Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Religijne znaczenie wyjścia z niewoli egipskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Religijne znaczenie wyjścia z niewoli egipskiej"— Zapis prezentacji:

1 Religijne znaczenie wyjścia z niewoli egipskiej

2 Wj 1, 8-11a Lecz rządy w Egipcie objął nowy król, który nie znał Józefa. I rzekł do swego ludu: «Oto lud Izraelitów jest liczniejszy od nas. Roztropnie przeciw mu wystąpmy, ażeby się przestał rozmnażać. W przypadku bowiem wojny mógłby się połączyć z naszymi wrogami i walczyć przeciw nam, aby wyjść z tego kraju». Ustanowiono nad nim przełożonych robót przymusowych, aby go uciskali ciężkimi pracami.

3 Wj 1, 13-14 Egipcjanie bezwzględnie zmuszali synów Izraela do ciężkich prac i uprzykrzali im życie uciążliwą pracą przy glinie i cegle oraz różnymi pracami w polu. Do tych wszystkich prac przymuszano ich bezwzględnie.

4

5 Człowiek zniewolony przez grzech

6 Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego!
Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro: bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać - nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z Prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego!

7 Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. (KKK 1213)

8 Kiedy miało miejsce wyjście narodu izraelskiego z Egiptu?
W XIII wieku przed Chrystusem Bóg powołał Mojżesza, aby ten wyprowadził lud izraelski, Boży lud z Egiptu. Dlaczego Bóg wyprowadził Izraela z niewoli? Bóg wyprowadził Izraela z niewoli topiąc Egipcjan w Morzu Czerwonym aby okazać swą moc oraz, że to On stoi w obronie Izraela. Na pamiątkę tego wydarzenia Żydzi co roku obchodzą święto Paschy. Słowo „pascha” oznacza przejście, wyzwolenie z niewoli. Jaki związek ma wyzwolenie z niewoli egipskiej z Sakramentem Chrztu? To wydarzenie sprzed XV wieków było zapowiedzią tego, co dokonało się w Osobie Jezusa Chrystusa. Chrystus przez mękę, śmierć i Zmartwychwstanie pokonał zniewalający człowieka grzech. Dla chrześcijan Paschą, czyli przejściem z niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych, jest chrzest.

9 Praca domowa 1. Narysuj w zeszycie, jak według ciebie wyglądało przejście narodu izraelskiego przez Morze Czerwone. 2. Przy pomocy podręcznika napisz, co zniewala człowieka. 3. Na podstawie własnych przemyśleń napisz na czym polega niewola grzechu.


Pobierz ppt "Religijne znaczenie wyjścia z niewoli egipskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google