Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chemia w życiu Wykonał: Radosław Flak Z klasy 1A 2011/2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chemia w życiu Wykonał: Radosław Flak Z klasy 1A 2011/2012."— Zapis prezentacji:

1 Chemia w życiu Wykonał: Radosław Flak Z klasy 1A 2011/2012

2 Chemia? Co to jest? Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw według których wiązania pękają i tworzą się ponownie prowadząc do przemian jednych związków w drugie co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej. Źródło: Wikipedia.org

3 Przykładowe naczynia Zlewka Lejek Trójnóg Probówka Palnik Chemiczne.

4 Pierwiastki Chemiczne.
Pierwiastek chemiczny – podstawowe pojęcie chemiczne posiadające dwa znaczenia: 1)zbiór wszystkich atomów posiadających jednakową liczbę protonów w jądrze 2)taka substancja chemiczna, która składa się wyłącznie z atomów posiadających jednakową liczbę protonów w jądrze

5 Pojęcia chemiczne. Atom - podstawowy składnik materii. Składa się z małego dodatnio naładowanego jądra o dużej gęstości i otaczającej go chmury elektronowej o ujemnym ładunku elektrycznym Cząsteczka - obojętne elektryczne indywiduum chemiczne, złożone z co najmniej dwóch atomów trwale połączonych wiązaniami chemicznymi. Indywiduum chemiczne - chemiczne, indywiduum cząsteczkowe lub indywiduum molekularne − termin stosowany w chemii określający dowolny atom, cząsteczkę itp.. Wiązanie chemiczne - według klasycznej, dawnej definicji to każde trwałe połączenie dwóch atomów. Reakcja chemiczna - każdy proces, w wyniku którego następuje zrywanie lub powstawanie nowych wiązań chemicznych.

6 Cząsteczka. Niegdyś definiowano cząsteczkę jako najmniejszą możliwą porcję związku chemicznego, która zachowuje jego własności chemiczne. Zgodnie ze współczesną wiedzą definicja ta jednak wprowadza w błąd, gdyż nie istnieje techniczna możliwość wyodrębnienia tak małej porcji związku chemicznego aby faktycznie zawierała tylko jedną cząsteczkę, a następnie wykonanie na tej porcji eksperymentów dowodzących, że ma ona takie same własności chemiczne jak inne cząsteczki tego związku chemicznego. W kinetycznej teorii gazów za cząsteczkę uważa się każdą cząstkę zdolną do samodzielnego, swobodnego ruchu, niezależnie od tego czy jest to pojedynczy atom, cząsteczka w sensie chemicznym, czy też jon.

7 Mieszanina Układ dwóch lub więcej pierwiastków lub związków chemicznych zmieszanych ze sobą w dowolnym stosunku i wykazujących swoje indywidualne właściwości. Rodzaje Mieszanin Wyróżniamy dwa rodzaje mieszanin; Jednorodne i Niejednorodne. W mieszaninach jednorodnych, wzrokowe określenie składu jest zazwyczaj niemożliwe. W mieszaninach niejednorodnych, wzrokowe określenie składu jest zazwyczaj możliwe. Zmiany skupienia ciał: Rozdział Mieszanin: Do najczęściej stosowanych metod rozdziału mieszanin zalicza się: odparowanie (różnice w lotności) destylacja (różnice w temperaturach wrzenia) sączenie (różnice w wielkości cząstek) sedymentacja (różnice w gęstości) chromatografia (różnice w oddziaływaniu z fazą stacjonarną i ruchomą)

8 Chemiczne Piktogramy

9 Atomy Słowo atom pochodzi z greckiego ἄτομος − átomos (od α-, „nie-” + τέμνω − temno, „ciąć”, oznaczającego coś, czego nie da się przeciąć ani podzielić. Idea istnienia niepodzielnych składników materii pojawiła się już w pismach starożytnych filozofów indyjskich i greckich. W XVII i XVIII wieku chemicy potwierdzili te przypuszczenia, identyfikując pierwiastki chemiczne i pokazując, że reagują one ze sobą w ściśle określonych proporcjach. W XIX wieku odkryto ruchy Browna, będące pośrednim dowodem ziarnistości materii. Na początku XX wieku fizycy odkryli wewnętrzną strukturę atomów, pokazując tym samym, że są one podzielne. Teorie mechaniki kwantowej pozwoliły stworzyć matematyczne modele wnętrza atomu

10


Pobierz ppt "Chemia w życiu Wykonał: Radosław Flak Z klasy 1A 2011/2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google