Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unia personalna polsko-litewska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unia personalna polsko-litewska"— Zapis prezentacji:

1 Unia personalna polsko-litewska
Autor: Joanna Błońska

2 Menu Unia personalna II unia polsko-litewska Unia polsko-litewska
(wyjaśnienie pojęcia) II unia polsko-litewska Unia polsko-litewska Znaczenie unii I unia polsko-litewska Przyczyny porozumień polsko-litewskich Podsumowanie

3 Unia personalna Unia personalna-związek dwóch lub więcej państw posiadających wspólnego monarchę (króla), przy zachowaniu odrębnego systemu instytucji państwowych. Obecnie charakter unii personalnej mają związki niektórych byłych kolonii brytyjskich z Wielką Brytanią - wspólną głową państwa jest monarcha brytyjski (obecnie Elżbieta II). WRÓĆ

4 Unia polsko-litweska Związek Królestwa Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rozpoczął się unią w Krewie w 1385 r. Do 1569 r. była to unia personalna. Na mocy postanowień unii lubelskiej przekształcona została w unię półrealną, nie była to w pełni unia realna, ponieważ odrębne pozostało wojsko i skarb. Jej istnienie zakończyło się wraz z III rozbiorem Polski w 1795 r. WRÓĆ

5 Przyczyny porozumień polsko-litewskich
Unie polsko - litewskie w XIV i XV w. były wynikiem wspólnego zagrożenia obu państw przez ZAKON KRZYŻACKI oraz próbą przeciwstawienia się wzrastającej potędze Państwa Moskiewskiego. ˇ Krzyżacy dążyli do opanowania Żmudzi, będącej częścią Litwy i odepchnięcia jej od Bałtyku. Litwini chcieli ponad to, poprzez przyjęcie chrześcijaństwa, odebrać Krzyżakom pretekst do najazdów, które przeprowadzali w imię wiary i nawracania pogan. ˇ Za unią przemawiały również względy gospodarcze (stosunki handlowe) WRÓĆ

6 Pierwsza unia polsko-litewska w 1385r. W Krewie
W zamian za rękę Królowej Jadwigi i tytuł króla polskiego, wielki książę Jagiełło zobowiązał się: ˇ przyjąć wiarę katolicką, ˇ przyłączyć Księstwo Litewskie do Królestwa Polskiego (unia realna, w praktyce unia personalna), ˇ odzyskać ziemie utracone przez Polskę (Pomorze). Litwa jednak stanowić miała odrębność, a władzę sprawowana była przez brata stryjecznego Jagiełły - Witolda, jako wielkiego księcia Litwy (Witold uznał zwierzchnictwo Jagiełły). ^W latach trwała wielka wojna z Krzyżakami, która przybliżyła Polskę i Litwę. Królowa Jadwiga Książę Jagiełło WRÓĆ

7 Druga unia polsko - litewska w 1413 r. w Horodle
Nowa sytuacja po bitwie z Krzyżakami pod Grunwaldem - umowa w Horodle potwierdziła utrzymanie politycznej odrębności Litwy. Funkcjonowała unia personalna, która polegała na połączeniu Polski i Litwy osobą władcy, jednak oba te kraje stanowiły osobne państwa. WRÓĆ

8 Znaczenie unii polsko-litewskich:
ˇ zjednoczenie pozwoliło pokonać Krzyżaków pod Grunwaldem, ˇ nastąpiło powiększenie państwa polskiego, ˇ integracja kulturalna obu państw (chrystianizacja), WRÓĆ

9 PODSUMOWANIE Po śmierci Kazimierza Jagiellończyka Litwini zawarli unię personalną i powołali na tron Aleksandra. Polacy natomiast wybrali Jana Olbrachta. Po 9 latach po śmierci Jana Olbrachta królem Polski został Aleksander, czego konsekwencją było przywrócenie unii personalnej. WRÓĆ

10 Dziękuję za uwagę !!! JOANNA BŁOŃSKA


Pobierz ppt "Unia personalna polsko-litewska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google