14 Wniosek o udzielenie kredytu studenckiego
imię i nazwisko PESEL seria i numer dowodu tożsamości data i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania dane dotyczące studiów (nazwę i adres uczelni, poziom, tryb i kierunek jaki studiujesz) Do wniosku należy załączyć zaświadczenie ze swjej uczelni o tym, że jest się studentem.

15 Jak często trzeba odnawiać wniosek

16 Dodatkowe dokumenty czyli … legitymacja ;-)
Od roku akademickiego 2010/2011 uczelnia wydaje zaświadczenia tylko raz – na początku, kiedy składasz wniosek o kredyt. Później dwa razy w roku (do 31 października i do 31 marca) przedstawiasz bankowi ważną legitymację studencką/doktorancką. Ot i cała biurokracja ;-)

17 Co jeśli moje dochody nie są wystarczające do pozytywnej oceny zabezpieczenia

18 Jak wygląda poręczenie kredytu studenckiego?
Poręczenie w wysokości 100% - w przypadku studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej. Poręczenie w wysokości 100% - w przypadku studentów, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł Poręczenie w wysokości 70% - w przypadku studentów, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł

19 Jakie są jeszcze możliwości poręczenia?
Każdy student mieszkujący na obszarze wiejskim może ubiegać się o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W zależności od tego ile wynosi dochód na osobę w rodzinie studenta Agencja może poręczyć 80 lub 100 % wykorzystanej kwoty kredytu.

20 Mam poręczenie kredytu i co dalej...

21 Decyzje, decyzje i umowa!
Do 25 listopada banki muszą podsumować, ile osób i z jakim dochodem złożyło wnioski o udzielenie kredytu. Na tej podstawie w grudniu Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustali maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do otrzymania kredytu studenckiego. Po tej decyzji bank dokonuje oceny zabezpieczenia Twojego kredytu. Musi to zrobić do 15 lutego. Pamiętaj, że banki mają obowiązek podpisać umowy kredytowej w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca. W przypadku kiedy Twój bank odmówi zawarcia z Tobą umowy, masz jeszcze możliwość złożenia wniosku do innego banku. Musisz to jednak zrobić najpóźniej do 28 lutego.

22 Jak spłacamy kredyt studencki

23 Preferencji ciąg dalszy
Spłata kredytu rozpoczyna się dopiero po upływie… dwóch lat od terminu ukończenia studiów Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność wszystkich wypłaconych Tobie przez bank rat kredytu Odsetki od kredytu są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Pamiętaj, że w przyszłości na podstawie złożonego przez Ciebie wniosku bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20% miesięcznego dochodu z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie tego wniosku.

24 Coś jeszcze?

25 Piękna strona kredytu czyli umorzenia
5 % najlepszych absolwentów uczelni może liczyć na umorzenie kredytu w wysokości 20% jego całości. kredytobiorca w trudnej sytuacji życiowej może ubiegać się o częściowe lub całkowita umorzenie kredytu

26 wniosek w wybranym banku składamy do
15 listopada

27 wejdź na www.kredytstudenki.psrp.org.pl i dowiedz się więcej!


Pobierz ppt "Zwrotna forma pomocy materialnej dotowana z budżetu państwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google