Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ ZBLIŻYĆ SIĘ DO BOGA I UZYSKAĆ ŻYCIE WIECZNE?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W JAKI SPOSÓB MOŻESZ ZBLIŻYĆ SIĘ DO BOGA I UZYSKAĆ ŻYCIE WIECZNE?"— Zapis prezentacji:

1 W JAKI SPOSÓB MOŻESZ ZBLIŻYĆ SIĘ DO BOGA I UZYSKAĆ ŻYCIE WIECZNE?

2 ….(11) Albowiem Ja wiem, jakie myśli Mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. (12) Gdy będziecie Mnie wzywać i zanosić do Mnie modły, wysłucham was. (13) A gdy Mnie będziecie szukać, znajdziecie Mnie. Gdy Mnie będziecie szukać całym swoim sercem,… (Księga Jeremiasza 29:11-13).

3 Wierząc w Boga i życie wieczne w różny sposób chcemy się do Niego zbliżyć.
W tym celu szukamy sposobów, które z pozoru wydają się być właściwe, [życie religijne, rytualne, przyjmowanie sakramentów, chodzenie do kościoła, moralność, sumienność, dobroć lub inne tego typu uczynki]. Pismo Święte wyraźnie wskazuje, że bliską więź z Bogiem, [również zbawienie] nie osiągniesz poprzez tego typu wysiłki (Efezjan 2:8-10 / 2 Tymoteusza 1:9). W Liście do Tytusa 3:4-6 czytamy; .... (4) Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, (5) zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, (6) którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego,.... Jak czytaliśmy, osiągnięcie zbawienia jest wynikiem Bożej ingerencji - przemiany dokonanej przez Ducha Świętego (Jana 3:1-8). Krótko mówiąc - coś musi dokonać się “we wnętrzu” człowieka, aby mógł on utwierdzić swój związek z Bogiem i osiągnąć życie wieczne (Efezjan 3:14-21). Dlatego w innym miejscu Pisma Świętego, znajdujemy stwierdzenie; ....(12) Jest droga, co komuś zdaje się słuszną, lecz w końcu prowadzi do zguby (Przypowieści Salomona 14:12). Patrząc na własne życie co o tym myślisz? Jeśli nie ma to dla ciebie sensu, pozwól na krótkie wyjaśnienie.

4 # 1 - Co powinniśmy wiedzieć o Bogu?
Pismo Święte mówi, że Bóg jest miłością, jest święty i sprawiedliwy. W Ewangelii Jana 3:16 czytamy; ....(16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto Weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Skoro Bóg jest tak wielką miłością, pragnie nam ofiarować to, co jest dla nas najlepsze. Pomimo, że Bóg jest miłością i pragnie ci pomóc, Pismo Święte mówi, że jest On również święty i sprawiedliwy. Święty – oznacza, że jest absolutnie czysty i nie toleruje grzechu (Psalm 99). Podobnie jak rodzice. Chcąc pomóc swoim dzieciom, pragną aby one im zaufały, oddawały troski, zmartwienia, zwierzały się im, przychodziły po poradę. Sprawiedliwy – czyli doskonały, bezwzględny i bezinteresowny sędzia, zobowiązany egzekwować każde nieposłuszeństwo naruszające Boże prawo (2 Piotra 2:4-9). Identycznie jest z Bogiem, który chce abyś Mu zaufał, odczuł ojcowską miłość, pokój, otrzymał pomoc i dar życia wiecznego. Każde takie nieposłuszeństwo Biblia nazywa grzechem. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad takim „wizerunkiem” Boga?

5 # 2 - Co powinniśmy wiedzieć o nas samych.
Usprawiedliwienie i powrót do właściwego związku z Bogiem, nie jest w stanie przywrócić ci żaden akt religijny, dobre uczynki, czy nawet to, że urodziłeś się w chrześcijańskiej rodzinie. Wraz z upadkiem pierwszych ludzi, staliśmy się grzesznikami, oddzielonymi od świętego Boga (Rzymian 5:12). W Księdze Izajasza 59:2 czytamy; ....(2) Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak, że nie słyszy. Nasza natura uległa skażeniu, a grzech stał się aktywnym czynnikiem w życiu człowieka. Jeśli więc nie skorzystasz z Bożego sposobu ratunku, i nie rozwiążesz problemu grzechu - na zawsze oddzielony będziesz od Boga. W innym miejscu jest napisane; ....(25) Wasze winy obaliły ten porządek, a wasze grzechy pozbawiły was dobrego,.... (Jeremiasza 5:25). Grzech ten oddziela nas od Boga (Rzym. 3:23), a poprzez zerwany związek wszelka pomoc jest zatrzymana. Biblia nazywa to miejsce piekłem. Jaki jest więc ratunek?

