Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czym jest EWANGELIZACJA ???

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czym jest EWANGELIZACJA ???"— Zapis prezentacji:

1 Czym jest EWANGELIZACJA ???
wg ks. Franciszka Blachnickiego.

2 "Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów".
Mt 28,18-20

3 Ks. F. Blachnicki – „Rekolekcje ewangelizacyjne – podręcznik”
Słowo ewangelizacja pochodzi od słów ewangelia, ewangelizować. Wyraz ewangelia pochodzi od greckiego eu-angelion, który znaczy „dobra (radosna) nowina lub wieść, zwiastowanie". Ks. F. Blachnicki – „Rekolekcje ewangelizacyjne – podręcznik”

4 Ks. F. Blachnicki – „Rekolekcje ewangelizacyjne – podręcznik”
Ewangelizacja jest głoszeniem Ewangelii, jest świadczeniem o Dobrej Nowinie, poza którą nie ma zbawienia. Ks. F. Blachnicki – „Rekolekcje ewangelizacyjne – podręcznik”

5 Ks. F. Blachnicki – „Została nam powierzona Ewangelia”
„Ewangelizacja jest prostym głoszeniem Chrystusa i pozytywnym przedstawianiem Jego miłości”. Ks. F. Blachnicki – „Została nam powierzona Ewangelia”

6 Ks. F. Blachnicki – „Została nam powierzona Ewangelia”
„Ewangelizacja to jest głoszenie radosnej nowiny o tym, co się stało, co się dokonało przez Chrystusa, co stanowi rzeczywistość historyczną, czyli dokonało się w czasie i przestrzeni, w określonym miejscu, tak jak się dokonują wydarzenia w historii”. Ks. F. Blachnicki – „Została nam powierzona Ewangelia”

7 Ks. F. Blachnicki – „Została nam powierzona Ewangelia”
„Ewangelizacja jednak głosi równocześnie rzeczywistość, która się stała i która trwa, i tym się różni na przykład od nauczania historii”. Ks. F. Blachnicki – „Została nam powierzona Ewangelia”

8 Ks. F. Blachnicki – „Rekolekcje ewangelizacyjne – podręcznik”
„Ewangelizacja powinna być z jednej strony głoszeniem tego, co Bóg uczynił dla człowieka, ale z drugiej strony powinna być wprowadzeniem i zachętą do uczestnictwa w ewangelicznej szkole Chrystusa”. Szkoła Chrystusa jest przede wszystkim szkołą miłości”. Ks. F. Blachnicki – „Rekolekcje ewangelizacyjne – podręcznik”

9 Ks. F. Blachnicki – „Została nam powierzona Ewangelia”
„Nie można ewangelizować inaczej jak tylko w Duchu Świętym. Ten, który głosi Ewangelię, musi być namaszczony Duchem Świętym”. Ks. F. Blachnicki – „Została nam powierzona Ewangelia”

10 Ks. F. Blachnicki – „Ewangelizacja wg planu Ad Christum Redemptorem”
„Ewangelizacja jest wysiłkiem podjętym w celu dokonania tego jednego zwrotu ducha ad Christum Redemptorem, a wysiłek ten musi być kierowany ku każdemu człowiekowi, ponieważ człowiek - każdy bez wyjątku - został odkupiony przez Chrystusa, ponieważ z człowiekiem - każdym bez wyjątku - Chrystus jest w jakiś sposób zjednoczony" Ks. F. Blachnicki – „Ewangelizacja wg planu Ad Christum Redemptorem”

11 Ks. F. Blachnicki – „Została nam powierzona Ewangelia”
„Ewangelizacja zawsze dokonuje się przez słowo i prowadzi do kontaktu ze słowem Bożym”. „Ewangelizacja przez słowo prowadzi do sakramentów i trwania w życiu sakramentalnym”. „W końcu ewangelizacja włącza człowieka do wspólnoty wierzących, do Kościoła”. Ks. F. Blachnicki – „Została nam powierzona Ewangelia”

12 Ks. F. Blachnicki – „Została nam powierzona Ewangelia”
„Dlatego ewangelizacja prowadzi do pewnej rzeczywistości, a nie tylko w świat jakiś idei, pojęć itd..; prowadzi do czegoś, co jest”. Ks. F. Blachnicki – „Została nam powierzona Ewangelia”

