Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Udział Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dofinansowywaniu działań edukacyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Udział Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dofinansowywaniu działań edukacyjnych."— Zapis prezentacji:

1 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Udział Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dofinansowywaniu działań edukacyjnych związanych z ochroną Wisły Warszawa, 19.05.2010 r.

2 Plan prezentacji: Programy priorytetowe Aktualnie realizowane projekty Projekty zgłoszone do dofinansowania Działania na przyszłość

3 Dziedziny Ochrona przyrody i krajobrazu budowa lub modernizacja małej infrastruktury turystycznej w celu udostępnienia i promocji walorów przyrodniczych obszarów chronionych w sposób zapewniający minimalizację antropopresji (w tym m. innymi budowa lub modernizacja ścieżek rowerowych, szlaków, punktów i wież widokowych)

4 Dziedziny Edukacja ekologiczna Priorytet A: Wspieranie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki wodnej

5 Edukacja ekologiczna - działania - Rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej, a także wspieranie realizowanych przez te ośrodki programów edukacyjnych; - Programy i kampanie informacyjno - promocyjne; - Filmy i programy telewizyjne i radiowe; -- Pomoce dydaktyczne; -- Prasa;

6 Edukacja ekologiczna - działania -- Działalność wydawnicza; -- Szkolenia; -- Konferencje i seminaria; -- Konkursy i przedsięwzięcia upowszechniające wiedzę ekologiczną

7 Edukacja ekologiczna – aktualnie dofinansowywane projekty - Program edukacyjny Zaadoptuj rzekę Realizator: Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne Klub Gaja - kwota dotacji – ok. 800 tys. zł - termin realizacji – 01.01.2010 r. – 31.08.2011 r.

8 Edukacja ekologiczna – aktualnie realizowane projekty Przesłania: – na rok szkolny 2009/2010 – Zaadoptuj rzekę – rzeki dla ludzi i zwierząt; - na rok szkolny 2010/2011 - Zaadoptuj rzekę oszczędzaj wodę Kluczowe wydarzenia: - Big Jump – 2010 r; - Fest Wisła – 2011 r.

9 Edukacja ekologiczna – aktualnie realizowane projekty Działania: BIG JUMP 2010 -- 16.07. – Warszawa (konferencje prasowe, happening Wisła Królowa czy Ściekowa) -- 17.07 – Wisła (konferencja prasowa, happening Wisło ojczyzno moja) -17.07. godz. 14.00 – cała Europa wchodzi do rzek FEST Wisła ( 2011) – w Wiśle – premiera filmu Rzeki dla ludzi i zwierząt

10 Edukacja ekologiczna – aktualnie realizowane projekty Produkcja filmu dokumentalnego Wisła od źródeł do ujścia Realizator: Studio Filmowe Kalejdoskop - kwota dotacji – ok. 300 tys. zł - termin realizacji – 01.10.2009 r. – 30.10.2011 r.

11 Nabory wniosków: III konkurs – od 25.02.2010 r. do 11.03.2010 r. Priorytet A - Działanie A.2 Tematyka: I kategoria – Ochrona wód i gospodarka wodna ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Wisły II kategoria – Ochrona przyrody i obszary NATURA 2000 III kategoria – Racjonalne gospodarowanie energią IV kategoria – Biokomponenty i paliwa płynne Edukacja ekologiczna

12 Edukacja ekologiczna – III konkurs I kategoria – Ochrona wód i gospodarka wodna ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Wisły Alokacja środków – 6 000 000,00 zł Ilość wniosków, które wpłynęły w konkursie: w tym wnioski dot. Wisły 18 7 Koszt realizacji projektów: w tym dot. Wisły ok. 13 mln zł ok. 6 mln. zł Wnioskowana kwota dotacji: w tym dot. Wisły ok. 12 mln zł ok. 3 mln zł

13 Edukacja ekologiczna – III konkurs Ilość wniosków na liście podstawowej w tym wnioski dot. Wisły 6 1 + (1 wniosek – rezygnacja) Koszt realizacji projektów: w tym dot. Wisły ok. 7 mln zł ok. 250 tys. zł Wnioskowana kwota dotacji: w tym dot. Wisły ok. 6 mln zł ok. 200 tys. zł

14 Edukacja ekologiczna – III konkurs Ilość wniosków, które w ocenie uzyskały poniżej 65 punktów w tym wnioski dot. Wisły 9595 Ilość wniosków, których nie zakwalifikowano do dalszego postępowania z uwagi na wyczerpanie alokacji środków w tym wnioski dot. Wisły 0000

15 DZIAŁANIA NA PRZYSZŁOŚĆ Kolejne nabory wniosków w ramach programów: Edukacja ekologiczna (jesień 2010 r.); Ochrona Przyrody i Krajobrazu; Współfinansowanie LIFE +

16 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Dziękuję za uwagę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3 A; 02 – 673 Warszawa www nfosigw.gov.pl


Pobierz ppt "NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Udział Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dofinansowywaniu działań edukacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google