6 # 3 - W pierwszym Liście Jana 4:9-10 znajdziesz odpowiedź i właściwy ratunek;
....(9) W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna Swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. (10) Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. W innym miejscu Pisma Świętego czytamy; ....(8) Bóg zaś daje dowód Swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł (Rzymian 5:8). Właśnie Jezus Chrystus, [Bóg w ciele] przyszedł na świat, aby nas uratować od winy i zasłużonej kary. On umarł na krzyżu i wziął na siebie grzechy, „płacąc okup” za tych, którzy w Niego uwierzą (Jana 17:1-26). Następnie pokonał śmierć, zmartwychwstał i zasiadł po prawicy Ojca, gdzie może wstawiać się za nami. Teraz dzięki Jezusowi i tylko przez Jezusa (Jana 10:7-11) możesz wejść w obecność świętego Boga, doświadczając łaski, stania się Jego dzieckiem. Dlatego zbawienia nigdy nie osiągniesz poprzez własne wysiłki i dążenia, lecz jedynie dzięki łasce, jaką Bóg zaoferował ci w Jezusie Chrystusie. W Liście do Efezjan 2:8-10 czytamy; ....(8) Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; (9) nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. (10) Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili....

7 # 4 - Dlatego proszę abyś to zrozumiał - zaakceptował co Bóg dla ciebie zrobił, a następnie odpowiedział. Twoja odpowiedź oznacza odwrócenie się od grzesznego stylu życia, [Biblia nazywa to nawróceniem (Dzieje Apostolskie 2:37-40 / 3:18-20)] i zaproszenie Jezusa, by wszedł do twojego życia i kierował nim przez Ducha Świętego. W żaden inny sposób nie znajdziesz „właściwej drogi życia” (Jana 14:6). W Ewangelii Jana 3:5-8 Pan Jezus tłumaczy to pobożnemu przywódcy religijnemu, Nikodemowi; ....(5) Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. (6) Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. (7) Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić. (8) Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha. Wówczas dopiero możesz stać się prawdziwym dzieckiem Bożym, dziedzicząc spadek, którym jest życie wieczne. To również wprowadzi cię w duchowy związek z Bogiem; wnosząc nowe wartości życia, wolność, pokój, radość, miłość, przebaczenie i usprawiedliwienie. Zaakceptuj więc Boży sposób ratunku, otwórz swoje serce, zapraszając do niego Jezusa Chrystusa. Jedynie w ten sposób, możesz osobiście przekonać się o Bożej miłości, zaznać pokoju i dar życia wiecznego. Czy jesteś na to gotowy?

8 Jeśli tak - możesz wyrazić to krótką modlitwą;
Drogi Boże, sam już nie wiem, dokąd tak naprawdę zmierza moje życie. Pragnę Cię poznać bo wierzę, że istniejesz jako prawdziwie kochający Bóg. Proszę więc o Twojego Ducha Świętego, aby wypełnił moje życie i uczynił mnie Twoim dzieckiem. Oddaję Ci Panie wszystko co mi ciąży, ponieważ powiedziałeś; „....Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają” (Marka 2:17). Wyznaję moje grzychy, [weź teraz czas, przypomnij sobie, i powiedz o nich Bogu]. Dziękuję za Jezusa Chrystusa, który usunął obciążające mnie grzechy. Wiarą przyjmuję Go, jako swojego Pana i Zbawiciela. PROSZĘ zaopiekuj się moim życiem i uczyń mnie takim, jakim chciałbyś mnie widzieć. Amen. Co powinieneś teraz robić? Skieruj swoje serce, umysł i ducha w kierunku Boga. Odwróć się od grzechu i niesprawiedliwości. Wchłaniaj w siebie Słowo Boże, [Pismo Święte]. Módl się, [czyli rozmawiaj z Bogiem]. Znajdź Kościół, którego fundamentem jest biblijne nauczanie. Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub nie zgadzasz się z zawartą tutaj treścią, zadzwoń; lub napisz;


Pobierz ppt "W JAKI SPOSÓB MOŻESZ ZBLIŻYĆ SIĘ DO BOGA I UZYSKAĆ ŻYCIE WIECZNE?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google