Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywy rozwoju rynku OZE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywy rozwoju rynku OZE"— Zapis prezentacji:

1 Perspektywy rozwoju rynku OZE
Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie Perspektywy rozwoju rynku OZE Justyna Całka - Orłowska

2 Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie
Brak przejrzystych perspektyw w postaci uregulowań prawnych Odnawialnych Źródeł Energii powoduje zahamowanie rozwoju tego rynku. Jest potencjał, pomysł i chęci, brak przepisów…

3 Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie
Wszyscy, którzy myślą poważnie o inwestycjach w odnawialne źródła energii od dawna oczekują obiecanej przez rząd Ustawy o OZE, na tą jednak będziemy musieli niestety jeszcze trochę poczekać, być może, że nawet do połowy 2014 roku.

4 Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie
Tymczasem 11 września 2013 r. weszła w życie nowelizacja Prawa energetycznego zwana także Małym Trójpakiem Energetycznym. Nie jest to dokument docelowy, lecz do czasu uchwalenia tzw. Dużego Trójpaku Energetycznego czyli nowego Prawa Energetycznego, Prawa Gazowego oraz Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii ma na celu szybkie wdrożenie unijnych dyrektyw energetycznych, za brak których grożą Polsce wysokie kary.

5 Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie
Jakie zmiany w „Małym Trójpaku”? Sprecyzowanie definicji mikro – i małych instalacji Mikroinstalacja to odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 100 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kW.

6 Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie
Mała Instalacja to odnawialne źródło energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 100 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej większej niż 120 kV lecz nie większej niż 600 kV.

7 Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie
Według nowelizacji mikroinstalacja zwolniona jest z opłaty przyłączeniowej, natomiast za przyłączenie małej instalacji trzeba będzie zapłacić tylko jej połowę. Prosument* czyli właściciel mikroinstalacji zwolniony jest również z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej, co jest wielkim ułatwieniem oraz daje realne korzyści ekonomiczne w postaci choćby zwolnienia z opłaty dodatkowej składki zdrowotnej. * prosument - konsument zaangażowany w współtworzenie, czyli jednoczesną produkcję oraz konsumpcję dóbr i usług

8 Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie
Prosumenci na straconej pozycji Cena sprzedaży energii wyprodukowanej w mikroinstalacji wynosić ma 80% średniej ceny sprzedaży z poprzedniego roku kalendarzowego. Prosument także nie może skorzystać z dodatkowego wsparcia jakim są zielone certyfikaty.

9 Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie
Ułatwieniem natomiast jest fakt, że odbiorca przyłączony do sieci dystrybucyjnej może przyłączyć mikroinstalację o mocy nie przekraczającej wartości określonych w warunkach przyłączenia dokonując wyłącznie zgłoszenia, a nie jak do taj pory miało to miejsce pozwolenia na budowę.

10 Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Perspektywy rozwoju rynku OZE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google