Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katedra Informatyki w Zarządzaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katedra Informatyki w Zarządzaniu"— Zapis prezentacji:

1 Katedra Informatyki w Zarządzaniu
Szkolenia komputerowe szansą na uczestnictwo Beneficjentów w społeczeństwie informacyjnym Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

2 Pracownicy Katedry Informatyki w Zarządzaniu
Przedstawicielka Partnera: dr Małgorzata Zajdel Konsultant, ekspert: prof. Ludosław Drelichowski Autorzy materiałów szkoleniowych: dr Grzegorz Dzieża, dr Arkadiusz Januszewski, inż. Waldemar Kępa, dr Małgorzata Michalewicz, mgr Elżbieta Tomczak, dr Marek Sikora Programista: inż. Waldemar Kępa Członek Grupy ds. Polityki Równości Szans i Równości Płci: dr Marek Sikora Specjalista ds. technicznego przygotowania materiałów i weryfikator: dr Grzegorz Dzieża Pracownik administracyjny: st. technik Elżbieta Łopatka Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

3 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
CZAS REALIZACJI ZADAŃ KATEDRY INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU W PROJEKCIE I ETAP wrzesień grudzień 2005 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

5 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
Koncepcja szkolenia komputerowego dla osób o niskich kwalifikacjach Jednostki szkoleniowe: „Przyjazny Komputer” i „Przyjazny Internet” Koncepcja projektu modułu elektronicznej bazy wiedzy Moduł elektronicznej bazy wiedzy wspomagającej skuteczność szkoleń Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

6 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
Koncepcja szkolenia komputerowego dla osób o niskich kwalifikacjach Zaproponowano intensyfikację realizacji bloku komunikacji oraz bloku „uczenia się” poprzez następujące działania: Podjęcie wzajemnej współpracy i wsparcia w płaszczyźnie szkolący-szkoleni dla zacieśnienia więzi międzyludzkich. wydłużenie czasu poświęconego na szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności posługiwania się komputerem do czasu osiągnięcia zamierzonego efektu. Podwyższanie samooceny słuchaczy i stymulowanie wiary we własne możliwości poprzez zastosowanie właściwego doboru treści, metod i technik szkoleń. Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

7 Koncepcja szkolenia komputerowego dla osób o niskich kwalifikacjach cd.
Zadanie I - ZASTRZYK MOCY Podzadanie: Przyjazny Program Szkoleń Przyjazny Komputer Zadanie III – ZACZYN MOŻLIWOŚCI „Napiszę, policzę, utrwalę” „Internet Oknem Na Świat – Porozmawiajmy ze Sobą” „Internet Źródłem Wiedzy – Poszukajmy informacji” „Umiemy To Pokazać” Zadanie IV Przyjazny Internet Przekroczyć próg możliwości Jestem w tym dobry Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

8 Strona tytułowa jednostki w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
Jednostki szkoleniowe: „Przyjazny Komputer” i „Przyjazny Internet” Strona tytułowa jednostki Treść jednostki Notatki Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

9 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

10 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

11 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
Koncepcja projektu modułu elektronicznej bazy wiedzy Wspomaganie procesu weryfikacji metod nauczania Ocena postępów przyswajania wiedzy przez Beneficjentów Ostatecznych Pozyskiwanie opinii Beneficjentów o przebiegu realizacji szkoleń Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

12 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
Moduł elektronicznej bazy wiedzy wspomagającej skuteczność szkoleń MS Access – narzędzie pakietu MS Office Professional Łatwa modyfikacja zasobów Elastyczność konfiguracji Wbudowane raportowanie i zestawienia statystyczne Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

13 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

14 Funkcje administratora programu
Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

15 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
CZAS REALIZACJI ZADAŃ KATEDRY INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU W PROJEKCIE - II ETAP styczeń - czerwiec 2006 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

16 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

17 Przyjazny Program Szkoleń Komputerowych
Moduł PRZYJAZNY KOMPUTER Zrób Pierwszy Krok Napiszę – Policzę – Utrwalę Umiemy To Pokazać Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

18 Przyjazny Program Szkoleń Komputerowych
Moduł PRZYJAZNY INTERNET Internet Oknem Na Świat – Porozmawiajmy ze Sobą Internet Źródłem Wiedzy – Poszukajmy informacji Przekroczyć Próg Możliwości Jestem w Tym Dobry Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

19 Innowacyjność Programu
Elektroniczna Baza Wiedzy weryfikująca skuteczność szkoleń Weryfikacja przyswajania wiedzy przez Beneficjentów Weryfikacja stosowanych metod nauczania Proces dostosowywania i optymalizacji algorytmów programu jest ciągły i weryfikowany w trakcie kolejnych szkoleń (20 wersja) Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

20 Rola ATR w pozostałych działaniach Partnerstwa
Udział w tworzeniu strategii Projektu Udział w Grupie Zarządzającej Partnerstwem Udział we współpracy ponadnarodowej Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

21 w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
Dziękuję za uwagę Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL


Pobierz ppt "Katedra Informatyki w Zarządzaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google