Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 10: zasady procesowe Prawo procesowe I. - stanowią opis przyjętych regulacji, - znajdują w nich swoje odzwierciedlenie, - wzajemnie na siebie oddziałują,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 10: zasady procesowe Prawo procesowe I. - stanowią opis przyjętych regulacji, - znajdują w nich swoje odzwierciedlenie, - wzajemnie na siebie oddziałują,"— Zapis prezentacji:

1 wykład 10: zasady procesowe Prawo procesowe I

2 - stanowią opis przyjętych regulacji, - znajdują w nich swoje odzwierciedlenie, - wzajemnie na siebie oddziałują, - stanowią dyrektywy sprawności działania, - wyrażają też inne wartości realizowane przez prawo zasady procesowe w Rzymie i dziś

3 skargowość bez inicjatywy powoda proces się nie rozpocznie zasada dyspozycyjności, czyli rozporządzalności - strony rozporządzają przedmiotem postępowania - stosowanymi tam środkami volenti non fit iniuria zasada oficjalności

4 kontradyktoryjność forma kontradyktoryjna, gdyż postępowanie polega na wystąpieniach dwóch przeciwstawnych stron kontradyktoryjność, czyli sporność, jest też zasadą, ponieważ materiał procesowy gromadzą w postępowaniu strony zasada inkwizycyjności, czyli śledczości

5 jawność przebieg procesu może być obserwowany przez dowolne zainteresowane nim osoby

6 ustność strony procesu mogą swobodnie, używając słów, prezentować swoje stanowisko w postępowaniu

7 zasada równości i wysłuchania stron powodowi nie wolno tego, na co nie pozwala się pozwanemu – non debet actori licere, quod reo non permittitur (D. 50,17,41pr.) każda ze stron powinna mieć prawo do wypowiedzi. Zasada niech będzie wysłuchana i druga strona – audiatur et altera pars (por. Sen. Med. 199–200, Dz 25,17)

8 bezpośredniość w obu fazach procesu zapoznawano się bezpośrednio z żądaniami i twierdzeniami stron, zaś apud iudicem - z dowodami po południu niech sędzia przysądzi przedmiot sporu na korzyść obecnego (T. 1,8)

9 BEZPŁATNOŚĆ


Pobierz ppt "Wykład 10: zasady procesowe Prawo procesowe I. - stanowią opis przyjętych regulacji, - znajdują w nich swoje odzwierciedlenie, - wzajemnie na siebie oddziałują,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google