Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Karpiński 0,5 min. “Dzień dobry, nazywam się Piotr Karpiński

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Karpiński 0,5 min. “Dzień dobry, nazywam się Piotr Karpiński"— Zapis prezentacji:

1 Program i metody nauczania szkolenia Mentor Multimedialny – Zawód Przyszłości
Piotr Karpiński 0,5 min. “Dzień dobry, nazywam się Piotr Karpiński Chciałbym zaprezentować Państwu program i metody nauczania szkolenia Mentor Multimedialny Zawód Przyszłości

2 Agenda Wprowadzenie Program szkolenia Metodyka nauczania
Ewaluacja i kontrola Podsumowanie 0,5 min. “W prezentacji przewidziane są następujące punkty” Przeczytać Wprowadzenie | Program | Metodyka | Ewaluacja | Podsumowanie

3 Wprowadzenie: Cele projektu i cele szkolenia
Zdobycie nowego zawodu Nauka stosowania e-learningu w praktyce Poznanie narzędzi multimedialnych Poznanie zastosowań poszczególnych narzędzi dla osiągnięcia określonych rezultatów - umiejętności E–learning oznacza wspomaganie dydaktyki za pomocą komputerów osobistych, CDROM i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. (Wikipedia) 1 min. “cele projektu nawiązują bezpośrednio do sytuacji w jakiej znajdują się beneficjenci ostateczni projektu - czyli uczestniczący w szkoleniu nauczyciele. Posiadają oni doświadczenie pedagogiczne cenione w nowo-powstających dziedzinach takich jak np. Zdalne nauczanie. Z drugiej strony demografia w najbliższej przyszłości spowoduje zwolnienia w szkolnictwie. ” “głównym celem szkolenia jest zdobycie nowego zawodu przez jego uczestników i w efekcie znalezienie pracy nauczaniu za pomocą komputera” “ zawód mentora jest związany bezpośrednio z e-learningiem” wytłumaczyć e-learning – przeczytać “e-learning stosuje się przy wykorzystaniu narzędzi multimedialnych” “celem szkolenia jest nauczenie zastosowań narzędzi multimedialnych” -> “są to określone umiejętności” Wprowadzenie | Program | Metodyka | Ewaluacja | Podsumowanie

4 Wprowadzenie: Nowe umiejętności Mentora Multimedialnego
Przygotowywanie multimedialnych materiałów szkoleniowych, w tym: Pozyskiwanie i obróbka grafiki na potrzeby materiałów szkoleniowych Tworzenie materiałów szkoleniowych do druku Tworzenie materiałów szkoleniowych online i ich umieszczanie w Internecie Tworzenie animacji i gier szkoleniowych Obróbka wideo i dźwięku dla celów szkoleniowych 0,5 min. “Umiejętności mentora multimedialnego będą polegały na “ Przeczytać Wprowadzenie | Program | Metodyka | Ewaluacja | Podsumowanie

5 Program: podstawowe informacje
3 miesiące - czas trwania jednego szkolenia 150 godzin szkolenia w pracowni 140 godzin szkolenia online (e-learning) 25 godzin konsultacji online 10 os. Grupy 3 spotkania w tygodniu 1 min. “zanim przejdziemy do szczegółowych opisów programu, na początek chciałbym przedstawić kilka danych liczbowych charakteryzujących program” Wprowadzenie | Program | Metodyka | Ewaluacja | Podsumowanie

6 Program: przegląd modułów nauczania
Moduły nauczania: Grafika WWW Animacje (technologia Flash) Audio i video 0,5 min. - Nawiązać do slajdu #4 “We wprowadzeniu mówiliśmy o określonych umiejętnościach nowego zawodu - Mentora; w programie szkolenia odpowiadają im moduły.” - wymienić moduły Wprowadzenie | Program | Metodyka | Ewaluacja | Podsumowanie