13 Ks. F. Blachnicki – „Ewangelizacja wg planu Ad Christum Redemptorem”
„Skuteczność wszelkiej ewangelizacji zależy od modlitwy, która ja przygotowuje i która jej towarzyszy”.  Ks. F. Blachnicki – „Ewangelizacja wg planu Ad Christum Redemptorem”

14 Ks. F. Blachnicki – „Ewangelizacja wg planu Ad Christum Redemptorem”
„Owoce ewangelizacji zależą na pewno przede wszystkim od Ducha Świętego. Zaufanie Duchowi Świętemu i Jego mocy nie zwalnia nas jednak od wysiłku zrobienia wszystkiego, co dyktuje nam rozum, doświadczenie i nauka w zakresie dobrej organizacji”. Ks. F. Blachnicki – „Ewangelizacja wg planu Ad Christum Redemptorem”

15 „Ewangelizacja przynosi wyzwolenie”.
Ks. F. Blachnicki – „Została nam powierzona Ewangelia”

16 Ks. F. Blachnicki – „Została nam powierzona Ewangelia”
„Ewangelizacja najpierw ukazuje Chrystusa jako tego, który przynosi odpuszczenie grzechów”. Ks. F. Blachnicki – „Została nam powierzona Ewangelia”

17 Ks. F. Blachnicki – „Została nam powierzona Ewangelia”
„Ewangelizacja nie jest sama w sobie czymś zamkniętym, już dokonanym, tylko stanowi początek drogi, która prowadzi do stałego życia z Chrystusem przez słowo, sakrament i wspólnotę”. Ks. F. Blachnicki – „Została nam powierzona Ewangelia”

18 Podstawowe prawa ewangelizacyjne.

19 1. Bóg ciebie kocha i ma dla ciebie wspaniały plan zbawienia
Wielu niewierzących spodziewa się jedynie słów potępienia, ta prezentacja Ewangelii rozpoczyna się od ciepła Bożej miłości.

20 2. Grzech oddziela cię od miłości Bożej
Człowiek został stworzony do wspólnoty z Bogiem, ale samowolnie wybrał niezależną drogę życia. W rezultacie tego, wspólnota z Bogiem została zerwana. Ta samowola wyrażająca się w buncie lub obojętności wobec Boga, jest przejawem tego, co Biblia nazywa grzechem. Święty Bóg Grzeszny człowiek

21 3. Tylko Jezus jest jedynym rozwiązaniem problemu grzechu
Bóg J E Z U S Człowiek

22 4. Wybór Jezusa jako Pana i Zbawiciela
Przed nawróceniem Po nawróceniu Ja Ja

23 KERYGMAT. (Pierwsze i podstawowe głoszenie orędzia chrześcijańskiego)
MIŁOŚĆ BOŻA GRZECH ZBAWIENIE WIARA i NAWRÓCENIE (JEZUS MOIM PANEM) DUCH ŚWIĘTY WSPÓLNOTA Jose Prado Flores „ Jak ewangelizować ochrzczonych”

24 Do kogo adresowa jest ewangelizacja?
1° Ludzie wprawdzie ochrzczeni, ale faktycznie niewierzący lub obojętni i niepraktykujący, którzy wymagają prawdziwego nawrócenia w sensie uwierzenia w Boga i w Jezusa Chrystusa przynoszącego nam zbawienie; 2° ludzie wprawdzie wierzący w jakimś sensie, religijni i praktykujący, którzy jednak nic spotkali się jeszcze z Chrystusem jako swoim osobistym Zbawicielem i którzy nic uczynili Go Panem swego życia; 3° chrześcijanie wierzący, którzy pragną odnowić i pogłębić swoją wiarę w celu przygotowania się do lepszego świadczenia o niej i przekazywania jej innym w dziele ewangelizacji Kościoła.

25 Zastosowanie.

26 Ks. F. Blachnicki – „Rekolekcje ewangelizacyjne – podręcznik”
„Ewangelizacja musi być świadectwem ludzi, którzy spotkali w swoim życiu Jezusa Chrystusa, odczuli Jego moc, zostali przez Niego przemienieni i nawróceni oraz napełnieni mocą Ducha Świętego”. Ks. F. Blachnicki – „Rekolekcje ewangelizacyjne – podręcznik”

