Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biblijne pytania 2. Biblijne pytania 2 Co jest sednem Prawa Mojżesza? Tora (co znaczy Nauka). Jaka nauka? I będzie to naszym czynem sprawiedliwości,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biblijne pytania 2. Biblijne pytania 2 Co jest sednem Prawa Mojżesza? Tora (co znaczy Nauka). Jaka nauka? I będzie to naszym czynem sprawiedliwości,"— Zapis prezentacji:

1

2 Biblijne pytania 2

3 Co jest sednem Prawa Mojżesza?
Tora (co znaczy Nauka). Jaka nauka? I będzie to naszym czynem sprawiedliwości, gdy będziemy spełniali wszystkie te przykazania przed WIEKUISTYM, naszym Bogiem, jak nam przykazał (V Mojżesza 6,25; NBG). Przeklęty każdy, kto nie dotrzyma słów tego Prawa, by je spełniał. A cały lud powie: Amen (V Mojżesza 27,26; NBG).

4 Niestety, nie ma takiego!
Prawo Mojżesza jest drogą życia (nie zbawienia!) dla upadłego człowieka na podstawie jego uczynków sprawiedliwości. Zatem przestrzegajcie Moich ustaw i Moich praw, które gdy człowiek spełnia - w nich żyje. Ja jestem WIEKUISTY! (III Mojżesza 18,5; NBG). Niestety, nie ma takiego! A więc Nauką płynącą z Prawa Mojżesza będzie prośba o miłosierdzie.

5 Czy narody, bądź uczniowie Pana Jezusa mogą się odwoływać do Prawa Mojżesza?
Nie, w żadnym wypadku! Prawo Mojżesza jest wykładnią Przymierza, jakie Bóg zawarł tylko z jednym narodem – Israelem, a dokładnie z domem Jakóba (czyli Israelem według ciała).

6 Czy Jezus-Człowiek był pod Prawem Mojżesza?
Zaś kiedy przyszło wypełnienie czasu, Bóg posłał Swego Syna, który urodził się z niewiasty oraz pojawił wśród Prawa, by mógł wykupić tych pod Prawem, abyśmy otrzymali adopcję (Galacjan 4,4-5; NBG). Nie, Jezus nie był pod Prawem Mojżesza. Mówił: W waszym Prawie jest powiedziane… Jezus przyszedł na świat w narodzie żyjącym pod Prawem, lecz sam nie był pod Prawem Mojżesza. A dlaczego? Bowiem Prawo nadano grzesznikom, zaś Jezus był bez skazy.

7 No, dobrze… A „w czym” żył?
W Wierze; prowadzony przez Ducha Świętego. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem, więc nie żyję już ja - lecz żyje we mnie Chrystus. A taki, jaki teraz żyję w cielesnej naturze - żyję w wierze Syna Boga, który mnie umiłował i w ofierze oddał za mnie samego siebie (Galacjan 2,20; NBG)

8 Z Wiary Jezusa Chrystusa Bóg ustanowił też sprawiedliwość
Nie odrzucam łaski Boga; bo jeśli przez Prawo Mojżesza byłaby sprawiedliwość, wtedy Chrystus umarł bez powodu (Galacjan 2,21; NBG) Bowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusa; gdyż ona jest mocą Boga na ratunek każdemu wierzącemu, przede wszystkim Żydowi, lecz także i Grekowi. Gdyż zostaje w niej objawiana sprawiedliwość Boga z wiary ku wierze, jak napisano: Zaś sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie (Rzymian 1,16-17; NBG).

9 W takim razie dlaczego napisano, że Jezus dopełnił Prawo
W takim razie dlaczego napisano, że Jezus dopełnił Prawo? W czym to się dokonało? W śmierci! Śmierć Pana usatysfakcjonowała sprawiedliwość Boga objawioną w Prawie Mojżesza (niewinne życie za grzeszne). Tym samym Stary Testament został jak gdyby zamknięty oraz otwarto Nowy – życia w Wierze.

10 Co mówi Prawo Wiary? Wierz w Dzieło Boga dokonane w Imieniu Jezus i ufaj każdemu Jego Słowu!
Zatem powiedzieli do niego: Co mamy czynić, abyśmy wykonali prace Boga? A Jezus odpowiedział, mówiąc im: To jest dzieło Boga, abyście byli przekonani (także: wierzyli, ufali) względem tego, którego On wysłał (Jan 6,28-29; NBG)

11 Czytaj Nową Biblię Gdańską
Adres: Cdn.


Pobierz ppt "Biblijne pytania 2. Biblijne pytania 2 Co jest sednem Prawa Mojżesza? Tora (co znaczy Nauka). Jaka nauka? I będzie to naszym czynem sprawiedliwości,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google