Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Król Polski Władysław Jagiełło 1362 - 1434 opracowały: Paulina Loranc i Agnieszka Satława Klasa V b 2010r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Król Polski Władysław Jagiełło 1362 - 1434 opracowały: Paulina Loranc i Agnieszka Satława Klasa V b 2010r."— Zapis prezentacji:

1 Król Polski Władysław Jagiełło opracowały: Paulina Loranc i Agnieszka Satława Klasa V b r.

2 Wielki Książę Litewski
Władysław Jagiełło urodził się w 1362r. Był synem wielkiego księcia litewskiego Olgierda i księżniczki ruskiej Julianny. Już w wieku 15 lat objął władzę nad Wielkim Księstwem Litewskim i przeciwstawiał się opozycji stryja Kiejstuta. Kontynuując tradycję swojego dziada Giedymina postanowił zawrzeć sojusz z Polską. Potrzeba ta wynikła z powodu zagrożenia, jakie dla Polski i Litwy stworzył Zakon Krzyżacki.

3 Unia Polski i Litwy Pierwszym z sześciu aktów unijnych, podpisanych między Wielkim Księstwem Litewskim a Królestwem Polskim była Unia w Krewie zawarta 14 sierpnia Układ przewidywał małżeństwo wielkiego księcia litewskiego Jagiełły z królową Polski Jadwigą, a zarazem objęcie przez niego polskiego tronu. W zamian za to Jagiełło zobowiązał się przyjąć chrzest i schrystianizować Litwę, odzyskać wszystkie ziemie utracone przez Koronę.

4 Król Polski I tak realizując postanowienia zawartej unii personalnej 15 lutego w 1386r. Książę Jagiełło przybył do Krakowa i przyjął chrzest otrzymując imię Władysław, a 18 lutego poślubił Jadwigę Królową Polski. Na Króla Polski Władysław Jagiełło został koronowany 4 marca 1386 w Katedrze Wawelskiej. Jego tytuł królewski brzmiał: Z Bożej łaski król Polski, ziemi krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, Kujaw, pan i dziedzic Pomorza i Rusi Czerwonej, najwyższy książę Litwy.

5 Wojna z Krzyżakami Po wybuchu powstania na Żmudzi w 1409r. wielki mistrz krzyżacki Ulrich von Jungingen wypowiedział Królowi Polskiemu wojnę. Przygotowania militarne obu stron doprowadziły do rozegrania największej bitwy średniowiecznej Europy, w której wzięło udział ponad 55 tysięcy zbrojnych. 15 lipca 1410r. na polach Grunwaldu stanęły naprzeciw siebie armia polsko-litewsko-ruska pod dowództwem Władysława Jagiełły i armia zakonna wraz z wyśmienitym rycerstwem zachodnioeuropejskim pod dowództwem Wielkiego Mistrza Krzyżackiego Ulricha von Jungingen.

6 Bitwa pod Grunwaldem Zwycięstwo Władysława Jagiełły nad Zakonem Krzyżackim sprawiło, że państwo Polsko-Litewskie zaczęło liczyć się w Europie. Dzień 15 lipca stał się pierwszym polskim świętem narodowym. Współcześnie co roku, w rocznicę bitwy, członkowie bractw rycerskich z całej Europy odgrywają pod Grunwaldem wydarzenia z 15 lipca Spektakl zawsze przyciąga kilkudziesięciotysięczne rzesze widzów. W tym roku w 600 rocznicę bitwy inscenizacja odbędzie się 17 lipca.

7 Kroniki o bitwie pod Grunwaldem
Z zapisów kronikarskich Jana Długosza wiemy, że bitwa rozpoczęła się około południa i trwała ponad 6 godzin. Przed bitwą wielki mistrz Ulryk wysyła do Jagiełły emisariuszy z dwoma nagimi mieczami: "Wielki mistrz pruski Ulryk posyła tobie i twojemu bratu (...) dwa miecze, ku pomocy, byś z nim i z jego wojskiem mniej sie ociągał i odważniej, niż to okazujesz walczył, a także żebyś dalej się nie chował i pozostając w lasach i gajach, nie odwlekał walki". Niedługo potem "całe wojsko królewskie zaśpiewało donośnym głosem ojczystą pieśń Bogurodzicę, a potem wznosząc kopie rzuciło się do walki".

8 Cztery żony Króla Władysław Jagiełło miał 4 żony:
1. Jadwigę z dynastii Andegawenów (1386 – 1399) 2. Annę Cylejską ( ) 3. Elżbietę Granowską ( ) 4. Zofię Holszańską ( )

9 Ciągłość dynastii Ostatnia żona Władysława Jagiełło - Zofia Holszańska była matką dwóch królów : Władysława Warneńczyka urodzonego w 1424r. i Kazimierza Jagiellończyka urodzonego w 1427r. Tym samym Jagiełło zapewnił ciągłość dynastii Jagiellonów.

10 Jagiełło koniec panowania
Król Władysław Jagiełło zmarł 1 czerwca 1434r. w Gródku Jagiellońskim w wieku 72 lat. Przeziębił się podczas wieczornego słuchania treli swoich ulubionych słowików. Spoczywa w Katedrze Wawelskiej w grobowcu z czerwonego marmuru węgierskiego ufundowanym przez Zygmunta Starego.

11 Herby Jagiellońskie Od czasów Władysława Jagiełły znakami rozpoznawczymi dynastii Jagiellonów stały się trzy herby : Podwójny Krzyż – godło dynastyczne, Orzeł – biały orzeł w koronie i Pogoń – zbrojny jeździec z uniesionym mieczem w prawej dłoni, w lewej z tarczą .

12 Mapa Polski za czasów Władysława Jagiełło


Pobierz ppt "Król Polski Władysław Jagiełło 1362 - 1434 opracowały: Paulina Loranc i Agnieszka Satława Klasa V b 2010r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google