Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świadczenie usługi transmisji danych w sieci rozległej WAN resortu finansów oraz usługi dostępu do sieci Internet Spotkanie Wykonawców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świadczenie usługi transmisji danych w sieci rozległej WAN resortu finansów oraz usługi dostępu do sieci Internet Spotkanie Wykonawców."— Zapis prezentacji:

1 Świadczenie usługi transmisji danych w sieci rozległej WAN resortu finansów oraz usługi dostępu do sieci Internet Spotkanie Wykonawców

2 Agenda Powitanie uczestników Architektura obecnej sieci WAN MF
Charakterystyka przedmiotu zamówienia Omówienie kalkulacji ceny w zakresie Internetu Omówienia kalkulacji ceny w zakresie Usługi Transmisji Danych Pytania wykonawców

3 Architektura sieci WAN MF
Obecna sieć korporacyjna WAN Ministerstwa Finansów funkcjonuje na podstawie umowy zwartej z Telekomunikacją Polską S.A. (TP S.A.) w dniu Jest to sieć oparta o technologię MPLS. Sieć Ministerstwa Finansów, obejmuje swym zasięgiem między innymi lokalizacje: OP w Radomiu, OP w Warszawie, OP w Łodzi, Izby Skarbowe, Urzędy Skarbowe, Izby Celne, Urzędy Celne, Oddziały Celne, przejścia graniczne, Urzędy Kontroli Skarbowej i pozostałe lokalizacje Zamawiającego. Wdrożona siec WAN MF posiada strukturę płaską. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami terenowymi w ramach sieci jest możliwa. Sieć MPLS, zbudowana w oparciu o protokół routingu BGP/MPLS (RFC2547) oraz w sieci WAN MF – OSPF (RFC1583), umożliwia połączenie rozproszonych geograficznie ośrodków w jedną wydzieloną siec VPN. W sieci są wdrożone mechanizmy QoS oparte o klasy ruchu i DSCP (RFC2474). W sieci WAN resortu finansów jest wykorzystywana adresacja z puli sieci określonej w dokumencie RFC1918. Jako urządzenia użytkownika (C) wykorzystywane są wielofunkcyjne zapory ogniowe (UTM). Łącza dostępowe obecnego operatora doprowadzone są do pomieszczeń technicznych.

4 Przedmiot Zamówienia Usługa Transmisji Danych (UTD)
Grupa I przepustowości: 2,4,6,8,10,12,14,18Mb/s SLA: B,C,D Grupa II przepustowości: 20,30,40,50,75,100Mb/s Grupa III przepustowości: 150,200,250,300,400,500,600,750,800,1000Mb/s OP Warszawa i OP Radom od 600Mb/s; OP Łódź od 150Mb/s SLA A Usługi Dostępu Do Sieci Internet Usługa Internet A – wysoka przepustowość (częściowo prawo opcji) 400,500,600,700,800Mb/s / SLA B Usługa Internet B – anonimizacja (prawo opcji) 6 lub 10Mb/s / SLA C Usługa Internet C (prawo opcji) 10Mb/s / SLA D

5 Przedmiot Zamówienia Usługi Towarzyszące
Dostarczenie Harmonogramu Realizacji Uruchomienia UTD Dostarczenie Opisu Technicznego Konfiguracji UTD oraz Usług Dostępu do Sieci Internet Integracja UTD z Systemem Monitorowania Zamawiającego Umożliwienie dostępu do Systemu Monitorowania Wykonawcy Świadczenie Usługi Help Desk Świadczenie Usługi Wsparcia Technicznego Zapewnienie QoS dla UTD Zapewnienie SLA dla UTD oraz Usług Dostępu do Sieci Internet Zapewnienie redundancji urządzeń w kat. A SLA Zapewnienie dostępu dla administratorów Zamawiającego do Urządzeń CE (read only) Dostarczanie Miesięcznych Raportów świadczenia Usług Dostarczanie Rocznych Raportów świadczenia Usług Wykonywanie likwidacji dla Usług Zmiany miejsc świadczenia dla do 80 UTD Zmniejszenia przepustowości dla do 70 UTD (do 50 Gr.I i do 20 Gr.II)

