Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO"— Zapis prezentacji:

1 podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO
Forum Czystej Energii podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO Wybór odpowiedniej turbiny wiatrowej jako jedno z ważniejszych kryteriów powodzenia proekologicznej inwestycji Poznań, dnia r. Barbara Smulska

2 „Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swego przeznaczenia.” 
Konfucjusz źródło: Barbara Smulska

3 ZNACZENIE WIATRU JAKO CZYNNIKA ENERGETYCZNEGO
WIATR jest siłą napędową rozwoju cywilizacji. Jego rola wzrosła, gdy odkryto, że stanowi także źródło energii. Wykorzystanie wiatru jako czynnika energetycznego ma na całym świecie długą tradycję. Obecnie powstają nowe instalacje odnawialnych źródeł energii, organizowane są konferencje, seminaria. Grono naukowców pracuje nad najnowszymi technologiami. Barbara Smulska

4 ZNACZENIE WIATRU JAKO CZYNNIKA ENERGETYCZNEGO
Udział energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii elektrycznej brutto w krajach UE-27 w latach 2004 – 2010 wzrósł z 13,7% do 19,9%. W odniesieniu do poszczególnych krajów wartość tego wskaźnika jest bardzo zróżnicowana, dla Polski wzrósł on w powyższym okresie z 2,1% do 7,0%. źródło: dane statystyczne GUS „Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 r.” Barbara Smulska

5 ZNACZENIE WIATRU JAKO CZYNNIKA ENERGETYCZNEGO
Zaczynając od dużych instalacji, a kończąc na przydomowych, jedno jest pewne – bez odpowiedniej wiedzy trudno mówić o powodzeniu takiego przedsięwzięcia. Wybór odpowiedniej, wydajnej turbiny wiatrowej stanowi wyzwanie dla inwestorów. Na etapie planowania procesu można wprowadzić poprawki. Natomiast, gdy jest on już w trakcie realizacji, nieprawidłowa decyzja często kosztuje zbyt wiele, zarówno finansowo, jak i z punktu widzenia zasobów materiałowych. Barbara Smulska

6 ZNACZENIE WIATRU JAKO CZYNNIKA ENERGETYCZNEGO
Warte szerszego opisania wydają się małe i mikro elektrownie wiatrowe. Te pierwsze definiuje się jako instalacje o mocy poniżej 100 kW, przeznaczone głównie do zasilania domów, pomieszczeń gospodarczych. Do ich szczególnych zalet należą łatwy montaż, możliwość pracy w trudnych warunkach, niskie koszty inwestycyjne, akceptacja społeczna, brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę (chyba, że są trwale związane z gruntem). Zgodnie z obowiązującymi definicjami, mikroinstalacja to odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kW. Barbara Smulska

7 NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY ANALIZY
Wybierając miejsce lokalizacji siłowni wiatrowej, w pierwszej kolejności należy skupić się na strefach energetycznych wiatru w Polsce. Zostały one opracowane przez profesor Halinę Lorenc i dzielą Polskę na strefy przy czym pierwsza jest najbardziej korzystna. źródło: Barbara Smulska

8 NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY ANALIZY
Przed zainstalowaniem turbiny należy dokonać pomiaru prędkości wiatru nad danym obszarem. Badania takie nie powinny trwać krócej niż dwanaście miesięcy. Najlepiej, gdyby były przeprowadzone w okresie trzech lat. Przedsiębiorca może skorzystać z tzw. atlasów wietrzności. Barbara Smulska

9 Łączne moce zainstalowane w elektrowniach wiatrowych w poszczególnych krajach Europy – stan na koniec roku 2011 (w MW) źródło: Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) 9 Barbara Smulska

10 NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY ANALIZY
Kwestią związaną z wyborem miejsca pod turbinę wiatrową jest skala szorstkości – informuje ona o tym, jak ukształtowany jest teren wokół turbiny wiatrowej. Im niższa wartość, tym większe są zasoby wiatru do wykorzystania na danym terenie, a mniej przeszkód (na przykład drzew, budynków). źródło: Barbara Smulska

