Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

O B J A Ś N I E N I E D O P R O G R A M U X A R A 3 D Z I E L O N A G Ó R A 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "O B J A Ś N I E N I E D O P R O G R A M U X A R A 3 D Z I E L O N A G Ó R A 2006."— Zapis prezentacji:

1 O B J A Ś N I E N I E D O P R O G R A M U X A R A 3 D Z I E L O N A G Ó R A 2006

2 To program do tworzenia trójwymiarowych napisów i przycisków. Daje możliwość tworzenia zarówno statycznych grafik (format BMP), jak i animacji (format GIF oraz AVI). Użytkownik może wykorzystywać czcionki TrueType i importowane obiekty 2D, mając do dyspozycji szereg narzędzi imitujących trójwymiarowość. Może również importować własne tekstury. Program zawiera funkcję antyaliasingu, pozwalającą eliminować efekt postrzępienia krawędzi. Dużą zaletą programu jest jego prostota i czytelność.

3 Napis zapisany w formacie G I F może być użyty na stronie intenetowej bądź w prezentacji multimedialnej. Napis w formacie A V I może pełnić rolę czołówki w filmie.

4 P A S E K N A R Z Ę D Z I - OPCJE TEKSTU – wybór czcionki i jej parametrów, - OPCJE KOLORU – wybór koloru tła i liter oraz lamp, - OPCJE WYTŁOCZENIA – wybór skali i koloru wytłoczenia, - OPCJE PRZYCISKU – wybór kształtu przycisku, - OPCJE SKOSÓW – wybór wyglądu boków napisu, - OPCJE CIENIA – wybór koloru i opcji cienia, - OPCJE TEKSTURY – wybór tekstury dla tekstu lub tła, - OPCJE ANIMACJI – wybór opcji animacji, - ANIMACJA – podgląd animacji, - OŚWIETLENIE – podgląd oświetlenia,

5 O P C J E T E K S T U W tym miejscu wpisujemy tekst, dobierając kolejno odpowiednią czcionkę, jej rozmiar, wyrównanie, jak również odstęp między liniami i znakami w wyrazie. Ostatnia funkcja służy do oddzielania klatek animacji. Wstawienie znaczka w tekście oznacza przeniesienie tekstu do kolejnej klatki (strony).

6 O P C J E K O L O R U W opcjach koloru mamy do dyspozycji paletę, w której - poprzez kliknięcie w odpowiednim miejscu - wybieramy kolor. Powyżej, w prawym oknie widoczne jest wyszczególnienie dla jakich właściwości animacji możemy wybrać kolor.

7 O P C J E W Y T Ł O C Z E N I A W oknie OPCJE WYTŁOCZENIA mamy do dyspozycji narzędzie, które pozwala na nadanie literom wrażenia wypukłości i trójwymiarowości. W tym celu zwiększamy wartość w oknie SKALA. Aby wyróżnić jedynie kontury napisu klikamy i nadajemy konturom odpowiednią grubość poprzez zwiększenie lub zmniejszenie wartości w oknie obok.

8 O P C J E P R Z Y C I S K U Funkcja PRZYCISKU daje możliwość umieszczenia napisu na dowolnym kształcie (jak na rysunku). Kształt ten możemy wybrać spośród standardowych, dostępnych na liście. Można również importować przykładowe kształty z katalogu SAMPLES.

9 O P C J E S K O S Ó W OPCJE SKOSÓW to funkcja umożliwiająca zmianę wyglądu boków napisu. Siłę efektu regulujemy zwiększając lub zmniejszając wartość w okienku SKALA.

10 O P C J E C I E N I A W OPCJACH CIENIA mamy do dyspozycji dwa rodzaje cienia: równoległy do napisu (1) oraz cień, który uwzględnia odchylenia napisu od jednej płaszczyzny (2). Można wyłączyć opcję cienia. Jest to zalecane, jeśli napis ma być zapisany jako GIF na tle przeźroczystym.

11 O P C J E T E K S T U W tym miejscu możemy nadać naszemu napisowi dowolną teksturę, również własną, zapisaną w formacie JPEG. Teksturę można nakładać również na tło. Teksturę nałożoną na litery można dowolnie obrócić, ustawić pod dowolnym kątem, a także przybliżyć lub oddalić.

12 O P C J E A N I M A C J I W OPCJACH ANIMACJI wybieramy rodzaj animacji tekstu. W wersji 4.0 dostępnych jest 5 rodzajów animacji: obracanie, kołysanie, pulsacja, zanikanie i animacja poklatkowa. ILOŚĆ KLATEK W CYKLU wpływa na szybkość animacji. PĘTLA określa czas trwania animacji.

13 Jeśli wybierzemy opcję OBRACAJ1 i zaznaczymy TYLKO FRONT, napis będzie obracał się o 360°, jednak widoczny będzie zawsze od frontu. Natomiast jeśli odznaczymy tę opcję, napis wykona pełny obrót o 360° i będzie widoczna zarówno jego strona frontalna, jak i tylna. O P C J E A N I M A C J I

14 Opcja KOŁYSZ zawiera funcje kołysania w poziomie, pionie oraz na boki.

15 O P C J E A N I M A C J I Opcja PULSACJA.

16 O P C J E A N I M A C J I Opcja ZANIKANIE.

17 Opcja KLATKA pozwana na utworzenie animacji składającej się z różnych tekstów pojawiających się na ekranie zamiennie. W tym celu zapisujemy tekst jak na okienku powyżej. Następnie w okienku PAUZA wpisujemy wartość, która określi czas wyświetlania pojedynczej klatki.

18 O P C J E O Ś W I E T L E N I A W OPCJACH OŚWIETLENIA możemy ustawić oświetlenie napisu od frontu, z tyłu i z boku. Regulując oświetleniem możemy nadać animacji ostrości i wyrazistości. Wystarczy chwycić za strzałkę i obracać nią w dowolny sposób. Efekt oświetlenia jest widoczny natychmiast.

19 Jak już zaznaczono w ten prezentacji XARA to niezwykle prosty i czytelny program, z intuicyjnym menu. Dużą zaletą jest też jego szybka i obszerna ewolucja. Następna wersja programu XARA v.6.0 została zaopatrzona w dwa razy większą liczbę funkcji niż v.4.0. Oto niektóre przykłady możliwości tego programu. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "O B J A Ś N I E N I E D O P R O G R A M U X A R A 3 D Z I E L O N A G Ó R A 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google