6 Przedmiot Zamówienia Prawo Opcji
Nowe lokalizacje dla Usługi Transmisji Danych - do 74 Zwiększenia przepustowości dla Usługi Transmisji Danych - w ramach Gr.I i Gr.II – w pełnej liczbie i zakresie - przejścia do 50 z Gr.I do Gr.II – w pełnym zakresie przepustowości Gr.II - w ramach Gr.III – w pełnej liczbie i zakresie Zmiany parametrów SLA dla Usługi Transmisji Danych - w ramach kategorii B,C i D Nowe lokalizacje dla Usług Dostępu do Sieci Internet - Internet A do 2 OP ( Mb/s) - Internet B do 200 lokalizacji (6 Mb/s lub 10 Mb/s) - Internet C do 30 lokalizacji (10Mb/s) Zwiększenia przepustowości dla Usługi Dostępu do Sieci Internet - Internet A – od 400Mb/s o 100Mb/s po każdym roku - Internet B - z 6Mb/s do 10Mb/s

7 Kalkulacja ceny - Internet
Klasyfikacja Usługa Ilość lokalizacji Obligo Prawo opcji Internet A 1 do 2 Internet B - do 200 Internet C do 30 Cena podstawowa Objaśnienia: 60 – ilość miesięcy, przez które usługa ma być świadczona

8 Kalkulacja ceny - Internet
Przepustowość [Mb/s] Usługa Internet A Internet B Internet C 6 - 10 400 500 600 700 800 Zwiększanie Zwiększanie o 100 Mb/s w ramach Prawa Opcji Cena przy maksymalnym wykorzystaniu prawa opcji Cena max= Cena podstawowa_Internet ·Cena It abonament ·Cena It abonament C ·Cena It abonament ·(Cena It abonament Cena It abonament 400) ·(Cena It abonament Cena It abonament 400) +36·(Cena It abonament Cena It abonament 400) + 36·(Cena It abonament Cena It abonament 400) Objaśnienia: 12000 = 200·60 – (maksymalna ilość lokalizacji) x (ilość miesięcy, przez które usługa może być świadczona) 1800 = 30·60 – (maksymalna ilość lokalizacji) x (ilość miesięcy, przez które usługa może być świadczona) 120 = 2·60 – (maksymalna ilość lokalizacji) x (ilość miesięcy, przez które usługa może być świadczona) 36 = 3·12 – (maksymalna ilość lokalizacji) x (ilość miesięcy, przez które zwiększenie usługi ma obowiązywać)

9 Kalkulacja ceny-Cena podstawowa
Suma cen abonamentów pomnożona przez ilość lokalizacji 9

10 Kalkulacja ceny - Cena opcja
Cena opcja=1800*Cena abonament KAT B 18Mb/s+3000*Cena abonament KAT B 100 Mb/s–60*Cena najtańsze *Cena abonament KAT B 18Mb/s–60*Cena najtańsze *Cena zmiany SLA z D do B GRI –48*Cena najtańsze 183–36*Cena najtańsze 124–24*Cena najtańsze 63–12*Cena najtańsze *Cena abonament KAT B 100Mb/s+4092*Cena abonament KAT B 100 Mb/s–60*Cena najtańsze 20 –48*Cena najtańsze 34 –36*Cena najtańsze 23–24*Cena najtańsze 12–12*Cena najtańsze 12bis+60*Cena zmiany SLA z D do B GRII+120*Cena abonament KAT A 1000 Mb/s+120*(Cena abonament KAT A 1000Mb/s–Cena abonament KAT A 600Mb/s)+36*(Cena abonament KAT A 1000Mb/s–Cena abonament KAT A 150Mb/s)+12000*Cena It abonament *Cena It abonament C+120* Cena It abonament *(Cena It abonament 500–Cena It abonament 400)+36*(Cena It abonament 600–Cena It abonament 400)+36*(Cena It abonament 700–Cena It abonament 400) +36*(Cena It abonament 800–Cena It abonament 400) Cena opcja Wzór „Cena opcji” ma za zadanie odzwierciedlenie maksymalnie poniesionych kosztów przez Zamawiającego przy skorzystaniu z prawa opcji. Na przestrzeni lat trwania umowy określone ilości łącz zmieniają swoją przepustowość oraz kategorię SLA w zależności od zaproponowanych cen przez Wykonawcę. 10