11 NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY ANALIZY
Przy wyborze turbiny, należy wziąć pod uwagę prędkość oraz powtarzalność wiatru. Ta pierwsza wzrasta wraz z wysokością. Optymalna wartość to od 4 do 25 m/s. Druga, to suma godzin, podczas których w okresie danego roku, wieje wiatr z zadaną prędkością. Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej roczny zysk netto z 1 MW wynosi około 620 tys. zł. Moc wyjściowa siłowni zmienia się wraz ze zmianą prędkości wiatru. Przedstawia to krzywa mocy. Powinna ona być stroma oraz osiągać maksimum przy jak najniższej prędkości wiatru. Barbara Smulska

12 NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY ANALIZY
Coraz częściej wdraża się przedsięwzięcia związane z energetyką rozproszoną. Zalicza się tutaj źródła, które są rozmieszczone niezależne od centralnego planowania. Posiadają one moc do 150 MW. Dużą rolę odgrywają odnawialne źródła energii. Taki system posiada wiele zalet, jak chociażby optymalna eksploatacja zasobów naturalnych, obniżenie emisji CO2, zmniejszenie nakładów finansowych oraz materiałowych na niezbędną infrastrukturę przesyłową. Dodatkowo idea energetyki prosumenckiej wspiera tego typu przedsięwzięcia. Polega ona na tym, że prąd ma być wytwarzany przez konsumentów w gospodarstwach domowych. W chwili, gdy zapotrzebowanie na energię byłoby większe, można ją pobierać bezpośrednio z konwencjonalnego źródła. Natomiast nadwyżka wygenerowana przez małą elektrownię wiatrową (i nie tylko) oddawana do sieci. Barbara Smulska

13 NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY ANALIZY
Należy rozważyć czy instalacja jest przewidziana na potrzeby własne, czy będzie pełnić rolę źródła dochodu w postaci energii sprzedawanej do sieci elektroenergetycznej. Jednakże nadal mała liczba inwestorów decyduje się na budowę elektrowni wiatrowej, podłączonej do sieci energetycznej. Szereg formalności skutecznie tutaj odstrasza. Barbara Smulska

14 NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY ANALIZY
Turbina wiatrowa o mocy 1,5 kW posiada prędkość startową 2 m/s. Wysokość masztu to sześć metrów, pojemność akumulatorów 100 Ah. Może ona dostarczyć około 300 kWh energii elektrycznej na miesiąc. Kosztuje około dziesięciu tysięcy złotych. W skład takiego zestawu wchodzi generator elektryczny z osprzętem, łopaty do turbiny wiatrowej, ogon i maskownica do generatora, inwerter 230V zintegrowany z kontrolerem hybrydowym. źródło: Barbara Smulska

15 WSPARCIE FINANSOWE OZE
System wspierania OZE jest bardzo istotnym czynnikiem rozwoju inwestycji. Możliwość pozyskania funduszy stanowi nieodzowną pomoc dla powstawania nowych Projektów. „Zielone” inwestycje wspierane są między innymi ze środków: - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, - Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. WSPARCIE FINANSOWE OZE Barbara Smulska

16 ZNACZENIE ELEKTROWNI WIATROWYCH W SYSTEMIE ENERGETYCZNYM POLSKI
Pomimo wielu barier formalno – prawnych, wynikających z nieprzewidywalnego oraz długiego procesu przygotowania inwestycji, istnieje duże zainteresowanie budowaniem elektrowni, Potrzeba zwiększenia wykorzystania potencjału wiatrowego wynika przede wszystkim z potrzeb gospodarki energetycznej, Polityka energetyczna przewiduje rozwój energetyki wiatrowej, co przyczyni się do spełnienia obowiązkowych celów strategicznych polityki państwa do 2020 roku, Energia wiatru jest nieszkodliwa dla środowiska i przyczynia się do zwiększenia niezależności energetycznej kraju. Barbara Smulska

17 Dziękuję za uwagę 17 Barbara Smulska


Pobierz ppt "podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google