Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój poglądów na budowę materii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój poglądów na budowę materii"— Zapis prezentacji:

1 Rozwój poglądów na budowę materii
Budowa Atomu Rozwój poglądów na budowę materii

2 ARYSTOTELES - materia jest ciągła i jednolita

3 Demokryt - materia składa się z bardzo małych i niepodzielnych „cząsteczek” – atomów (atomos z greckiego oznacza niepodzielny), - pogląd praktycznie był odrzucany do początku XIX wieku.

4 John Dalton - XIXw - cała materia zbudowana jest z trwałych, niepodzielnych i niezmiennych jednostek wchodzących w reakcje chemiczne - atomów, - teoria o niepodzielności atomów została obalona na przełomie XIX/XX wieku.

5 Michael Faraday i Joseph John Thomson
- wykrywają istnienie ujemnie naładowanych cząstek wchodzących w skład atomu – elektronów, - Robert Millikan w 1912r. wyznaczył ładunek i masę elektronu

6 Wilhelm Roentgen - odkrycie promieni „X” (promienie Roentgena),
- w 1896r. przedstawił zdjęcie z prześwietlenia ręki żony,

7 Antoine Henri Becquerel
- kilka miesięcy po odkryciu Roentgena stwierdził, że istnieją substancje, które wysyłają promieniowanie powodujące zaczernienie kliszy fotograficznej

8 Maria Curie - Skłodowska i Piere Curie
- kontynuują badania A. H. Becquerel`a, zjawisko to nazywają promieniotwórczością (radioaktywnością)

9 Ernest Rutherford - w 1902r. stwierdził, że atomy pierwiastków promieniotwórczych ulegają samorzutnemu rozpadowi, emitują różnorodne promieniwanie (alfa, beta, gama), - odkrycie to umożliwiło potwierdzenie, że atom ma złożoną budowę.

10 Joseph John Thomson – budowa atomu
- elektrony rozmieszczone są wewnątrz materialnej kulki o ładunku dodatnim (ciasta z rodzynkami)

11 Ernest Rutherford – budowa atomu
- ogłosił koncepcję planetarnej budowy atomu: atom składa się z dodatniego małego jądra skupiającego prawie całą jego masę, a wokół jądra po orbitach porusza się określona liczba elektronów (planety wokół Słońca).

12 Niels Bohr - udoskonalił model budowy atomu Rutherford`a

13 Max Planck - stwierdził, że światło jest wysyłane i pochłanianie nie w sposób ciągły, lecz porcjami – kwantami (quantum - ilość)

14 Louis Victor de Broglie
- udowodnił, że elektrony mają podwójną (daualistyczną) naturę, zachowują się zarówno jak fala, i jak cząstka, - powyższe odkrycie umożliwiło sformułować kwantowo-mechaniczny model budowy atomu: atom zbudowany jest z dodatniego jądra, w skład którego wchodzą protony i neutrony, jądra każdego atomu otacza chmura elektronów, których liczba jest równa liczbie protonów w jądrze atomu, elektrony poruszają się w określonych miejscach przestrzeni zgodnie z prawami mechaniki kwantowej.

15 Cząsteczki elementarne atomu
Nazwa cz. elementarnej Symbol cząste-czki Masa cząsteczki Ładunek cząste-czki proton p 1,6725·10-27 kg + neutron n 1,6748·10-27 kg elektron e 9,1093·10-31 kg -


Pobierz ppt "Rozwój poglądów na budowę materii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google