11 Kalkulacja ceny - Cena opcja
Cena opcja – wyjaśnienie złożonych obliczeń Krok 1: wyliczenie ceny abonamentu za nowe łącza 18Mb/s, SLA Kat. B w ilości 10 co roku: (10*60 +10*48+10*36+10*24+10*12)*Cenaabonament KAT B 18Mb/s = 1800*Cena abonament KAT B 18Mb/s, gdzie 60,48,36,24,12, to ilość miesięcy w kolejnych latach. Krok 2: wyliczenie ceny abonamentu za 50 łączy 100Mb/s SLA Kat. B przez 5 lat: 50*60*Cena abonament KAT B 100 Mb/s = 3000*Cena abonament KAT B 100 Mb/s gdzie 60, to ilość miesięcy w 5-letnim okresie. Krok 3: wyliczenie ceny abonamentu łączy przeniesionych do najwyższej przepustowości w Grupie I i z najwyższym SLA w tej grupie, czyli KAT. B: (60*195+48*183+36*124+24*63+12*64)*Cena abonament KAT B 18M = = 27228*Cena abonament KAT B 18M gdzie 60, 48, 36, 24, 12 - oznaczają liczbę miesięcy a liczba za iloczynem oznacza ilość łączy przeniesionych wg prawa opcji do wyższej przepustowości. 11

12 Kalkulacja ceny - Cena opcja
Cena opcja – wyjaśnienie złożonych obliczeń Krok 4: wyliczenie ceny abonamentu za nowe łącza 100 Mb/s (w ramach Grupy II), SLA Kat. B (najwyższa cena abonamentu) w ilości 2 co roku: (2*60+2*48+2*36+2*24+2*12)*Cena abonament KAT B 100M = 360*Cena abonament KAT B 100M gdzie 60,48,36,24,12, to ilość miesięcy w kolejnych latach. Krok 5: wyliczenie ceny abonamentu łączy przeniesionych do najwyższej przepustowości i najwyższego SLA w ramach Grupy II przez cały okres umowy: (60*20+48*34+36*23+24*12+12*12)*Cena abonament KAT B 100M = 4092*Cena abonament KAT B 100M gdzie 60, 48, 36, 24, 12 - oznaczają liczbę miesięcy a liczba za iloczynem oznacza ilość łączy przeniesionych wg prawa opcji do wyższej przepustowości. 12

13 Kalkulacja ceny - Cena opcja
Cena opcja – wyjaśnienie złożonych obliczeń Krok 6: 60 * Cenazmiany SLA z D do B GR I Gdzie 60 to ilość miesięcy a Cenazmiany SLA z D do B GR I wyliczana jest według opisu w SIWZ: oznacza najwyższą, możliwą faktycznie w ramach 403 lokalizacji należących do Grupy I po wyłączeniu z Grupy I wszystkich lokalizacji, które zostały wykorzystane do wyliczenia Cenanajtańsze 50,Cenanajtańsze 195, sumę różnic cen abonamentów miesięcznych za jeden miesiąc korzystania z Usługi Transmisji Danych między kategorią SLA B i SLA D bez zmiany przepustowości. W przypadku wyczerpania lokalizacji podłączonych do WAN z zapewnieniem SLA D, należy uwzględnić największe różnice cen abonamentów miesięcznych między SLA B SLA C. Proces należy powtarzać, aż sumą zostanie objętych 403 lokalizacje. Jeśli wyczerpany zostanie limit lokalizacji o tańszym abonamencie do obliczeń należy włączyć lokalizacje o najwyższym abonamencie. 13

14 Pytania 1. Odnośnie postanowienia zawartego w § 7 ust, 3 Umowy - Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza dalsze doprecyzowanie obecnej treści tej klauzuli umownej poprzez dodanie zdania: 'Zamawiający nie odmówi zatwierdzenia raportu z bez ważnej przyczyny'? 2. Zgodnie z treścią § 7 ust. 6 Umowy, zapłata nastąpi przelewem w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury. Zauważyć należy, iż z punktu widzenia Wykonawcy, jak i przepisów podatkowych takie określenie terminu płatności nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraża Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ust. 6 w ten sposób, iż zaplata należności liczona będzie od daty wystawienia faktury? Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć Stronom ryzyka podatkowego wskazanego powyżej. 3. W § 8 ust. 8, 10, 12 Umowy, Zamawiający posługuje się pojęciem „opóźnienia", które oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia. Zdaniem Wykonawcy karę umowną należy kwalifikować jako zryczałtowane odszkodowanie, przy czym przesłanką warunkującą zapłatę tegoż odszkodowania mogą być wyłącznie okoliczności, za które dłużnik (w niniejszej sprawie Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z tych przyczyn kara umowna nie może być zastrzegana na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Stąd też Wykonawca wnosi o zastąpienie pojęcia: „opóźnienia" określeniem „zwłoki" - uchybienie terminowi spowodowane przyczynami, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność.

