Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Atom.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Atom."— Zapis prezentacji:

1 Atom

2 Co to jest??? Jest to najmniejsza część pierwiastka chemicznego. Atom zachowuje jednak wszystkie jego właściwości.

3 Cząsteczki Atomy łączą się ze sobą w cząsteczki wiązaniami.
Wyróżniamy wiązania: *kowalencyjne niespolaryzowane, np. H2, O2, N2 *kowalencyjne spolaryzowane, np. SO2, CO2 *jonowe, np. K2O, MgSO4

4 Budowa atomu Atom składa się z jądra atomowego, w którym są skumulowane protony i neutrony, oraz krążących wokół niego elektronów. Jądro, w porównaniu do całego atomu jest bardzo niewielkie.

5 Cząstki elementarne Protony – to cząstki elementarne o ładunku ujemnym. Ich przybliżona masa to 1u Neutrony – to cząstki elementarne o ładunku obojętnym i masie zbliżonej do masy protonu. Elektrony – to cząstki o ładunku obojętnym i masie 1840 razy mniejszej od masy protonu.

6 Elektrony krążą po powłokach elektronowych
Elektrony krążą po powłokach elektronowych. Mamy ich 6 – K, M, N, O, P i Q. Każda z nich może pomieścić inną liczbę elektronów. Pierwiastki mają różną liczbę powłok. Elektrony znajdujące się na ostatniej powłoce to elektrony walencyjne, które biorą udział w tworzeniu wiązań.

7 Jądro atomowe Jądro atomowe jest bardzo małe, ale bardzo ciężkie. To ono stanowi prawie całą masę atomu. Znajdują się w nim protony i neutrony, czyli nukleony. Liczba protonów w jadrze jest stała i określa liczbę atomową/porządkową pierwiastka. Iiczba neutronów może być różna, a pierwiastki różniące się liczbą neutronów w jądrze nazywamy izotopami.

8 Atom Jest elektrycznie obojętny
Liczba protonów jest równa liczbie elektronów. Kiedy atom ma za mało lub za dużo elektronów, mamy do czynienia z jonem.

9 Jony dzielimy na: Aniony – czyli jony o ladunku ujemnym, np. NO3(-), SO4(2-) Kationy – to jony o ładunku dodatnim, np. Ca(2+), K(+), Zn(2+)

10 Sumując Atom jest najmniejszą częścią pierwiastka.
Zbudowany z jadra i elektronów. Jądro składa się z protonów i neutronów Może łączyć się z innymi atomami tworząc cząsteczki. Jest elektrycznie obojętny. W innym przypadku mamy do czynienia z jonami. Jony dzielimy na aniony i kationy.


Pobierz ppt "Atom."

Podobne prezentacje


Reklamy Google