7 Program: moduł Grafika
Wybrane punkty programu: Wyszukiwanie obrazów w internetowych galeriach zdjęć Poprawa jasności i kontrastu zdjęć Tworzenie fotomontaży Tworzenie projektów do wydruku w profesjonalnej drukarni Zastosowanie w edukacji: Tworzenie prezentacji, oraz projektów do druku: skryptów, książek i innych materiałów szkoleniowych 3 min. Przeczytać punkty opowiedzieć o dwóch rodzajach zastosowań “BO zdobędą nie tylko wiedzę która ma zastosowanie w edukacji; moga oni wykorzystać ją także w innych dziedzinach życia, np. W marketingu czy reklamie” przeczytać zastosowanie w edukacji przeczytać inne zastosowania Pokazać przykład grafiki Inne zastosowania: Tworzenie projektów folderów, ulotek, plakatów Wprowadzenie | Program | Metodyka | Ewaluacja | Podsumowanie

8 Zastosowanie w edukacji:
Program: moduł WWW Wybrane punkty programu: Tworzenie dokumentów HTML Umieszczanie obrazów/zdjęć w pliku HTML Zapis strony WWW na serwerze Tworzenie rozwiązań do dynamicznego zarządzania treścią Zastosowanie w edukacji: Tworzenie materiałów szkoleniowych online, tworzenie stron interneto- wych dla szkolenia z możliwością np. zapisywania się na zajęcia przez uczestników 2,5 min. Nawiązać do poprzedniego slajdu (“tu też omówimy umiejętności i ich przydatność w edukacji i w innych dziedzinach”) Przeczytać punkty programu – wyjaśnić HTML Przeczytać do końca Pokazać przykład strony WWW Inne zastosowania: Tworzenie komercyjnych stron WWW Wprowadzenie | Program | Metodyka | Ewaluacja | Podsumowanie

9 Program: moduł Animacje Szkoleniowe
Wybrane punkty programu: Tworzenie prostych animacji Tworzenie animowanych elementów stron WWW Tworzenie animowanych gier Zastosowanie w edukacji: Tworzenie animowanych materiałów szkoleniowych dla WWW lub multimedialnych szkoleń na płytach CD 2,5 min. Przeczytać Pokazać przykład animacji (biodiesel) Inne zastosowania: Wzbogacanie komercyjnych stron WWW (tworzenie banerów), tworzenie multimedialnych prezentacji na płytach CD Wprowadzenie | Program | Metodyka | Ewaluacja | Podsumowanie

10 Program: moduł Audio i Video
Wybrane punkty programu: Nagrywanie dźwięku lub video Obróbka ścieżek dźwięku lub video Umieszczanie dźwięku lub video w Internecie Zastosowanie w edukacji: Tworzenie / wzbogacanie wykładów w Internecie 2 min. Przeczytać Pokazać przykład video Inne zastosowania: Montaże video lub dźwięku Wprowadzenie | Program | Metodyka | Ewaluacja | Podsumowanie

11 Program: przegląd modułów nauczania
Tworzenie animacji Animacje Obróbka grafiki dla animacji Grafika Audio i video Tworzenie projektów do druku Tworzenie wykładów AV Umieszczanie animacji na stronach WWW 2 min. Nawiązać do poprzednich slajdów “ w poprzednich punktach omówiliśmy poszczególne moduły nauczania “ -> Pokazać moduły “omówiliśmy również poznawane umiejętności, które możemy również określić jako końcowe. Będą to: ” -> pokazać umiejętności “ważnym pozytywnym efektem ubocznym jest fakt, że umiejętności można wykorzystywać razem, np. Potrafiąc obrabiać zdjęcia można urozmaicić stronę WWW konkluzja “umiejętności zdobywane podczas szkolenia można wykorzystywać w różnych kombinacjach co pozwala na osiągnięcie bogatych efektów multimedialnych ” WWW Obróbka grafiki dla stron WWW Umieszczanie wykładów AV na stronach WWW Tworzenie stron WWW Wprowadzenie | Program | Metodyka | Ewaluacja | Podsumowanie