15 Pytania 4. Czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie postanowień § 8 Umowy o nowy ustęp, w brzmieniu „Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie Umowy nie przekroczy 20% wartości całkowitej Umowy"? Na wypadek, gdyby Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do 20% kwoty wartości umowy, zwracamy się o rozważenie innej wartości procentowej. 5. Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie postanowień §11, poprzez dodanie ustępu o następującej treści: „Odstąpienie od umowy, bądź naliczenie przez Zamawiającego kar umownych zostanie poprzedzone przeprowadzeniem stosownego postępowania reklamacyjnego mającego na celu umożliwienie Wykonawcy niezwłoczne usunięcie uchybień w wykonaniu Umowy oraz ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kary umownej". 6. Prosimy o potwierdzenie, że stosowanie przewidzianych przez Zamawiającego sankcji w postaci odstąpienia od umowy oraz kar umownych nie dotyczy sytuacji, w których ewentualne niedotrzymanie terminów lub kryteriów świadczenia usług wynika z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę (jak przykładowo: siła wyższa, przypadek, czy bezprawne działania osób trzecich). 7. Obecne zapisy § 11 ust. 7 wskazują, że Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez wskazania przyczyny. Zdaniem Wykonawcy Zamawiający może wypowiedzieć umowę w sytuacji rażącego naruszenia postanowień umowy, dlatego proponujemy dodanie po wyrazach „wypowiedzenia umowy" wyrazów „w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy". 8. Czy Zamawiający dopuszcza dodanie nowego paragrafu Umowy, o następującej treści „Każda ze Stron odpowiada z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy do pełnej wysokości strat rzeczywiście poniesionych”?

16 Pytania 9. pkt 1.2 str.43. Czy Wykonawca dobrze domniemuje, że dla łączy internetowych kategorii A,B i C obowiązuje wyłącznie SLA niezawodnościowe czyli tabela 1 z pkt.3 ppkt.3.10 z załącznika nr 1 a dla Usługi Transmisji Danych obowiązuje zarówno SLA niezawodnościowe jak i SLA QoS - tabela 1 jak i tabela 2 z pkt.3 ppkt.3.10 z załącznika nr 1? 10. pkt, 3.9 a str.70. Ze względu na obiektywne ograniczenia technologiczne Wykonawca nie może zagwarantować że zrealizuje dowolny model podziału pasma jaki zaproponuje Zamawiający. Tym samym Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający będzie respektował ograniczenia wynikające z ogólnoświatowych norm i zaleceń RFC w obszarze QoS? 11. W punkcie 3.10 tabela 2 str.71 średni czas odpowiedzi dla lokalizacji Grupy 2 i 3. Wartości średnich czasów odpowiedzi zaproponowane przez Zamawiającego dla tych grup lokalizacji są nierealne do zagwarantowania przez Wykonawcę. Z doświadczenia badając własną sieć szkieletową (dokonując pomiarów w relacji pomiędzy węzłami sieciowymi we własnej sieci szkieletowej, w oparciu o którą będzie dostarczona Zamawiającemu Usługa Transmisji Danych) Wykonawca posiada wiedzę, która pozwala stwierdzić że nie można dotrzymać tak surowo postawionych wymagań tym bardziej niemożliwe jest zagwarantowanie tych wartości w dłuższych relacjach czyli od węzła sieciowego w danej lokalizacji Zamawiającego do węzła sieciowego w innej lokalizacji Zamawiającego.

