Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w Przedszkolu Miejskim nr 44 w Sosnowcu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w Przedszkolu Miejskim nr 44 w Sosnowcu"— Zapis prezentacji:

1 w Przedszkolu Miejskim nr 44 w Sosnowcu
mgr Karina Krupa-Juda KLUCZ DO UCZENIA SIĘ- podsumowanie zajęć praktycznych w ramach projektu, które odbyły się w grupie ,,Kotki”- dzieci 2,5-3-letnie w Przedszkolu Miejskim nr 44 w Sosnowcu Rodzice/prawni opiekunowie wszystkich dzieci, których podobizny znalazły się na zdjęciach zamieszczonych w materiale wyrazili zgodę na ich publikację (stosowne oświadczenia wyrażone na piśmie znajdują się w dokumentacji przedszkolnej).

2 Różę Bryłę, Dyrektor Przedszkola nr 1 w Orzeszu.
Swoją przygodę z Projektem ,,Klucz do uczenia się- rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej” rozpoczęłam od udziału w konferencji zorganizowanej w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach. Na w/w konferencji bardzo zaciekawiły mnie główne założenia programu oraz relacja i uzyskane efekty wdrożenia programu „Klucz do uczenia się” przedstawione przez panią Różę Bryłę, Dyrektor Przedszkola nr 1 w Orzeszu.

3 Kolejnym krokiem był udział w szkoleniu przeprowadzonym przez
trenera II stopnia panią mgr Elżbietę Kordos, która dzięki wielkiemu zaangażowaniu i ciekawej organizacji zajęć zachęciła mnie jeszcze bardziej do pracy z KDU.

4 Swoją pracę w ramach Projektu rozpoczęłam (dzięki
podpowiedzią trenera) od przygotowania odpowiedniego zaplecza (zorganizowałam w sali specjalny kącik, w którym codziennie odbywały się nasze zajęcia) i bazy pomocy dydaktycznych - oczywiście część podstawowych pomocy otrzymaliśmy w pakietach modułowych, które umożliwiły sprawne przeprowadzenie zajęć. Dzięki zaangażowaniu i pomocy rodziców z mojej grupy udało się nam zakupić tablicę magnetyczną, która bardzo usprawniła zajęcia z dziećmi oraz plastikowe podkładki, klipsy, itp.

5 Od września 2012 roku objęłam swoją pracą nową grupę dzieci.
Do grupy ,,Kotki” dołączyły dzieci w wieku 2,5-3-lat. Ze względu na wiek dzieci, ich możliwości i zainteresowania podjęłam decyzję o bezpośrednim udziale w zajęciach samych 3 latków oraz realizacji zajęć w ramach Programu Literackiego. Z czasem także 2,5 latki zaczęły włanczać się czynnie do naszych zajęć- szczególnie bardzo chętnie uczestniczyły w inscenizacjach bajek. Ponieważ jestem jedynym nauczycielem w grupie i mam dłuższy kontakt z dziećmi mogłam dostosować swoją pracę do możliwości swoich wychowanków i stworzyć takie warunki pracy, aby dzieci mogły podejmować wyzwania, których realizacja sprawiła im dużą przyjemność, zmotywowała do dalszej pracy, wyzwoliła kreatywność i wpłynęła na szybszą integrację grupy, a dodatkowo rozwinęła nowe kompetencje oraz pozwoliła posiąść wiedzę umożliwiającą poznawanie świata.

