Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie w tematykę konferencji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie w tematykę konferencji"— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie w tematykę konferencji
Bezpieczeństwo w świecie multimediów Wprowadzenie w tematykę konferencji Szybki rozwój technologii i Internetu ma duży wpływ na edukację młodego człowieka. Szkoła i dom stwarza dzieciom warunki do wykorzystywania nowoczesnych technologii. Nabywając umiejętności uczeń musi przygotować się do funkcjonowania w społeczeństwie, które zmienia się w zawrotnym tempie. Wiesława Ćwiklińska, Wicekurator Oświaty 27.04 – r.

2 Internet jest narzędziem służącym
zdobywaniu wiedzy rozwijaniu zainteresowań komunikacji pracy zakupom dokonywaniu płatności rozwijaniu e-demokracji Internet zrewolucjonizował wiele dziedzin ludzkiego życia. Jako narzędzie pracy i rozrywki stał się niezbędny w większości firm, instytucji, organizacji i w coraz większej liczbie gospodarstw domowych. Umożliwia wszechstronną komunikację i ułatwia kontakty niwelując ograniczenia przestrzenne i zapewniając porozumiewanie się w czasie rzeczywistym. Pozwala na obrót towarami, zlecanie, a także zdobywanie czy wykonywanie pracy. Ułatwia naukę i rozwijanie zainteresowań, daje możliwość dyskusji o hobby z osobami je dzielącymi, a nawet zdobycia tytułu naukowego na wirtualnym uniwersytecie. Wiedza stała się podstawowym czynnikiem decydującym o bogactwie państwa, regionu oraz pojedynczej osoby. Wiedza jest zasobem, który się nie zużywa i może być wielokrotnie stosowany. Wynalazek, technologie upowszechniające i dostępność Internetu zmieniają z dnia na dzień naszą rzeczywistość. Dostęp do wiedzy, możliwy w przeszłości tylko dla wybranych /np. osób zamożnych , przynależnych do poszczególnych grup społecznych/ stał się masowy i nieograniczony. Dlatego tak ważna jest postawa i rola nauczyciela w procesie wdrażania i stosowania nowych technologii w szkole. Współczesna edukacja musi odbywać się z wykorzystaniem przekazu multimedialnego. Czy to jest nowe zadanie nauczyciela i wychowawcy w szkole? Chyba nie. Nauczyciel powinien starać się dostosowywać formę i rodzaj przekazu do możliwości uczniów. Powinien zastanawiać się, jak wykorzystać nowoczesne środki dydaktyczne w nauczaniu. Współczesny uczeń korzystający na co dzień z komputera, Internetu i telefonu komórkowego jest przygotowany do wielokanałowego, multimedialnego przekazu.

3 Multimedialna szkoła W tym miejscu muszę wskazać na potrzebę wyposażenia szkoły w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie. Jednak i to nie jest obecnie problemem. Mamy w szkołach komputery, rzutniki, tablice interaktywne, projektory i multimedialne treści edukacyjne; dobrym przykładem na obecność multimediów w dydaktyce może być szkoła, której się dzisiaj spotykamy, ZSE, czy np. ZSM w Łapach, PG nr 6 w Białymstoku, PG Nr 18, inne..myślę, że w naszym województwie w każdej szkole mamy pracownie komputerowe i inne pomoce dydaktyczne na miarę XXI wieku. Jak jest w Państwa szkole? Jak często uczniowie korzystają z komputera i Internetu w trakcie edukacji szkolnej? – to już inny problem, na to pytanie spróbujmy odpowiedzieć indywidualnie. Oczywiście komputer i Internet obok zmian pozytywnych, wielu nowych możliwości rozwoju, niesie nowe zagrożenia, w sposób szczególny dotyczą one dzieci i młodzieży. Dostępność informacji i różnorodność treści może zaburzyć i utrudnić proces wychowawczy. Może wpływać pozytywnie i negatywnie na edukację młodego pokolenia. Ale procesu informatyzacji nie da się zatrzymać.

