Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak widzę cząstki elementarne i budowę atomu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak widzę cząstki elementarne i budowę atomu."— Zapis prezentacji:

1 Jak widzę cząstki elementarne i budowę atomu.
Manuela Geburek kl. II LO jez-inf

2 Spis treści: Atom Izotopy Cząsteczka Energia jonizacji
Cząsteczka elementarna Izobary Elektron Elektrony walencyjne Konfiguracja elektronowa Liczby kwantowe Neutron Nuklid Orbital -rodzaje orbitali Pierwszy potencjał jonizacji

3 Atom Izotopy Atom - najmniejsza część pierwiastka chemicznego.
Izotopy - to nuklidy różniące się zawartością neutronów i o równej liczbie protonów.

4 Cząsteczka Energia jonizacji
Cząsteczka - to najmniejszy element strukturalny związku chemicznego. Energia jonizacji Energia jonizacji- Najmniejsza wartość energii potrzebna do oderwania elektronu od obojętnego atomu.

5 Cząsteczka elementarna
Cząstka elementarna - najmniejszy znany element budulcowy materii; posiadają właściwości zarówno cząstek jak i fal . Izobary Izobary - to pierwiastki różniące się liczbą protonów (liczbą atomową), ale o tej samej liczbie masowej.

6 Elektron Elektrony walencyjne
Elektron - cząstka o ładunku ujemnym obdarzona masą (mrel =1/1823) Elektrony walencyjne Elektrony walencyjne - to elektrony uczestniczące w tworzeniu wiązań chemicznych. Najczęściej są to elektrony najwyższego poziomu energetycznego.

7 Konfiguracja elektronowa
Konfiguracja elektronowa - rozmieszczenie elektronów w atomie na poszczególnych powłokach. Liczby kwantowe Liczby kwantowe - są to cztery charakterystyczne wielkości służące do opisania elektronu w atomie. Są to, głowna liczba kwantowa n, orbitalna (poboczna) liczba kwantowa l, magnetyczna liczba kwantowa m, spinowa liczba kwantowa s.

8 Neutron Neutron - cząstka elektrycznie obojętna obdarzona masą (mrel =1) Nuklid Nuklid - to zbiór atomów o tej samej wartości liczby atomowej i masowej

9 Orbital Orbital - Obszar przestrzeni wokółjądrowej w którym prawdopodobieństwo znalezienia elektronu o określonym zasobie energii wynosi 90%. Każdy orbital ma maksymalnie dwa elektrony. Mamy cztery typy orbitali: s-orbital - kulisty może mieć po 2 elektrony. p-orbital - kontury są powłokami o symetrii osiowej względem odpowiednich osi układu współrzędnych (px, py, pz) - więc na orbitalach typu p maksymalnie może znajdować się sześć elektronów. d-orbital ma skomplikowaną budowę - mamy pięć orbitali typu d - więc na orbitalach typy d maksymalnie może znajdować się 10 elektronów. f-orbital ma jeszcze bardziej skomplikowaną budowę. Mamy 7 orbitali typu f - więc na orbitalach typu f może znajdowac się maksymalnie 14 elektronów. ten sam, który został wybrany jako

10 Rodzaje orbitali orbitale atomowe - orbitale te opisują wszystkie elektrony, które w danym momencie nie uczestniczą w tworzeniu wiązań chemicznych ale są przypisane do określonych jąder atomowych. orbitale molekularne - orbitale te opisują elektrony w cząsteczce, które w danym momencie mogą (ale nie muszą) tworzyć wiązania chemiczne. Orbitale molekularne dzielą się z kolei na: orbitale wiążące - w których elektrony posiadają niższą energię niż gdyby przebywały na swoich orbitalach atomowych i nie uczestniczyły w tworzeniu wiązania orbitale antywiążące - w których elektrony posiadają wyższą energię niż gdyby przebywały na swoich orbitalach atomowych. orbitale niewiążące - w których elektrony posiadają taką samą energię jak gdyby przebywały na swoich orbitalach atomowych. ten sam, który został wybrany jako

11 Pierwszy potencjał jonizacji
Pierwszy potencjał jonizacji - Energia potrzebna do oderwania pierwszego elektronu. Proton Proton - cząstka o ładunku dodatnim obdarzona masą (mrel =1).

12 Liczby kwantowe Liczby kwantowe – w mechanice kwantowej nazywane są tak pewne parametry całkowite lub ułamkowe, odpowiadające określonym wartościom własnym i stanom własnym operatorów kwantowych, opisującym energię i inne własności układów kwantowych. Symbole liczb kwantowych są ustalone tradycją. Na przykład elektronowi w atomie przypisane są następujące liczby kwantowe: n (główna liczba kwantowa) kwantuje energię (w praktyce oznacza numer orbity elektronu) i przyjmuje wartości liczb naturalnych dodatnich, l (poboczna liczba kwantowa) oznacza wartość bezwzględną orbitalnego momentu pędu i przyjmuje wartości liczb naturalnych z zakresu < 0,n − 1 > , m (magnetyczna liczba kwantowa) oznacza rzut orbitalnego momentu pędu na wybraną oś i przyjmuje wartości liczb całkowitych z zakresu < − l,l > , s (spinowa liczba kwantowa) oznacza spin. Jest on stały dla danej cząstki elementarnej. Dla elekronu wynosi on 1/2. Ze względu na stałą wartość ta liczba kwantowa jest niekiedy pomijana, ms (magnetyczna spinowa liczba kwantowa) pokazuje w którą stronę skierowany jest wewnętrzny moment pędu. Dla elektronu ms . Małymi literami oznacza się liczby kwantowe opisujące stan jednego elektronu. Stany wieloelektronowe opisuje się dużymi literami. ten sam, który został wybrany jako


Pobierz ppt "Jak widzę cząstki elementarne i budowę atomu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google