6 W okresie od 17 września do 30 listopada w ramach praktyk udało mi się przeprowadzić
bezproblemowo 23 sesje. Ze względu na wiek i możliwości psychofizyczne swoich wychowanków, niektóre sesje Modyfikowałam i dzieliłam na mniejsze fragmenty co wymagało realizacji przez większą ilość zajęć. Podczas zajęć wplatałam dużą ilość zajęć i zabaw ruchowych, zajęć z elementami pantomimy- które urozmaicały naszą pracę. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców. Podczas zajęć dzieci rozwinęły swoje zamiłowanie do słuchania bajek, zajęcia dały Możliwość zrozumienia ich sensu, rozwinęły ich empatię, wspomogły rozwój mowy. Udział w zajęciach widocznie rozwijał ich myślenie abstrakcyjne, jak i przyczynowo- skutkowe, uczyły kontroli i samoregulacji. Podczas zajęć dzieci uczyły się pracy w małych grupach. Dodatkowo angażowały się również młodsze przedszkolaki co bardzo pozytywnie wpływały na integrację grupy szczególnie w początkowych dniach września. W przypadku nieobecności dziecka sesje zostawały powtórzone w innym terminie indywidualnie lub w grupie. Po zakończeniu praktyk, program będzie nadal przeze mnie kontynuowany poprzez Realizację sesji z zakresu modułu MS.

7 ,,TRZY MAŁE PROSIACZKI”- wprowadzenie do bajki

8 ,,TRZY MAŁE PROSIACZKI”- zrozumienie bajki

9 ,,TRZY MAŁE PROSIACZKI”- przedstawienie (modelowanie) kinestetyczne bajki

10 ,,TRZY MAŁE PROSIACZKI”- modelowanie wizualno przestrzenne bajki

11 ,,TRZY MAŁE PROSIACZKI”- inscenizacja bajki

12 ,,Trzy Koziołki Spryciołki”- poznanie bajki

13 ,,Trzy Koziołki Spryciołki”- zrozumienie bajki

14 ,,Trzy Koziołki Spryciołki”- zrozumienie bajki

15 ,,Trzy Koziołki Spryciołki”- zrozumienie i sprawdzanie bajki

16 Trzy Koziołki Spryciołki”- przedstawienie bajki z udziałem mediatorów zewnętrznych

17 Trzy Koziołki Spryciołki”- modelowanie

18 ,,Trzy Koziołki Spryciołki”- inscenizacja bajki

19 ,,Złotowłosa i trzy misie”- zapoznanie z bajką

20 ,,Złotowłosa i trzy misie”- modelowanie kinestetyczne

21 ,,Złotowłosa i trzy misie”- modelowanie wizualno-przestrzenne

22 ,,Rzepka”- wprowadzenie do bajki

23 ,,Rzepka- zrozumienie bajki”

24 ,,Rzepka”- modelowanie kinestetyczne i wizualno- przestrzenne bajki oraz sprawdzanie…”

25 ,,Rzepka”- modelowanie wizualno- przestrzenne bajki

26 ,,Rzepka”- inscenizacja

27 ,, O chatce i jej mieszkańcach”- wprowadzenie do bajki

28 ,,O chatce i jej mieszkańcach” -zrozumienie bajki

29 ,,O chatce i jej mieszkańcach”-
zrozumienie bajki”

30 ,,O chatce i jej mieszkańcach”- modelowanie kinestetyczne z użyciem mediatorów

31 ,,O chatce i jej mieszkańcach”- pociąg z sekwencją obrazków

32 Korzyści z udziału w projekcie:
- Korzyści dla dzieci: Udział dzieci w zajęciach w ramach Projektu ,, Klucz do uczenia się”- Moduł Program Literacki wpłynął bardzo korzystnie na małe przedszkolaki, gdyż: wzbogacił ich słownictwo, rozwinął wyobraźnię, koncentrację przyczynił się do zintegrowania grupy. Dzięki udziałowi w ciekawych sesjach dzieci doskonaliły pojęcia matematyczne, odczuwały ogromną radość z działania, rozwijały umiejętność słuchania . Korzyści dla nauczyciela: Realizując zajęcia miałam możliwość usystematyzować pracę, wzbogaciłam swój warsztat pracy i bazę pomocy dydaktycznych. Praca z dziećmi stała się dużo bardziej atrakcyjna i przynosiła mi ogromna satysfakcję i wpłynęła na rozwój mojej kreatywności i ekspresji.


Pobierz ppt "w Przedszkolu Miejskim nr 44 w Sosnowcu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google