Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

By nie utonąć w śmieciach...

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "By nie utonąć w śmieciach..."— Zapis prezentacji:

1 By nie utonąć w śmieciach...

2 Odpady Odpady - to materiały i substancje stałe i ciekłe (z wyjątkiem ścieków), powstałe wskutek działalności człowieka (dzieli się na odpady przemysłowe i komunalne). Rodzaje odpadów: Komunalne Medyczne Niebezpieczne Ulegające biodegradacji

3 Sposoby na zmniejszenie problemu z odpadami:
Segreguj odpady! Wybieraj produkty, które nie posiadają zbędnych opakowań Kupuj towary w opakowaniach pochodzących z recyklingu Korzystaj z toreb wielokrotnego użytku Zwracaj uwagę na to, czy opakowanie produktu nadaje się do powtórnego przetwarzania

4 Na czym polega segregacja odpadów?
Najlepiej pod zlewozmywakiem, gdzie zwykle znajduje się kosz na śmieci, należy ustawić pojemniki do segregacji. My, w naszym domu używamy zwyczajnych kartonów. Segregacja następuje w momencie wyrzucania wszelkich odpadków. Chwila zastanowienia i odpowiedni śmieć ląduje w jednym z kartonów. Trudne? Ależ skąd – trzeba tylko chcieć!

5 Pojemniki do segregacji odpadów są w różnych kolorach:

6 Metody postępowania z odpadami:
Recykling - powtórne przetworzenie substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym, aby uzyskać substancje lub materiały o przeznaczeniu takim jak pierwotny lub innym. Znak przeznaczony dla opakowań, które nadają się do ponownego przetworzenia (puszki, plastiki).

7 2. Spalanie - termiczne przekształcanie odpadów z odzyskiem energetycznym w celu ich unieszkodliwienia. Odbywa się to za pośrednictwem procesów utleniania odpadów (tj. spalanie, zgazowanie, piroliza) w przeznaczonych do tego instalacjach lub urządzeniach.

8 3. Kompostowanie – obróbka odpadów poprzez rozkład biologiczny w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku którego powstaje materiał organiczny. Oznaczenie opakowań, które rozkładają się podczas kompostowania.

9 4. Składowanie – metoda unieszkodliwiania odpadów polegająca na deponowaniu ich w specjalnie do tego przystosowanych miejscach (potocznie zwanych wysypiskami śmieci). Z założenia powinny trafiać tam odpady, których nie wykorzystano gospodarczo lub nie unieszkodliwiono w inny sposób.

10 Dzikie wysypiska: Dzikie wysypisko – nieprzygotowane pod względem technicznym miejsca, w których gromadzone są odpady bez zgody odpowiednich władz, np. lasy, wąwozy.

11 Zagrożenia wywołane przez dzikie wysypiska:
Zanieczyszczenie gleb, wód podziemnych Zwierzęta leśne są zagrożone Zanieczyszczenia wód pitnych Zagrożenia pożarowe Niszczenie środowiska Wybuchanie epidemii Samozapłony gazów

12 Korzyści płynące z segregacji odpadów:
Ograniczenie ilości odpadów, które trafiają na składowiska. Czysta przestrzeń niezbędna do życia. Oszczędności finansowe segregującego odpady organizatora zbiórki. Selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych, których ponowne przetworzenie wymaga najczęściej mniejszego nakładu materiałów i energii niż w przypadku produkcji surowców pierwotnych. Selektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie energii, wody i zanieczyszczenia powietrza.

13 Nie chcesz zagłady, segreguj odpady, przetwarzając co się da, Ziemia dłuższe życie ma!

14 Koniec Wykonali: uczniowie ZSO w Sokółce Zuzanna Nowosada
Patrycja Kułak Jakub Makarewicz


Pobierz ppt "By nie utonąć w śmieciach..."

Podobne prezentacje


Reklamy Google