Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DYSOCJACJA JONOWA KWASÓW I ZASAD

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DYSOCJACJA JONOWA KWASÓW I ZASAD"— Zapis prezentacji:

1 DYSOCJACJA JONOWA KWASÓW I ZASAD

2 Dysocjacja jonowa - proces rozpadu niektórych cząsteczek związków chemicznych na jony pod wpływem wody. Jony obdarzone ładunkiem dodatnim – to kationy. Jony obdarzone ładunkiem ujemnym – to aniony.

3 Najważniejsze założenia teorii Arrheniusa:
Nie wszystkie elektrolity w jednakowym stopniu rozpadają się na jony. Suma ładunków elektrycznych jonów powstałych w wyniku dysocjacji jonowej jest równa zeru. Elektrolity pod wpływem wody rozpadają się na jony dodatnie- kationy i ujemne- aniony. Najważniejsze założenia teorii Arrheniusa. Powstałe jony mają wpływ na właściwości chemiczne roztworu.

4 W cząsteczce wody występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane.
Wzór sumaryczny, strukturalny i model cząsteczki wody: O H2O H H Cząsteczka wody ma dwa bieguny- dodatni (przy atomach wodoru) i ujemny ( przy atomie tlenu) czyli jest dipolem elektrycznym: (-) O H H (+) (+) O H H - + - O H H

5 Dysocjacja jonowa kwasu chlorowodorowego HCl
+ O _ .……………… O H H H H H O H Cl H H H H O O H H H H H O

6 Modelowy schemat równania reakcji dysocjacji kwasu chlorowodorowego:
H2O + Kwas chlorowodorowy dysocjuje na kationy wodoru i aniony chlorkowe. Równanie reakcji dysocjacji jonowej kwasu chlorowodorowego: HCl H+ + Cl- Cl Cl- H H+

7 Modelowy schemat równania reakcji dysocjacji kwasu siarkowego (VI):
H2O + Kwas siarkowy (VI) dysocjuje na kationy wodoru i aniony siarczanowe (VI). Równanie reakcji dysocjacji jonowej kwasu siarkowego (VI): H2O H2SO H SO42- O O O H O S H+ S O O O O H H+

8 Dysocjacja jonowa kwasów:
Kwasy są to takie substancje, które w roztworze wodnym dysocjują na kationy wodoru i aniony reszt kwasowych Roztwory wodne kwasów przewodzą prąd elektryczny, gdyż w roztworach tych istnieją jony dodatnie- kationy wodoru i jony ujemne- aniony reszt kwasowych Kwasy powodują takie samo zabarwienie danego wskaźnika np. oranżu metylowego, gdyż wodne roztwory kwasów zawierają ten sam jon- kation wodoru H+

9 Stopień dysocjacji- wielkość charakteryzująca elektrolity
liczba cząsteczek zdysocjowanych ά = całkowita liczba cząsteczek Ze względu na stopień dysocjacji dzielimy roztwory na: - elektrolity mocne - elektrolity słabe

10 Do elektrolitów mocnych zalicza się m.in. roztwory:
HCl, H2SO4, HNO3, NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2. Do elektrolitów słabych zalicza się m.in. roztwory zasad: Mg(OH)2, NH3. H2O.

11 Dysocjacja jonowa zasady sodowej
H O O H …………… H O H H H O Na H H O H H H O O H H O H H O H H

12 Modelowy schemat równania reakcji dysocjacji zasady sodowej
H2O + Na+ O O H H Zasada sodowa dysocjuje na kationy sodu i aniony wodorotlenkowe. Równanie reakcji dysocjacji jonowej zasady sodowej H2O NaOH Na OH-

13 Modelowy schemat równania reakcji dysocjacji zasady wapniowej
Ca - H2O + Zasada wapniowa dysocjuje na kationy wapnia i aniony wodorotlenkowe. Równanie dysocjacji jonowej zasady wapniowej: Ca(OH) Ca OH- Ca2+ O H O O H H

14 Dysocjacja jonowa zasad:
Zasady, czyli wodorotlenki rozpuszczalne w wodzie, w roztworze wodnym dysocjują na kationy metalu i aniony wodorotlenkowe Roztwory wodne wodorotlenków (zasad) przewodzą prąd elektryczny, gdyż zasady dysocjują na kationy metalu i aniony wodorotlenkowe Zasady powodują takie samo zabarwienie danego wskaźnika, gdyż roztwory wodne zasad zawierają ten sam jon- anion wodorotlenkowy OH-

15 Opracowała: Marta Wyskiel


Pobierz ppt "DYSOCJACJA JONOWA KWASÓW I ZASAD"

Podobne prezentacje


Reklamy Google