Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zjazd Programowy ZHP 1–3 czerwca 2007 r.. Zjazd Programowy ZHP W dniach 1-3 czerwca 2007 r. w Nadwarciańskim Grodzie w Załęczu Wielkim odbędzie się Zjazd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zjazd Programowy ZHP 1–3 czerwca 2007 r.. Zjazd Programowy ZHP W dniach 1-3 czerwca 2007 r. w Nadwarciańskim Grodzie w Załęczu Wielkim odbędzie się Zjazd."— Zapis prezentacji:

1 Zjazd Programowy ZHP 1–3 czerwca 2007 r.

2 Zjazd Programowy ZHP W dniach 1-3 czerwca 2007 r. w Nadwarciańskim Grodzie w Załęczu Wielkim odbędzie się Zjazd Programowy ZHP. Zjazd podsumuje ogólnozwiązkową dyskusję instruktorską na temat aktualnego rozumienia Prawa Harcerskiego i wartości w nim zawartych oraz dyskusję dotyczącą programu wychowawczego Związku Harcerstwa Polskiego.

3 Zjazd Programowy ZHP Dyskusja przed Zjazdem Programowym toczy się w trzech kierunkach: 1. Prawo Harcerskie i nasze wartości 2. Prawo Harcerskie a postawy instruktorskie 3. Jaki program ZHP?

4 Zjazd Programowy ZHP Tezy do dyskusji 1. Prawo Harcerskie i nasze wartości Tezy dotyczące aktualnego rozumienia Prawa Harcerskiego / tezy do poszczególnych punktów PH – opublikowane w I części broszury Przed Zjazdem Programowym ZHP - wrzesień 2006 r./ Tezy dotyczące wartości wynikających z PH Tezy do dyskusji – Czym jest Prawo Harcerskie ? /w II części broszury Przed Zjazdem Programowym ZHP – styczeń 2007 r./

5 Zjazd Programowy ZHP Tezy do dyskusji 2. Prawo Harcerskie a postawy instruktorskie Tezy do dyskusji na temat postaw instruktorskich Wytyczne do stworzenia kodeksu instruktorskiego /materiał w II części broszury Przed Zjazdem Programowym ZHP – styczeń 2007 r./

6 Zjazd Programowy ZHP Tezy do dyskusji 3. Jaki program ZHP? Tezy w blokach tematycznych: MY MOCNI W RÓŻNORODNOŚCI MY W SKAUTINGU MY A POTRZEBY SPOŁECZNE /materiał w II części broszury Przed Zjazdem Programowym ZHP – styczeń 2007r./

7 Zjazd Programowy ZHP MY MOCNI W RÓŻNORODNOŚCI Program wychowawczy ZHP powinien wynikać z programu gromad i drużyn, który odpowiada na potrzeby dzieci i młodzieży. Misja ZHP, Strategia rozwoju ZHP do roku 2009 oraz Podstawy wychowawcze ZHP określają cel programu i jego efekty. Siłą programu wychowawczego ZHP jest różnorodność kierunków statutowych działań, jakie są podstawą inspiracji pracy gromad i drużyn. Jesteśmy mocni, bo jesteśmy różnorodni w realizacji programu wychowawczego w oparciu o tradycyjne wartości.

8 Zjazd Programowy ZHP MY W SKAUTINGU ZHP jest organizacją członkowską światowych organizacji skautowych. Nasz program jest programem skautowym. Uczestniczymy w wymianie doświadczeń programowych, czerpiemy z dorobku organizacji skautowych. Programy WOSM i WAGGGS niejednokrotnie stanowią inspirację do naszych działań, choć często różnią się od tradycyjnych form pracy polskiego harcerstwa. ZHP może zaproponować oryginalny wariant programu skautowego i poprzez to pokazać swą przynależność do wielkiej rodziny skautowej.

9 Zjazd Programowy ZHP MY A POTRZEBY SPOŁECZNE ZHP jest organizacją pożytku publicznego i poważnym partnerem w wychowywaniu dzieci I młodzieży. Wizerunek harcerstwa zależy od jakości programu ZHP i metod wdrażania go w życie społeczne. Powinniśmy tak budować program wychowawczy, aby wychodzić naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom członków ZHP. Ważne jest również, aby spełniać oczekiwania rodziców, nauczycieli oraz instytucji, wobec których ZHP pełni ważną rolę, wspierając wychowywanie do określonych wartości i postaw.