4 e-deklaracje e-nauczanie e-społeczeństwo e-szkoła
Wiek XXI to wiek „e-” e-deklaracje e-nauczanie e-społeczeństwo Coraz częściej zaczynamy się posługiwać nazwami dodając na początku przedrostek „e” – e-szkoła, e-nauczanie, e-deklaracje, itp. Przechodzimy od społeczeństwa do e-społeczeństwa. Zjawisko to zmienia sposób w jaki pracujemy, odpoczywamy, kontaktujemy się z innymi, stwarza ogromne szanse ale także zagrożenia. Wobec powyższego musimy poszukiwać sposobów unikania tych zagrożeń, wdrażać skuteczne działania profilaktyczne, dbać o bezpieczeństwo. To zadanie w szkole realizujemy w ramach programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki. e-szkoła

5 Internet stworzył świat bez granic
Internet stworzył świat bez granic. Jak za dotknięciem różdżki każdy zakątek stał się dostępny każdemu człowiekowi. Mając tylko dostęp do internetu ma możliwość odwiedzenia w ciągu kilku sekund każdego zakątka kuli ziemskiej. Może „zajrzeć” do biblioteki w Warszawie, zobaczyć jaka pogoda jest na plażach Brazylii, porozmawiać z rodziną w Australii, podziwiać przyrodę Azji.

6 Sieć - bankiem informacji
Sieć jest bankiem informacji ze wszystkich dziedzin dostępnym każdemu zainteresowanemu, narzędziem umożliwiającym prawdziwą demokratyzację wiedzy. Aby mieć dostęp do tych zasobów coraz częściej nie potrzebujemy komputera podłączonego do internetu. Wystarczą urządzenia mobilne, takie jak telefon komórkowy, palmtop czy odtwarzacze mp4, za pomocą których również możemy „być w sieci”.

7 Formy aktywności w sieci
www komunikatory czaty gry w sieci listy dyskusyjne i grupy dyskusyjne fora dyskusyjne P2P (peer to peer) FTP Formy aktywności w sieci: przeglądarki internetowe, poczta elektroniczna, Komunikatory, Czaty, Gry, Listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, Fora dyskusyjne P2P (peer to peer), FTP.

8 Internet nie jest ani zły ani dobry
Sam w sobie Internet nie jest ani zły, ani dobry – jest po prostu narzędziem. Tak jak np. samochód, który ułatwia i przyspiesza komunikację, ale z jego używaniem wiąże się pewne ryzyko. Bezpieczeństwo każdego z nas nie zależy tylko od nas samych. Jest ono uzależnione od zachowania innych ludzi. Konieczne staje się więc, zarówno na drodze, jak i w cyberprzestrzeni, stosowanie zasady ograniczonego zaufania. Wiele zależy również od nas samych, nie należy więc poruszać się w Sieci nie przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa. W samochodzie zapinamy pasy, zaś wchodząc do Internetu powinniśmy pamiętać o programie antywirusowym i firewallu. Powinniśmy sami nauczyć się tych zasad, a przede wszystkim powinniśmy tych zasad nauczyć nasze dzieci, naszych uczniów. Internet jest narzędziem

9 Zagrożenia w świecie multimediów
Wirus komputerowy Keyloggery Koń trojański Rootkit Phishing Scam Spyware SMiShing Zagrożeń w Internecie na jakie jesteśmy narażeni, a w zasadzie na jakie są narażone dzieci, jest bardzo wiele. Są przesyłane różną drogą wirusy i programy, których celem jest np. przejęcie kontroli nad innym komputerem, uszkodzenie systemu operacyjnego bądź ściągnięcie informacji z komputera osoby będącej w kręgu zainteresowania. W przypadku młodych użytkowników komputera- wskazane zagrożenia pozwalają na przejęcie posiadanych przez dzieci i młodzież loginów i haseł dostępów do ich kont internetowych. Umożliwia to dokonującym włamania podszywanie się i umieszczanie obraźliwych treści, rozsyłanie i czy wysyłanie plików zarażonych wirusami do innych użytkowników sieci.

10 Treści niepożądane Pornografia Przemoc Wulgarność Rasizm i ksenofobia
Sekty i inne formy psychomanipulacji Używki Broń Hazard Jak już wspomniałam, Internet to ogromna baza danych. Niektórzy mówią, że w sieci możemy znaleźć wszystko. Ale Internet to również treści nie zawsze dobre, a często nawet bardzo złe czy szkodliwe. Dzieci i młodzież surfując po stronach internetowych, nawet wbrew sobie, natykają się na treści niechciane i niepożądane. Do tych treści zaliczamy: Pornografię Przemoc Wulgarność Rasizm i ksenofobię Sekty i inne formy psychomanipulacji Używki Broń Hazard

11 Treści niepożądane Młodzi ludzie wyszukując informacje potrzebne do przygotowania referatu, odrobienia pracy domowej czy rozwijające ich zainteresowania trafiają na strony zawierające w/w treści. Jakie może być przerażenie sześciolatka poszukującego informacji o swoim ulubionym kotku trafiającego na strony z pornografią? Co ma zrobić rodzic, który wyszukując wspólnie z dzieckiem informacje o foczce na ekranie monitora zamiast małego białego puchatego zwierzątka zobaczy ostrą pornografię? A przecież nie szukał takich informacji. Tym zagadnieniom poświęcona jest także nasza konferencja. Nie możemy tu zapominać o stronach propagujących rasizm, treści faszystowskie, ksenofobię. Teraz szczególnie aktywne będą wszelkiego rodzaju sekty, które poprzez Internet będą starały się pozyskać w swe szeregi jak najwięcej młodych ludzi.

