Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Celestynów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Celestynów"— Zapis prezentacji:

1 Centrum Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Celestynów

2 Lokalizacja

3 Budynek Centrum Edukacji Leśnej

4 Budynek Centrum Edukacji Leśnej widok od wejścia głównego

5 Budynek Centrum Edukacji Leśnej widok od części wystawienniczej

6 Centrum Edukacji Leśnej
Powstało w celu upowszechniania głównie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o lesie, gospodarowania zasobami natury, racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z wszystkich darów przyrody. Funkcjonuje od 15 października 2009 roku. Centrum Edukacji Leśnej położone jest na terenie dawnej szkółki leśnej (oddz. 335h, Leśnictwo Celestynów).

7 Budynek CEL Budynek jest obiektem kubaturowym o jednej kondygnacji naziemnej. Nie posiada kondygnacji podziemnej. Wysokość obiektu nie przekracza 6m. Obiekt składa się z trzech charakterystycznych części, podkreślonych forma kubaturową jako trzy niezależne elementy bryły: Strefy wystawienniczej, zlokalizowanej w południowej części obiektu, Strefy o charakterze konferencyjno – szkoleniowej wraz z niezbędnym zapleczem higieniczno-socjalnym użytkowników, zlokalizowanej w części północnej obiektu, Strefy łącznika – przedsionka łączącego dwie wyżej opisane strefy.

8 Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Edukacji Leśnej
W 2012 roku zakończono projekt pt. „Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszaru NATURA 2000 Bagno Całowanie przed nadmierną presją turystów”, w ramach którego m.in. zagospodarowano teren wokół CEL. Powstało wówczas: Arboretum Łąka kwietna Plac zabaw Zwierzyniec Pole namiotowe wraz z budynkiem obsługowym Boiska do gry w badmintona i siatkówkę Wyznaczono 77 km szlaków konnych

9 Arboretum o powierzchni 2000 m² z rodzimą roślinnością (m.in. świerk pospolity, sosna zwyczajna, klon pospolity, brzoza brodawkowata, grab pospolity, buk pospolity, leszczynę, derenia, trzmielinę, wierzbę, kalinę, pierwiosnki, barwinek, fiołki).

10 Łąka kwietna Łąka kwietna 2000 m² o składzie gatunkowym możliwie najbardziej zbliżonym do zbiorowiska naturalnego. Umożliwia wykonywanie zdjęć fitosocjologicznych i poznawanie gatunków roślin związanych z gospodarką człowieka.

11 Zagospodarowanie terenu
zagospodarowanie terenu wokół budynku Centrum Edukacji Leśnej m²  polegające na rozmieszczeniu urządzeń wyposażenia placów zabaw: elementy ogólnorozwojowe (zjeżdżalnia po linie, przejście po drewnianych palach), drewniane rzeźby będące tablicami edukacyjnymi, odwrócone karpy drzew, piaskowa dolina, edukacyjny labirynt, zabawy z architekturą.

12 Plac zabaw

13 Zwierzyniec Zwierzyniec o powierzchni 5000 m².
W skład którego wchodzi między innymi drewniany podest - ambona do obserwacji zwierząt, mogący pomieścić jednocześnie ok.15 osób. Wykonano karmisko, pojnik dla zwierząt oraz trwałe ogrodzenie uniemożliwiające niekontrolowane wydostanie się zwierząt.

14 Pole namiotowe Pole namiotowe dla 70 osób: parking przy recepcji o powierzchni 80 m². Budynek zaprojektowany jest w stylu świdermajer z użyciem surowców naturalnych (drewno, kamień).

15 Szlaki konne wytyczenie i oznakowanie sieci szlaków konnych – 77 km
Wytyczono szlaki konne z budową miejsc odpoczynku wytyczenie i oznakowanie sieci szlaków konnych – 77 km podkrzesanie gałęzi do ok. 3 m – 38 km , budowa i modernizacja zadaszeń utrzymanych w stylu świdermajer (7 nowych i 2 do zmodernizowania), modernizacja 5 parkingów, zakup i montaż m.in. koniowiązów, stołów, ław, koszy oraz tablic informacyjnych.

16 Projekt koncepcyjny infrastruktury turystycznej na CEL

17 Centrum Edukacji Leśnej
Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w miarę możliwości)‏ Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013

18 Centrum Edukacji Leśnej
Budowa Centrum Edukacji Leśnej w większości została sfinansowana z Funduszu Leśnego. Wyposażenie budynku CEL zostało sfinansowane ze środków NFOŚiGW, zakupiono m.in. System projekcji obrazu i nagłośnienia System 3D Komputery osobiste System nagłośnienia ekspozycji Wyposażenie Laboratorium w mikroskopy, lornetki i inne pomoce dydaktyczne Tematyczne gabloty ze zbiorami owadów. Meble do sal edukacyjnych Gabloty wystawowe W 2009 roku Nadleśnictwo wystąpiło z kolejnymi wnioskami o dofinansowanie, czego efektem było doposażenie budynku w: Makietę Cykl Życia Lasu Ścieżki edukacyjne wokół CEL Ekspozycja edukacyjno przyrodnicza z diaporamami zwierząt Wiata do zajęć edukacyjnych CEL Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013

19 Centrum Edukacji Leśnej
Teren wokół budynku Centrum Edukacji Leśnej został zagospodarowany w ramach projektu „Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszaru Natura 2000 Bagno Całowanie przed nadmierną presją turystów” w ramach V Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , który w całości udało się sfinansować ze środków zewnętrznych. Ogólna wartość projektu wynosiła ,58 zł. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosła ,31 zł (dotacja z EFRR 85% a z NFOŚiGW 15%). Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013

20 Centrum Edukacji Leśnej – osiągnięte cele
zwiększenie bezpieczeństwa turystów, jak również ludności lokalnej, dzięki skanalizowaniu ruchu turystycznego. Dotychczasowe szlaki piesze i rowerowe nie są przystosowane do jazdy konnej, a przede wszystkim jazda konna po tych szlakach jest niebezpieczna dzięki zagospodarowaniu terenu wokół Centrum dostęp do infrastruktury turystycznej jest szerszy i łatwiejszy wzrost znaczenia turystyki, jako czynnika stymulującego rozwój społeczno – gospodarczy, prowadzący pośrednio do tworzenia nowych miejsc pracy i wzrostu dochodów w sektorach turystyki, rekreacji, agroturystyki zwiększenie konkurencyjności okolicznych gospodarstw agroturystycznych ukierunkowanych na turystykę konną, jak również stadnin i posiadaczy koni pod siodło, dzięki wyznaczeniu szlaków konnych zwiększenie poziomu edukacji ekologicznej społeczeństwa (zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży) Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce edycja' 2013

21 Arboretum

22 Łąka kwietna

23 Plac zabaw

24 Zwierzyniec

25 Pole namiotowe

26 Szlaki konne

27 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Nadleśnictwo Celestynów ul. Obrońców Pokoju 58 Celestynów Tel


Pobierz ppt "Centrum Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Celestynów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google