12 Metodyka: Skuteczna realizacja programu
Zastosowanie e-learningu Właściwy dobór materiałów i pomocy szkoleniowych Orientacja na efektywność 0,5 min. Nawiązać do programu (“W programie przewidziano 4 moduły szkoleniowe. Żeby zagwarantować przyswojenie dużej ilości wiedzy w dość krótkim czasie, konieczne będzie zastosowanie kilku sposobów” ) Przeczytać sposoby Wprowadzenie | Program | Metodyka | Ewaluacja | Podsumowanie

13 Metodyka: Skuteczna realizacja programu
Zastosowanie e-learningu Praktyczne pokazanie wykorzystania technik multimedialnych do nauki Możliwość samodzielnej nauki w dowolnym czasie Możliwość samodzielnego określenia ścieżki nauki 1 min. Nawiązać do tego że “najlepszym sposobem na nauczenie tworzenia e-learningu jest jego wykorzystanie w samym szkoleniu” Przeczytać Wprowadzenie | Program | Metodyka | Ewaluacja | Podsumowanie

14 Metodyka: Skuteczna realizacja programu
Właściwy dobór materiałów i pomocy szkoleniowych Wykorzystanie interesujących materiałów do obróbki w trakcie zajęć Zastosowanie skryptu szkoleniowego Uzyskanie efektu kojarzenia Wytworzenie podręcznego vademecum Zastosowanie opisu przebiegu lekcji dla trenera Kontrola prawidłowego przebiegu lekcji Ułatwienie ewaluacji i oceny skuteczności treningu 3 min. Powiedzieć że omawiamy sposób 1 Przeczytać pkt 1 Przeczytać pkt 2 - pokazać skrypt Przeczytać pkt 3 – pokazać opis lekcji Wprowadzenie | Program | Metodyka | Ewaluacja | Podsumowanie

15 Metodyka: Skuteczna realizacja programu
Orientacja na efektywność Wybór najważniejszych funkcji omawianych aplikacji Stosowanie licznych przykładów nawiązujących do rzeczywistości Odniesienia do celu lekcji, w trakcie prowadzenia zajęć 1,5 min. “nie chcemy nauczyć BO wszystkiego!” Wprowadzenie | Program | Metodyka | Ewaluacja | Podsumowanie

16 Ewaluacja: metody oceny skuteczności szkolenia
Szkoleniowcy Raportowanie aktualnych postępów w realizacji programu Sygnalizowanie ew. trudności w realizacji programu Uczestnicy szkolenia Okresowe badanie umiejętności uczestników szkolenia (testy) Badanie opinii uczestników o szkoleniu i analiza uwag 1 min. “Żeby zagwarantować powodzenie projektu ważne jest jego monitorowanie i przeprowadzanie okresowych ocen” “monitorowanie będzie przebiegało na dwóch poziomach – szkoleniowcy i uczestnicy” Przeczytać Wprowadzenie | Program | Metodyka | Ewaluacja | Podsumowanie

17 Podsumowanie Program szkolenia Metody nauczania Ewaluacja i kontrola
0,5 min. “Podsumowując liczymy na to że właściwie ukształtowany program nauki skuteczne metody nauczania i systematyczna ewaluacja i kontrola pozwolą na przeprowadzenie ciekawego i wartościowego szkolenia a w efekcie na wykształcenie cennych pracowników – mentorów multimedialnych Wprowadzenie | Program | Metodyka | Ewaluacja | Podsumowanie

18 Dziękuję za uwagę! piotr.karpinski@zeto.olsztyn.pl
Wprowadzenie | Program | Metodyka | Ewaluacja | Podsumowanie


Pobierz ppt "Piotr Karpiński 0,5 min. “Dzień dobry, nazywam się Piotr Karpiński"

Podobne prezentacje


Reklamy Google