17 Pytania Ad. 11. Na wartość średniego czasu odpowiedzi mają wpływ przede wszystkim dwa zjawiska: ilość węzłów sieciowych pomiędzy dwiema lokalizacjami Zamawiającego, pomiędzy którymi dokonywany jest pomiar oraz fizyczna odległość pomiędzy nimi. Z pierwszym zjawiskiem jest związany czas serializacji pakietów IP (czas jaki jest potrzebny do przetworzenia pakietu IP przez węzeł sieciowy i przełączenia go dalej do kolejnego węzła sieciowego), a z drugim czas propagacji pakietów IP (czas potrzebny do przesłania pakietu IP na odległość przez medium transmisyjne np. światłowód, kabel miedziany). Z uwagi na fakt, że sieć WAN Zamawiającego będzie siecią ogólnopolską co oznacza, że odległości pomiędzy lokalizacjami są znaczne a pakiety IP muszą zostać przełączone przez większą ilość węzłów sieciowych (czasy propagacji i serializacji pakietów IP osiągną większe wartości) należy stwierdzić, że zachowanie wymaganych wartości średnich czasów odpowiedzi staje się niemożliwe z przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy. W związku z powyższym czy Zamawiający wyraża zgodę aby wymagane wartości parametrów QoS z tabeli 2 dla lokalizacji grupy 3 były takie same jak dla lokalizacji grupy 2, a dla lokalizacji grupy 2 były takie same jak dla lokalizacji grupy 1?

18 Pytania 12. Punkt 2f strona 75 - Aby skutecznie działały mechanizmy QoS Wykonawca musi kontrolować transmisję danych na całej drodze w relacji z jednej lokalizacji do drugiej. W przypadku łączy internetowych takiej kontroli Wykonawca nie posiada i ten fakt wynika z samej natury sieci Internet. Internet jest siecią ogólnoświatową i żaden operator na świecie nie może kontrolować transmisji danych z jednej lokalizacji do drugiej. Każdy operator posiada kontrolę tylko nad własną siecią IP, a zapewnia dostęp do pozostałych zasobów Internetu poprzez połączenia z innymi krajowymi i międzynarodowymi operatorami. Wykonawca przyłączając lokalizacje Zamawiającego do sieci Internet umożliwia dostęp do zasobów całej sieci Internet natomiast jej nie kontroluje. Intencją Zamawiającego jest zabezpieczenie swojej sieci wewnętrznej przed atakami z sieci Internet, ale wymaga od Wykonawcy zastosowania metody zabezpieczenia która nie jest adekwatna i nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu. Mechanizmy QoS nie są przeznaczone do zabezpieczania sieci przed atakami z sieci Internet. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy wystarczającym rozwiązaniem dla Zamawiającego będzie znakowanie (markowanie) internetowych pakietów IP oraz ich klasyfikacja przez Wykonawcę?

19 Pytania 13. pkt, 3e i 4b str.77 i str.78 Jaką adresację IP Zamawiający ma na myśli? Czy w tym wymaganiu Zamawiający miał na myśli adresację na potrzeby swojej sieci LAN czy też adresację jaką Wykonawca powinien zapewnić w relacji lokalizacja Zamawiającego - urządzenie brzegowe w sieci IP Wykonawcy? Jeśli Zamawiający miał na myśli swoją sieć LAN to jak dużą pulę adresów IP Wykonawca ma dostarczyć? 14. Pkt. 3f str.77, Pkt 4b str. 78 Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia dostępów do Internetu (Internet B) o gwarantowanej przepustowości z dynamicznie zmienianą adresacją IP. Dostęp do Internetu o gwarantowanej przepustowości jest usługą o podwyższonej jakości i ze względu na ten fakt jego cechą charakterystyczną jest stały adres IP. Ponadto w pkt, 4b str,78 dla łączy internetowych kategorii Internet C Zamawiający dopuszcza zastosowanie statycznej adresacji IP, a wymaga zmiany adresacji IP jedynie w przypadku zastosowania przez Wykonawcę adresacji dynamicznej. W związku z powyższym czy rozwiązanie, że dla łączy internetowych kategorii Internet B Wykonawca także może zastosować statyczną adresację IP bez konieczności jej zmiany. 15. pkt 3f str.77 - Czy zmianom powinna podlegać cała pula adresów IP czy też jeden adres IP? 16. pkt. 3e str.77 - Jeśli przyznana przez Wykonawcę pula adresów IP ma służyć sieci LAN Zamawiającego i ma być zmieniana nie rzadziej niż raz na dobę to czy Zamawiający jest przygotowany na przeadresowywanie swoich urządzeń w sieci LAN w każdej z lokalizacji korzystających z usługi internet B także co najmniej raz na dobę?

