Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentację przygotowała: Pwd. Małgorzata Stępień Propozycja programowa dla gromad zuchowych i drużyn PONAD GRANICAMI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentację przygotowała: Pwd. Małgorzata Stępień Propozycja programowa dla gromad zuchowych i drużyn PONAD GRANICAMI."— Zapis prezentacji:

1 Prezentację przygotowała: Pwd. Małgorzata Stępień Propozycja programowa dla gromad zuchowych i drużyn PONAD GRANICAMI

2 Cele: Jej podstawowe cele to: Wsparcie członków ZHP w odkrywaniu i piel ę gnowaniu poczucia wi ę zi z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, mobilizowanie ich do aktywnego uczestnictwa w ż yciu społecznym i politycznym Europy. Zwi ę kszenie ś wiadomo ś ci harcerek i harcerzy dotycz ą cej przysługuj ą cego im prawa do swobodnego przemieszczania si ę po terytorium Unii Europejskiej. Umocnienie poczucia przynale ż no ś ci zuchów, harcerek i harcerzy do ZHP oraz ś wiatowej rodziny skautowej. Nawi ą zanie przez członków ZHP przyja ź ni ze skautami z ró ż nych krajów Europy. W ramach propozycji Ponad granicami b ę dziecie zdobywa ć wiadomo ś ci o naszym kontynencie, jego mieszka ń cach, poło ż eniu, przyrodzie i klimacie, historii, sportach, znanych Europejczykach i Unii Europejskiej.

3 Bloki tematyczne Propozycja zawiera kilka bloków tematycznych działa ń, pozwalaj ą cych w rozmaity sposób promowa ć Polsk ę w Europie i Europ ę w Polsce. Propozycj ę Ponad granicami wyznacza siedem drogowskazów, które wskazuj ą ró ż ne pola działania: Na europejskim szlaku, Historia i tradycje, Sport, Znani Europejczycy, Jak to powiedzie ć, Zintegrowana Europa, Złap kontakt.

4 Zawartość propozycji programowej DROGOWSKAZ zuchy pomysły na zbiórki sprawno ś ci harcerze, harcerze starsi, w ę drownicy sprawno ś ci bank pomysłów skautowe rozmaito ś ci

5 DZI Ę KUJ Ę ZA UWAG Ę


Pobierz ppt "Prezentację przygotowała: Pwd. Małgorzata Stępień Propozycja programowa dla gromad zuchowych i drużyn PONAD GRANICAMI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google