Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY"— Zapis prezentacji:

1 ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY

2 ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY
– Niedziela Misyjna – Zawsze obchodzony jest w przedostatnią niedzielę października. W tym roku wypada 21 października. Ustanowiony został 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI.

3 Fot. ks. Mirosław Szarek RCA/Czad

4 ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY
jest dniem solidarności w całym Kościele powszechnym. Służy budzeniu świadomości misyjnej i odpowiedzialności za misyjne dzieło Kościoła wśród wszystkich jego członków. Fot. Ks. Skorski, Brazylia

5 R e f l e k s j a nad istotą misji
„Jeśli misją nie kieruje miłość, czyli jeśli nie wynika ona z głębokiego aktu Bożej miłości, grozi jej, że stanie się zwykłą działalnością filantropijną i socjalną”. Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2006 r. Fot. Ks. Henryk Bartuszek, Chiny

6 R e f l e k s j a nad istotą misji
„Misje (…) odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana! (…) Misje są sprawą wiary, są dokładnym wskaźnikiem naszej wiary w Chrystusa i w Jego miłość ku nam.” Jan Paweł II, Redemptoris missio

7 Fot. Anna Sobiech, Boliwia

8 Misje a wiara Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 1996 r.
„Wiara i misje idą w parze: im silniejsza i głębsza jest wiara, tym mocniej odczuwamy potrzebę przekazywania jej, dzielenia się nią, dawania o niej świadectwa. I odwrotnie – gdy wiara słabnie, wygasa też zapał misyjny i zanika zdolność dawania świadectwa. (…) Możemy powiedzieć, że działalność misyjna jest najskuteczniejszym „antidotum” na kryzys wiary.” Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 1996 r.

9 M o d l i t w a za misje i misjonarzy
„Niech dzięki wysiłkom każdego wierzącego duchowa sieć modlitwy wspierającej ewangelizację obejmie cały Kościół.” Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2006 r.

10 M o d l i t w a za misje i misjonarzy
„Proszę wszystkich katolików o modlitwę do Ducha Świętego, aby umacniał w Kościele zamiłowanie do misji szerzenia Królestwa Bożego.” Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2009 r.

11 Fot. Archiwum PDM, Indie

12 Pomoc materialna na działalność misyjną
„Wszystko, co zostanie zebrane w tym dniu, za co odpowiadają Papieskie Dzieła Misyjne, jest przekazywane w całości na potrzeby misji uniwersalnej.” Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2000 r.

13 Pomoc materialna na działalność misyjną
„Niech taca zbierana we wszystkich parafiach podczas Niedzieli Misyjnej będzie znakiem komunii i wzajemnej troski pomiędzy Kościołami.” Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2008 r.

14 Pomoc materialna na działalność misyjną
Dzięki ofiarom zebranym w Niedzielę Misyjną „głoszenie Ewangelii staje się także spieszeniem z pomocą bliźniemu, sprawiedliwością względem najuboższych, możliwością oświaty w najbardziej zapadłych wioskach, opieką medyczną w odległych miejscach, uwolnieniem od nędzy, przywracaniem do życia społecznego tych, którzy są zepchnięci na margines społeczeństwa, wspieraniem rozwoju narodów, przezwyciężaniem podziałów etnicznych, poszanowaniem życia w każdej jego fazie.” Benedykt XVI, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2012 r.

15 Fot. Fot. Archiwum PDM, Budowa kościoła

16 Światowa inicjatywa Papieskich Dzieł Misyjnych

17 Różaniec dla misji „Dzisiaj misje potrzebują odnowienia ufności w działanie Boga, potrzebują bardziej intensywnej modlitwy o przyjście Jego Królestwa, aby Jego wola spełniała się na ziemi, jak i w niebie. Trzeba wołać o światło i moc Ducha Świętego i zdecydowanie oraz wielkodusznie włączyć się w zapoczątkowanie w pewnym sensie nowej epoki w głoszeniu Ewangelii.

18 Jestem zatem bardzo zadowolony mogąc poprzeć projekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Papieskich Dzieł Misyjnych, wspierający Rok Wiary. Projekt ten przewiduje światową kampanię modlitwy różańcowej za dzieło ewangelizacji świata i za ochrzczonych o ponowne odkrycie i pogłębienie wiary.” Benedykt XVI, 11 maja 2012 r.

19 Fot. o. Ulman, Kenia

20 Wykonanie: Papieskie Dzieła Misyjne
Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 Warszawa tel


Pobierz ppt "ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google