Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DC Edukacja Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych Innowacyjne formy oceniania z wykorzystaniem ICT Kartuzy, 12 listopada 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DC Edukacja Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych Innowacyjne formy oceniania z wykorzystaniem ICT Kartuzy, 12 listopada 2010."— Zapis prezentacji:

1 DC Edukacja Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych Innowacyjne formy oceniania z wykorzystaniem ICT Kartuzy, 12 listopada 2010

2 DC Edukacja Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych 1994 r. – rozpoczęcie działalności DC Edukacja 1995 r. – uzyskanie autoryzacji Microsoft Autoryzowany Ośrodek Szkoleniowy Microsoft 2000 r. – powstanie ODN DC Edukacja wpisanie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli DC Edukacja do rejestru niepublicznych placówek oświatowych 2004 r. – uzyskanie akredytacji przez ODN DC Edukacja Akredytacja Pomorskiego Kuratora Oświaty (nr 40/2004) DC Edukacja posiada autoryzacje międzynarodowych ośrodków egzaminacyjnych VUE i Prometric

3 Informacje o projekcie DC Edukacja Tytuł: Innowacyjne formy oceniania z wykorzystaniem ICT Projekt realizowany był w ramach POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Miejsce realizacji: woj. pomorskie Okres realizacji: 1 luty – 31 grudnia 2009 roku

4 Cele projektu DC Edukacja - Innowacyjne formy oceniania z wykorzystaniem ICT wzrost wykorzystania ICT w procesie nauczania w szkołach zawodowych wyposażenie szkół w oprogramowanie edukacyjne do tworzenia i realizacji testów elektronicznych przygotowanie nauczycieli do ich tworzenia i realizacji testów elektronicznych na zajęciach z uczniami wzrost motywacji i zainteresowania wśród nauczycieli szkół zawodowych poprawą jakości nauczania poprzez stosowanie nowych innowacyjnych form nauczania i oceniania spowodowanie uczniów zainteresowania w kierunku informatyki oraz ICT

5 Dane liczbowe DC Edukacja - Innowacyjne formy oceniania z wykorzystaniem ICT Łącznie: 86 szkół zawodowych województwa pomorskiego, 774 nauczycieli (średnio po 9 z każdej szkoły) 7960 uczniów (średnio po 90 uczniów ze szkoły) Powiat kartuski 2 szkoły zawodowe ( Przodkowo ) - Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przodkowie 18 nauczycieli (po 9 z każdej szkoły) 181 uczniów

6 Koncepcja i podstawowe działania realizowane w ramach projektu DC Edukacja - Innowacyjne formy oceniania z wykorzystaniem ICT Etap I – Zajęcia stacjonarne Czas trwania: 16h Materiały szkoleniowe dla każdego z uczestników w postaci podręcznika Przygotowywanie nauczycieli do tworzenia i realizacji testów Etap II – E-learning Czas trwania:5 dni z codzienną możliwością wzięcia udziału w 2 godz. konsultacji on-line z trenerem (łącznie 10h) Dostęp do platformy e-learningowej, video-wykładu Etap III – Wdrożenie Przeprowadzenie przygotowanego testu elektronicznego na zajęciach z 10 uczniami - 2 godziny lekcyjne

7 Opinie nauczycieli o projekcie potwierdzające osiągnięcie celu DC Edukacja - Innowacyjne formy oceniania z wykorzystaniem ICT Ponad 80 % nauczycieli biorących udział w projekcie potwierdziło, że wprowadzenie innowacyjnych form oceniania na zajęciach z uczniami poprawi jakość kształcenia. Prawie 90 % nauczycieli uważa, że stosowanie nowych innowacyjnych form nauczania i oceniania usprawni pracę na lekcji. Ponadto nauczyciele byli pozytywnie nastawieni do samokształcenia i doskonalenia zawodowego z wykorzystaniem zasobów edukacyjnych dostępnych na platformie e learningowej. Prawie 80 % uważa, że jest to wygodna, skuteczna i interesująca forma doskonalenia.

8 Opinie uczniów o projekcie potwierdzające osiągnięcie celu DC Edukacja - Innowacyjne formy oceniania z wykorzystaniem ICT Ponad 90 % uczniów biorący udział w projekcie uważa, że komputer uatrakcyjnia lekcje i w związku z tym techniki ICT należałoby wykorzystywać na wszystkich lekcjach a nie tyko na zajęciach z informatyki lub Technologii Informacyjnej Ponad 80 % uczniów uważa, że wiedza informatyczna jest przydatna w życiu i niemal tyle samo, że biegłe posługiwanie się komputerem jest szansą na lepszą pracę

9 Wysokość udzielonego wsparcia w ramach projektu DC Edukacja - Innowacyjne formy oceniania z wykorzystaniem ICT Kwota wsparcia (dofinansowania) udzielonego w powiecie kartuskim: 21.750,70 zł Wysokość wkładu własnego wniesionego przez powiat kartuski: 3.020,00 zł Sposób finansowania projektu 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2,25% z budżetu państwa 12,75% z budżetu JST (w formie niepieniężnej)

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "DC Edukacja Centrum Szkoleń i Certyfikacji Komputerowych Innowacyjne formy oceniania z wykorzystaniem ICT Kartuzy, 12 listopada 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google