10 Zjazd Programowy ZHP Efektem dyskusji w oparciu o tezy i wytyczne będzie wypracowanie materiałów na Zjazd. Stanowić będą treść projektów dokumentów do uchwalenia. Zakładamy, że będą to następujące materiały: opis wartości, kierunki dalszych prac nad Prawem Harcerskim, komentarz do Prawa Harcerskiego, kodeks instruktorski, kierunki programowe ZHP / w zależności od wniosków z dyskusji /.

11 Zjazd Programowy ZHP Efekty Zjazdu - założenia 1. Prawo Harcerskie i nasze wartości Opis wartości harcerskich wynikających z PH Opis: czym jest Prawo Harcerskie? Kierunki pracy nad PH do roku 2009 /jeśli z dyskusji wyniknie potrzeba zmiany Prawa Harcerskiego/ Ewentualna zmiana punktów Prawa Harcerskiego /jeśli będą takie wnioski z dyskusji/

12 Zjazd Programowy ZHP Efekty Zjazdu - założenia 2. Prawo Harcerskie a postawy instruktorskie Kodeks instruktorski lub Wytyczne do stworzenia kodeksu instruktorskiego

13 Zjazd Programowy ZHP Efekty Zjazdu - założenia 3. Jaki program ZHP? Kierunki programowe ZHP z uwzględnieniem: - wniosków z dyskusji o wartościach, - rozumienia Misji ZHP przez członków organizacji oraz otoczenie zewnętrzne, - kwestii aktualności metody harcerskiej, - potrzeb dzieci i młodzieży, oczekiwań rodziców i potrzeb społecznych.

14 Zjazd Programowy ZHP Materiały GK ZHP wspierające przeprowadzenie dyskusji I część broszury Przed Zjazdem Programowym ZHP wrzesień 2006 r. wrzesień 2006 r. Tezy do dyskusji na temat aktualnego rozumienia PH Wybrane redakcje PH w historii harcerstwa Scenariusz konferencji hufcowej

15 Zjazd Programowy ZHP Materiały GK ZHP wspierające przeprowadzenie dyskusji II część broszury Przed Zjazdem Programowy ZHP styczeń 2007 r. Tezy do dyskusji na temat wartości Tezy do dyskusji na temat programu wychowawczego ZHP Scenariusz konferencji chorągwianej

16 Zjazd Programowy ZHP Materiały GK ZHP wspierające przeprowadzenie dyskusji Narzędzie do podsumowania dyskusji dla komend hufców i komend chorągwi /prezentacja z tezami, arkusz ewaluacyjny sumujący wnioski/ Artykuły w Miesięczniku Instruktorskim Czuwaj Strona www.zjazd.zhp.pl

17 Zjazd Programowy ZHP Dyskusja toczy się we wszystkich środowiskach instruktorskich ZHP: W hufcach – każdy hufiec przeprowadza konferencję instruktorską W chorągwiach – jedna konferencja chorągwiana podsumowuje efekty dyskusji hufcowych W CSI i chorągwianych szkołach instruktorskich w formie ogólnopolskich konferencji - na początku roku 2007. Wszystkie komendy i władze poszczególnych szczebli powinny aktywnie włączyć się w dyskusję instruktorską

18 Zjazd Programowy ZHP W 2007 r. gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze realizować będą propozycję programową Mam szczerą wolę... Każdy drużynowy do 31 stycznia 2007 otrzyma płytę CD z materiałami propozycji. Planowane jest również wydanie 4 pakietów Mam szczerą wolę.. dla każdego z pionów wiekowych Propozycja programowa Mam szczerą wolę… jest ważnym elementem w pracy gromad i drużyn z Prawem Zucha i Prawem Harcerskim

19 Zjazd Programowy ZHP W GK ZHP powołany został 14-osobowy zespół ds. Zjazdu Programowego ZHP. Zadaniem zespołu jest koordynowanie przebiegu dyskusji, przygotowanie materiałów przedzjazdowych i zebranie wniosków po zakończeniu konferencji w chorągwiach Każda Chorągiew powołała zespół ds. Zjazdu Programowego ZHP. Zadaniem chorągwianych zespołów jest koordynowanie konferencji hufcowych i zebranie wniosków z dyskusji

20 Zjazd Programowy ZHP

21 Czuwaj! Zastępca Naczelnika ZHP hm. Adam Kocher


Pobierz ppt "Zjazd Programowy ZHP 1–3 czerwca 2007 r.. Zjazd Programowy ZHP W dniach 1-3 czerwca 2007 r. w Nadwarciańskim Grodzie w Załęczu Wielkim odbędzie się Zjazd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google