Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Owoc Ducha Świętego Miłość i dyscyplina.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Owoc Ducha Świętego Miłość i dyscyplina."— Zapis prezentacji:

1 Owoc Ducha Świętego Miłość i dyscyplina

2 Galatów 5, 22-23 „Owocem zaś ducha jest: miłość...
- Miłość dla chrześcijan jest przodującą cnotą, ponieważ jest ona cechą, która najlepiej charakteryzuje Boga, - Jedno z najczęściej znanych zdań: BÓG JEST MIŁOŚCIĄ; jest znane bo jest prawdziwe!! - Ponieważ miłość jest tak centralną cechą jego charakteru, musi się stać naszą główną cechą!!

3 BÓG MIŁOŚCI Cała Biblia stanowi relację o objawieniu się Bożej miłości
Księga Wyjścia 32-34: odstępstwo Izraela i odnowienie Przymierza reakcja Mojżesza: w gniewie rozbija tablice Dziesięciu Przykazań Bóg objawia swój charakter – Bóg im przebacza ale... miana podejścia (Wj 33,3) modlitwa Mojżesza (Wj 33,13) opis wielkiej teofanii (samoobjawienia się Boga) na górze Synaj Wj 33,19 Wj 34, 5-7 Bóg mówi do Mojżesza: taki właśnie jestem, taka jest moja natura

4 CHARAKTERYSTYKA BOŻEJ MIŁOŚCI
Dobroć, uprzejmość Łaskawość (szczodrość) Współczucie i miłosierdzie Cierpliwość Wierność, wytrwała miłość

5 BOŻA STANOWCZOŚĆ dopóki nie zrozumiemy stanowczości, z jaką Bóg odnosi się do nas, nie zrozumiemy do końca Jego miłości Bóg nie jest takim Ojcem, który „rozpuszcza” swoje dzieci Istnieją ściśle wyznaczone przez niego granice i karcenie (dyscyplina) jest ważną częścią tego, jak On odnosi się do nas! czynem miłości z Jego strony jest stawianie granic konsekwencje przekroczenia Bożych granic (Wj 34,7b)

6 DYSCYPLINA aby wzrastać w życiu chrześcijańskim, należy czytać te fragmenty w Biblii, których nie podkreśliliśmy Hbr 12, 5-11 Boże dyscyplinowanie zawiera karę, ale jest głównie uczeniem i szkoleniem w prawości, by wychować go na swoje podobieństwo Bóg oczyszcza nas i koryguje, aby pomóc nam we wzroście i rozwoju duchowym To oczyszczanie prawdopodobnie będzie przykrym przeżyciem, ale można go uniknąć przez wyznanie grzechów Miłość Boża zostaje wyrażona w Jego dyscyplinie

7 JAK KOCHAĆ BOGA W ŻYCIU CODZIENNYM
JAK KOCHAĆ BOGA W ŻYCIU CODZIENNYM? ... czyli praktyczne sposoby kochania Boga Osobista modlitwa Modlitwa wspólnotowa Bracia i siostry Pismo święte  Pieniądze  Wykorzystanie czasu Decyzje POSTĘP CZŁOWIEKA W KOCHANIU BOGA ZALEŻY GŁÓWNIE OD JEGO OTWARTOŚCI NA DZIAŁANIE BOŻEGO DUCHA

8 CHRZEŚCIJAŃSKA MIŁOŚĆ?
pojecie „agape” użyte w Liście Św. Pawła do Galatów 5 jest jeszcze „eros” oraz „fileo” agape - najczystszy, najgłębszy rodzaj miłości; jest tego rodzaju miłością, którą jesteśmy obdarzenie przez Boga; jest to miłość, dzięki której Jezus złożył dla nas swoje życie 1J 4,7-10 wywodzi się nie z tego, co widzimy w tej drugiej osobie, ale z tego, jaką osobą Bóg nas uczynił jest to owoc decyzji, konieczna jest tu moc Ducha Świętego jest to coś, co czynimy, ponieważ Bóg przemienił nas w osobę, w której naturze jest kochanie...

9 JAK KOCHAĆ PO CHRZEŚCIJAŃSKU?
Kochaj siebie Nie możemy kochać w oparciu o własne siły Zacznij kochać przez wiarę Okazuj swą miłość czynami Kochać to nie znaczy tolerować!!


Pobierz ppt "Owoc Ducha Świętego Miłość i dyscyplina."

Podobne prezentacje


Reklamy Google