20 Pytania 17. Punkt 2d strona 75 Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zapewnił dostęp do wszystkich serwisów internetowych. Wykonawca dostarczając usługę dostępu do Internetu nie zablokuje dostępu do żadnych serwisów internetowych ani usług Zamawiającemu, jednak Wykonawca nie jest dostarczycielem treści internetowych, wobec czego nie ma wpływu na działania właścicieli i ich serwisów Internetowych. Wobec powyższych argumentów prośba o rezygnację z tego wymagania. 18. W punkcie 3.3 na stronie 68 Zamawiający postawił wymóg integracji komponentów dostarczonej Usługi Transmisji Danych przez Wykonawcę z systemem monitorowania Zamawiającego. Formułując w/w zapis Zamawiający postawił Wykonawcę w sytuacji niewiadomej, gdyż Wykonawca nie znając systemu monitorowania Zamawiającego nie może jednoznacznie potwierdzić takiej możliwości ani też określić kosztów jakie musiałby ponieść na rzecz zintegrowania komponentów Usługi Transmisji Danych z systemem monitorowania Zamawiającego. Wobec powyższych argumentów prośba o doprecyzowanie zakresu integracji. 19. W tabeli 1 zał. nr 2 str.81 Zamawiający nie zdefiniował kategorii dostępu do Internetu dla poszczególnych lokalizacji tym samym Wykonawca nie może zaprojektować i wycenić usług dla Zamawiającego. Prośba o przypisanie rodzaju łącza internetowego (Internet A, B lub C) dla każdej z lokalizacji Zamawiającego. 20. Czy Zamawiający umożliwia odmowę zrealizowania usługi w „Prawie Opcji" przez Wykonawcę w przypadku warunków negatywnych nowej/przeniesienia/zwiększenie prędkości lokalizacji? Jeżeli tak, to jaki jest termin na odmowę od zgłoszenia przez Zamawiającego?

21 Pytania 21. Kto odpowiada za sieć wewnętrzną Zamawiającego od głowicy do miejsca posadowienia routera (zazwyczaj serwerownia)? 22. W przypadku uruchomienia łącza radiowego czy zamawiający udostępni miejsce na dachu i zapewni potrzebne zgody na jej posadowienie oraz pokryje koszty związane z dzierżawą dachu od właściciela obiektu? 23. § 2 p 11 - zmiana Qo5 I konfiguracji w ciągu 30 dni od zgłoszenia Zamawiającego - ile lokalizacji Zamawiający przewiduje do zmiany w ciągu miesiąca. 24. Zamawiający przypisał w załączniku nr 2 pasma - czy prędkości oznaczają przydział do Grupy I, II, III? 25. § 3 p 12 b) czy Zamawiający przewidział 200 łączy InternetB? 26. § 12 p.16 Czy Zamawiający dopuszcza umówienie się telefoniczne bądź mailowe Wykonawcy z Zamawiającym w danej lokalizacji w celu uruchomienia, modyfikacji usług? 27. Załącznik nr 1 do Umowy 3, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem Umowy jest: Pkt.3 Wykonanie Usług Towarzyszących wykonaniu zamówienia polegających na: ppkt. 3.3 Integracji na życzenie Zamawiającego wskazanych przez niego komponentów Usługi Transmisji Danych z systemem monitorowania Zamawiającego. Jaki zakres/obszar usługowy obejmować będzie integracja i jakich komponentów wskazanych przez Zamawiającego będzie ona dotyczyć?

22 Pytania 28. Czy przez obsługę priorytetyzacji ruchu QoS pakietów IP Zamawiający rozumie przypisanie aplikacji (Internetu) do kolejki z najwyższym priorytetem, czy z najniższym priorytetem? 29. W związku z tym, że usługi będą miały charakter ciągły Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy z dn. 11 marca 2004 r, o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy w zw. ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych powstaje z upływem terminu płatności, jeżeli został on określonym w umowie. We wzorze umowy termin płatności zależy od daty doręczenia faktury, która może być nie znana dla wykonawcy i niedokładna dla celów ustalenia daty obowiązku podatkowego. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza zapisanie w umowie kwestii terminu płatności w ten sposób, aby podawany był on w treści wystawianej przez Wykonawcę faktury z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie do doręczania faktury na co najmniej 21 dni przed tak określonym terminem płatności, a w razie niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia.

23


Pobierz ppt "Świadczenie usługi transmisji danych w sieci rozległej WAN resortu finansów oraz usługi dostępu do sieci Internet Spotkanie Wykonawców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google