27 Ks. F. Blachnicki – „Rekolekcje ewangelizacyjne – podręcznik”
„Ewangelizacja nie może upodobnić się do szkolenia prowadzonego przez organizacje, stowarzyszenia i partie, nie może stać się agitowaniem i intelektualnym przekonywaniem. Do istoty ewangelizacji należy bowiem świadectwo”. Ks. F. Blachnicki – „Rekolekcje ewangelizacyjne – podręcznik”

28 ŚWIADECTWO słowa i życia jest nakazem Pana, który chce,
aby światłość nasza świeciła przed ludźmi i dlatego obiecał nam moc Ducha Świętego, abyśmy mogli stać się Jego świadkami; ufając tej mocy i modląc się o nią chcę przy każdej okazji wyznawać Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela

29 Warunki owocnego dawania świadectwa o Chrystusie
Być pewnym, że Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem, że jest w moim życiu, żyje we mnie, a ja w Nim. Upewnić się, że wszystkie moje grzechy są uznane i wyznane przed Bogiem w wierze w przebaczającą moc krwi Chrystusa wylanej na krzyżu. Upewnić się, że prowadzę życie w Duchu, że Chrystus zasiada na tronie mojego serca, a moje "ja" jest Mu poddane.

30 Warunki owocnego dawania świadectwa o Chrystusie
Dzielić się przy każdej okazji w prosty sposób swoją wiarą w Chrystusa z innymi. Modlić się. Iść, tzn. Wziąć inicjatywę w swoje ręce. Iść w miłości, w przekonaniu, że jestem narzędziem miłości Boga. Rozmawiać o Jezusie. Pozostawić Bogu rezultaty i Jemu przypisywać owoce.

31 Warunki owocnego dawania świadectwa o Chrystusie
Jeżeli będziemy stosowali wszystkie wymienione zasady, to nasze świadectwo na pewno będzie owocne i będziemy przezywali wielką radość. Wtedy na pytanie: Co uważasz za najradośniejsze w swoim życiu? - będziemy mogli odpowiedzieć: - To, że przyjąłem Chrystusa i że mogę innych do Niego prowadzić. To jest najradośniejsze przeżycie w moim życiu i tym najlepiej mogę służyć innym ludziom, moim braciom.

32 „Zrób sobie listę osób, z którymi chcesz się dzielić wiarą, zacznij się modlić za nich i szukaj okazji, aby z nimi rozmawiać, dzielić się z nimi swoją wiarą. Skorzystaj z okazji na uczelni lub w pracy, lub gdziekolwiek. Pamiętaj: jeżeli jesteś oddany Chrystusowi, On może się tobą posłużyć, żeby zmienić nasz świat na lepszy świat”.

33 „Ewangelizacja jest naturalną konsekwencją i owocem realizacji programu formacyjnego Ruchu a zarazem jedyną weryfikacją i sprawdzianem autentyzmu tej formacji." (Wnioski końcowe III Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu w Niepokalanowie w dn. od 3 do 5 III 1978 r )

34 10 PODSTAW DLA SKUTECZNEGO EWANGELIZATORA
pamiętaj, że to Bóg cię wybrał i posłał zawsze mów i słuchaj z pokorą głoś tylko Słowo, nie siebie samego daj świadectwo o Słowie, które głosisz bądź odważny i pewny tego, co mówisz polegaj na mocy Ducha Świętego poświęć czas na modlitwę i przygotowanie szukaj i oczekuj znaków oraz cudów mów radośnie i optymistycznie  Nie chciej wykonać całej pracy za Pana Boga. To On daje wzrost, ty tylko pomagasz Mu siać!

35 (Jan Paweł II, Redemptoris Missio nr 86)
„Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości”. (Jan Paweł II, Redemptoris Missio nr 86)

36 (Kadr. Jozeph Ratzinger, Nowa ewangelizacja.)
„Jaka droga prowadzi do szczęścia? Ewangelizować znaczy wskazywać tę drogę — uczyć sztuki życia”. (Kadr. Jozeph Ratzinger, Nowa ewangelizacja.)

37 Nowa ewangelizacja. Ojciec Święty, Jan Paweł II, w 1983r. na konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej skierował do Kościoła wezwanie do nowej ewangelizacji Patrzcie w przyszłość podejmując nową ewangelizację, nową w zapale, nową w swych metodach, nową w środkach wyrazu. (Haiti r.)

38

39 "Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów".
Mt 28,18-20

40 J E Z U S J E S T P A N E M ! ! !


Pobierz ppt "Czym jest EWANGELIZACJA ???"

Podobne prezentacje


Reklamy Google