Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie organizacji - spotkanie z Funduszem Pożyczkowym PAFPIO Warszawa, 12 grudnia 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie organizacji - spotkanie z Funduszem Pożyczkowym PAFPIO Warszawa, 12 grudnia 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie organizacji - spotkanie z Funduszem Pożyczkowym PAFPIO Warszawa, 12 grudnia 2012 r.

2 Kim jesteśmy? PAFPIO to fundusz pożyczkowy dla organizacji pozarządowych. Działamy od 13 lat. Pomagamy w zabezpieczeniu płynności finansowej koniecznej dla sprawnej realizacji działań statutowych. Jesteśmy sprawdzonym partnerem blisko 500 organizacji, którym udzieliliśmy ponad 1600 pożyczek na kwotę ponad 140 mln zł!

3 Działamy w całej Polsce

4 Dla kogo pożyczka? Wszelkie inicjatywy non-profit, niezależnie od obszaru działania: organizacje (stowarzyszenia, fundacje) spółdzielnie socjalne przedsiębiorstwa społeczne spółki działające na zasadach non-profit

5 Na co pożyczamy? Na działalność statutową nieodpłatną: na finansowanie bieżącej działalności organizacji (płatności ZUS, podatki, wynagrodzenia), pokrycie wkładu własnego bądź wydatków niekwalifikowanych przez grantodawców – pożyczki operacyjne w oczekiwaniu na wypłatę transzy dotacji czy zwrot poniesionych kosztów – pożyczki pomostowe na remont/ modernizację, zakup sprzętu czy przeprowadzenie kampanii fundraisingowej (w tym 1%) – pożyczki inwestycyjne

6

7

8

9 Na co jeszcze? Na działalność odpłatną i/lub gospodarczą: na poniesienie koniecznych nakładów przed rozpoczęciem działania/ projektu – pożyczki operacyjne w oczekiwaniu na zwrot poniesionych kosztów – pożyczki pomostowe na remont, zakup sprzętu czy wydatki związane z promocją – pożyczki inwestycyjne

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Ile i na ile pożyczamy? Kwota: od 5 tys. zł do 1 mln zł (przeciętna pożyczka to ok.100 tys. zł) Czas trwania: do 18 miesięcy Możliwość wypłaty pożyczki w transzach – koszt tylko kapitału wypłaconego! Możliwość spłaty jednorazowo lub w ratach

19 Potrzebne dokumenty rejestrowe: statut - ostatnia wersja złożona w sądzie REGON NIP

20 Potrzebne dokumenty finansowe: sprawozdanie finansowe za dwa zamknięte lata (bilans i rachunek wyników/ zysków i strat wraz z informacją dodatkową) aktualny budżet kopia umowy (jeśli pożyczka związana jest z usługą lub projektem)

21 Koszt pożyczki 15% w skali roku Kolejne pożyczki : 14% w skali roku – po pierwszej, dobrze spłaconej pożyczce 13% w skali roku – po kolejnej dobrze spłaconej pożyczce 12% w skali roku – w związku z grantami z UE (tzw. euro-pożyczka) Opłata administracyjna : 1% od kwoty pożyczki - potrącana przy wypłacie kapitału

22 Spłata pożyczki Według harmonogramu ustalonego wspólnie z pożyczkobiorcą Miesięcznie, kwartalnie - dopasowując do realnych możliwości pożyczkobiorcy Możliwa karencja w spłacie kapitału Możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów Zabezpieczenie spłaty: weksel in blanco

23 Źródła spłaty kapitału i odsetek darowizny przeznaczone na cele ogólne organizacji odpłatna działalność statutowa, np. sprzedaż usług, sprzedaż kartek świątecznych, aukcja dzieł podopiecznych, bilety na spektakle zbiórki publiczne, środki z 1% dotacja celowa (granty krajowe, UE) działalność gospodarcza, np. catering, szkolenia, obozy, wynajem pomieszczeń siedziby organizacji inne

24 7 kroków do pożyczki Krok 1: przesłanie pocztą lub e-mailem: krótkiego pisma wyjaśniającego potrzebę zaciągnięcia pożyczki, jej kwotę i okres spłaty skanów dokumentów rejestrowych i finansowych umów (jeśli dotyczy) Krok 2: PAFPIO analizuje otrzymane dokumenty, przesyła pytania i umawia się z przedstawicielami organizacji w miejscu jej działania

25 7 kroków do pożyczki Krok 3: spotkanie w siedzibie organizacji – możliwość wzajemnego poznania Krok 4: zebranie opinii nt. organizacji wśród jej partnerów, grantodawców, władz lokalnych (po uprzednim uzgodnieniu z organizacją i otrzymaniu od niej kontaktów)

26 7 kroków do pożyczki Krok 5: PAFPIO przygotowuje wniosek do Komisji Pożyczkowej Krok 6: Komisja Pożyczkowa wydaje decyzję o przyznaniu pożyczki Krok 7: Podpisanie umowy pożyczki (i weksla) i wypłata środków

27 …i po wszystkim 2 tygodnie 1 krok 7 krok

28 Zalety PAFPIO kompetentna i życzliwa obsługa - znamy specyfikę 3. sektora szybka procedura brak ukrytych kosztów możliwość wypłaty pożyczki w transzach (niższe koszty) możliwa karencja w spłacie kapitału nie obciążamy za wcześniejszą spłatę

29 Zalety PAFPIO Możesz działać – oszczędzasz czas i nerwy!

30 Zapraszamy do współpracy! Fundusz Pożyczkowy PAFPIO www.pafpio.pl biuro@pafpio.pl 22/ 542 41 88


Pobierz ppt "Finansowanie organizacji - spotkanie z Funduszem Pożyczkowym PAFPIO Warszawa, 12 grudnia 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google