12 Bezpieczeństwo w sieci
Edukacja Wychowanie Profilaktyka By ograniczyć dziecku dostęp do treści niepożądanych nie wystarczy tylko zainstalowanie na komputerze programów filtrujących. Bardzo często skutkiem ich działania jest blokowanie dostępu do stron jak najbardziej pożądanych. Dodatkowo w internecie bardzo łatwo jest znaleźć informacje jak takie programy ominąć, wyłączyć. Tutaj potrzebna jest edukacja i wychowanie młodego człowieka do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów sieci oraz kontrola jego poczynań. Z tym nierozerwalnie wiąże się osoba nauczyciela i wychowawcy. To właśnie on w procesach zachodzących w szkole, równolegle z rodzicami ma wpływ na system wartości młodego człowieka, powinien dążyć do zapewnienia uczniom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, szacunku czy poczucia własnej wartości. Warunkiem skutecznej profilaktyki jest współpraca z rodzicami. W tym zakresie ważne jest pozyskanie rodziców do współpracy, poznanie wzajemnych oczekiwań i potrzeb. Jest to szczególnie ważne dzisiaj, gdy dostęp do Internetu ma uczeń w domu i w szkole. Te działania muszą iść łącznie angażując również inne osoby i instytucje funkcjonujące obok szkoły. Dlatego dzisiejsza konferencja gromadzi osoby i instytucje działające na rzecz bezpieczeństwa ucznia w szkole i w sieci. Nasi Partnerzy: Urząd Miasta Suwałk, Komenda Wojewódzka Policji, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Białymstoku, Partnerstwo dla Przyszłości i Fundacja Dzieci Niczyje. Naszym sojusznikiem jest także Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddz. Integr. na czele z Panem Dyrektorem Piotrem Zielińskim. Panie Dyrektorze serdecznie dziękuję za przygotowanie szkoły do przyjęcia uczestników naszej konferencji w swoich zasobach. Serdecznie dziękuję za włączenie się w organizację konferencji Prezydentowi Miasta Suwałk Panu Józefowi Gajewskiemu, za przyjęcie roli współgospodarza konferencji. Konferencje honorowym patronatem objął Wojewoda Podlaski Pan Maciej Żywno. Oprogramowanie

13 Cyberprzemoc (cyberbullying)
Przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Technologie te to internet oraz telefony komórkowe. Termin używany najczęściej do określenia przemocy rówieśniczej. Do działań wykorzystywane są głównie: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, SMS i MMS. Szczególnym i wymagającym podjęcia działań zarówno przez rodziców, szkołę jak i samych uczniów jest zjawisko cyberprzemocy. Z dnia na dzień zjawisko to staje się poważną kwestia społeczną. Zjawisko cyberprzemocy najkrócej definiuje się jako przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Technologie te to głównie Internet oraz telefony komórkowe. Część istniejących definicji ogranicza stosowanie terminu „cyberbullying", czy „cyberprzemoc" wyłącznie do przemocy rówieśniczej, inne nie stawiają ograniczeń wiekowych, niewątpliwie jednak najczęściej terminów tych używa się właśnie w kontekście przemocy wśród najmłodszych.

14 Co sprzyja cyberprzemocy?
Wysoki poziom anonimowości sprawcy. Szybkość rozpowszechniania informacji. Powszechna dostępność w sieci. Narażenie ofiary przemocy niezależnie od miejsca, w którym się znajduje, pory dnia. Stosunkowo niski poziom kontroli społecznej. Trudna do zaobserwowania sytuacja doznawania przez dziecko cyberprzemocy. Czynniki sprzyjające cyberprzemocy to: Wysoki poziom anonimowości sprawcy – o ileż łatwiej wypowiada się sądy, opinie, gdy jesteśmy przekonani, że wypowiadamy je anonimowo. Jednak młodzi ludzie nie wiedzą, że ta anonimowość jest złudna. Szybkość rozpowszechniania informacji – nie ma dzisiaj szybszego medium. Powszechna dostępność w sieci. Narażenie ofiary na cyberprzemoc niezależnie od miejsc w którym znajduje się i pory dnia. Niski poziom kontroli społecznej. Trudna do zaobserwowania sytuacja doznawania przez dziecko cyberprzemocy.

15 Formy cyberprzemocy Przemoc werbalna
Rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew woli dziecka Publikacja w sieci materiałów kompromitujących i ośmieszających dziecko. Podszywanie się w sieci pod dziecko. Formy cyberprzemocy: Przemoc werbalna. Rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew woli dziecka. Publikacja w sieci materiałów kompromitujących i ośmieszających dziecko. Podszywanie się w sieci pod dziecko.

16 Przeciwdziałanie cyberprzemocy
Zainstalowanie stosownego oprogramowania. Monitorowanie wykorzystania sprzętu komputerowego i mobilnego. Współdziałać z rodzicami, uczniami i innymi instytucjami wspomagającymi. Wychowanie i profilaktyka. Opracowanie procedury postępowania. Podejmowanie procedury w każdym przypadku. Przeciwdziałanie cyberprzemocy jest bardzo trudne. Dzieci zazwyczaj nie uświadamiają sobie jak krzywdzące mogą być działania podejmowane w sieci. Ofiary pozostawione same sobie często nie potrafią poradzić sobie z problemem. Dlatego ważną rolę pełni tu wychowanie i profilaktyka mająca miejsce w najbliższym otoczeniu dziecka. Potrzebne jest ścisłe współdziałanie szkoły, rodziców i uczniów. Ważna jest też szybka interwencja, gdy zachodzi podejrzenie, że dziecko jest ofiarą lub sprawcą cyberprzemocy. Co możemy zrobić aby zapobiegać negatywnym skutkom zagrożeń internetowych: Zainstalować stosowne oprogramowanie – antywirusowe, firewall, zabezpieczające przed dostępem do treści niepożądanych. Monitorować wykorzystanie sprzętu komputerowego. Współdziałać z rodzicami, uczniami i instytucjami wspomagającymi szkołę. Realizować działania edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne uświadamiające całej społeczności szkolnej zasady korzystania i zagrożenia płynące z użytkowania różnych technologii komunikacyjnych. Opracować procedurę reagowania na zjawisko cyberprzemocy. Podejmować interwencję w każdym przypadku ujawnienia lub podejrzenia cyberprzemocy. Procedura nie będzie wówczas „martwa”.

17 Stwierdzenie cyberprzemocy
Zabezpiecz dowody: Zachowaj sms/mms. Zapisz numer, z którego przyszły. Zrób zrzut ekranu. Zanotuj adres strony. Zanotuj datę i godzinę. W przypadku stwierdzenia cyberprzemocy zabezpieczyć dowody: Zachować sms/mms. Zrobić zrzuty ekranu z wypowiedziami na forach, komunikatorach. Zanotować adresy stron www zawierające treści niepożądane, obrażające nas. Zanotować również datę i godzinę.

18 Cyberprzemoc może dotknąć każdego z nas
Cyberprzemoc może dotknąć każdego z nas. Najbardziej jednak narażone są dzieci. Zagrożenia płynące z Internetu oraz akty cyberprzemocy dotykają wszystkich, bez względu na wiek, pochodzenie, religię, status. Znane są przypadki prześladowania dorosłych, jednak największą opieką winniśmy otoczyć najmłodszych. Po to, by nie stali się ofiarami, ale również po to, by nie byli sprawcami cyberprzemocy. Ważne jest przygotowanie młodych ludzi do świadomego korzystania z zasobów Internetu. Nakazy i zakazy nie przyniosą w tym zakresie pozytywnych rezultatów. Nie powinny być stosowane w procesie przygotowywania młodych ludzi do odpowiedzialności w tym zakresie. Jak przeciwdziałać cyberprzemocy i jak pomóc dziecku, które pada jej ofiarą - tym zagadnieniom poświęcona jest nasza konferencja. Ważne jest przygotowanie młodych ludzi do świadomego korzystania z zasobów sieci.

19 Dziękuję za uwagę Źródła:
„Jak reagować na cyberprzemoc” Poradnik dla szkół pod redakcją Łukasza Wojtasika, Biblioteka Bezpiecznego Internetu FDN.


Pobierz ppt "Wprowadzenie w tematykę konferencji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google