Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z realizacji projektu „Klucz do uczenia się” wdrażanego od 13 września 2012 roku do 13 grudnia 2012 roku przez nauczycielkę mgr Ewelinę Adamczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z realizacji projektu „Klucz do uczenia się” wdrażanego od 13 września 2012 roku do 13 grudnia 2012 roku przez nauczycielkę mgr Ewelinę Adamczyk."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z realizacji projektu „Klucz do uczenia się” wdrażanego od 13 września 2012 roku do 13 grudnia 2012 roku przez nauczycielkę mgr Ewelinę Adamczyk z Przedszkola Miejskiego nr 9 im. Wandy Chotomskiej w Będzinie

2 Program stwarza warunki, w których umysł otwiera się, nauka staje się przyjemnością, a kreatywność kwitnie. - Galina Dolya

3 „Klucz do uczenia się” jest oparty na pedagogice wybitnego rosyjskiego psychologa Lwa Wygotskiego, którego nauka zakłada, że w procesie edukacji dzieci najważniejszym elementem jest rozwijanie umiejętności uczenia się, czyli przygotowanie dziecka do korzystania ze swego potencjału umysłowego.

4 Jak wiadomo wszystkim, aby dzieci odniosły sukces, powinny w dzieciństwie rozwinąć trzy najważniejsze umiejętności: samoregulacji poznawcze komunikatywne. Program "Klucz do uczenia się" to jedyny w Polsce program edukacji przedszkolnej, który rozwija te kluczowe umiejętności.

5 We wrześniu 2012 roku w Przedszkolu Miejskim nr 9 w Będzinie w grupie „Skrzatów” – dzieci 4 letnich - rozpoczęto realizację projektu "Klucz do uczenia się”. Do grudnia 2012 roku została zrealizowana część tematów z następujących modułów: „Konstrukcje” Gąsienice „Matematyka sensoryczna 1” Gąsienice „Program literacki” Gąsienice Podczas tych zajęć, stymulowany był rozwój dzieci poprzez własną aktywność twórczą jak i rozwój kompetencji komunikacyjnych. Pierwsze doświadczenia w pracy z programem dały mi pełną wiarę w jego sukces zważywszy na ogromne nim zainteresowanie dzieci.

6 Zaprezentowanie programu Rodzicom
Rodzice naszych wychowanków z zadowoleniem przyjęli zaproponowany do realizacji program „Klucz do uczenia się”. Na pierwszym zebraniu Dyrektor placówki przedstawił jego główne założenia, natomiast na stronie internetowej przedszkola umieszczony jest link do oficjalnej strony programu, gdzie mogą zapoznać się ze szczegółami i kolejnymi dostępnymi modułami.

7 REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW Matematyka Sensoryczna 1
Przeprowadziłam 24 sesje. Program literacki Przeprowadziłam 12 sesji. Konstrukcje

8 Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z „Konstrukcji”, podczas których każde dziecko mogło rozwijać swoją kreatywność i zdolność myślenia przestrzenno - konstrukcyjnego poprzez tworzenie wielu ciekawych budowli. Dodatkową korzyścią płynącą z posiadania przez nasze dzieci klocków to możliwość wykorzystania ich w zabawie swobodnej dzięki czemu dzieci mogły konstruować nie tylko według poleceń nauczyciela.

9 W ramach "Programu Literackiego" „Skrzaty” miały możliwość poznania kilku bajek. 4 – latki rozwijały mowę i myślenie, analizowały bajkę, podejmowały próbę tworzenia własnego modelu bajki. Dzięki programowi literackiemu dzieci nauczyły się jak na podstawie ilustracji opowiadać bajkę, potrafią wczuć się w poszczególne postacie w różnych momentach bajki, rozróżniają duże, średnie i małe postacie oraz przedmioty. Potrafią nazwać i opisać każdą z postaci a także naśladować poszczególne postacie i ich stany emocjonalne. Dzieci nauczyły się zastępować postacie oraz przedmioty figurami zastępczymi. Potrafią rozpoznać postacie oraz przedmioty zastąpionymi figurami zastępczymi. Dzieci za pomocą figur zastępczych potrafią opowiadać bajkę a także ułożyć modele bajki na pustym szkielecie.

10 Dzięki modułowi „Matematyka sensoryczna 1” dzieci:
potrafią dopasować odpowiedni kolor drzwi do domków a także rozróżnić 7 kolorów wybierając odpowiedni kolor poznały figury geometryczne (kwadrat, koło, trójkąt, prostokąt, owal) potrafią dopasować figury geometryczne do odpowiednich domków, odzwierciedlić kształt rysując go palcem w powietrzu a także rozdzielić figury geometryczne segregując ich po względem wielkości kształtu i koloru potrafią porównać przedmioty pod względem wielkości, kształtu i koloru potrafią rozróżnić zwierzęta pod względem wielkości, a także ułożyć piramidę od największego do najmniejszego i odwrotnie posługują się odpowiednim słownictwem operuje nazwami największy, najmniejszy, mniejszy niż większy niż, średni potrafi ustawić przedmioty w odpowiedniej kolejności zgodnie z poleceniem nauczyciela a także porównać przedmioty dwuwymiarowe i uporządkować w odpowiedniej kolejności.

11 Podczas zajęć z „Matematyki sensorycznej” dzieci:
odczuwały radość z zabawy miały możliwość uczenia się poprzez działanie nabyły umiejętności poruszania się w świecie symboli uczyły się współpracy z partnerem, grupą uczyły się bezkonfliktowego porozumiewania się, wzajemnego współdziałania, budowania właściwych relacji z innymi uczyły się wytrwałości w dążeniu do celu uczyły się systematyczności miały możliwość osiągania sukcesów w indywidualnym dla siebie tempie, wzmacniały poczucie własnej wartości przygotowywały się do pełnienia ról uczyły się stosowania zasad, konsekwencji w działaniu

12 Systematycznie w trakcie zajęć odnotowywałam ewentualne problemy w realizacji sesji, w celu ewentualnych powtórzeń i utrwalania ćwiczeń, jak i uzupełniałam realizację zajęć dla nieobecnych.

13 Zajęcia z „Klucza do uczenia się”:
udział w zajęciach miał na celu wspieranie rozwoju dziecka, ale nie przyspieszanie go dla dzieci to świetna zabawa podczas zajęć odkrywane i uruchamiane były zdolności tkwiące w dziecku „Skrzaty” zdobywały wiedzę i umiejętności, ale przede wszystkim uczyły się jak zdobywać wiedzę każde zajęcia były nowym wyzwaniem wprowadzany był język symboli, co ułatwił radzenie sobie z kolejnymi wyzwaniami i coraz trudniejszymi zadaniami rozwijał umiejętności, które dają dzieciom możliwość wpływania na własne życie i usprawniał proces zdobywania wiedzy ponadto program wspierał rodziców w procesie wychowania i pomagał im przekazywać wiedzę swoim dzieciom oraz dał im możliwość poznania interesujących sposobów na stymulowanie rozwoju własnego dziecka.

14 Na dzień dzisiejszy mogę stwierdzić, że dzieci uczestniczące w zajęciach „Klucz do uczenia się”:
 wiedzą, jak interpretować świat i rozumieją stosowane w nim symbole zaczynają planować i organizować swoje zabawy otwarcie przedstawiają swój punkt widzenia potrafią dokonywać wyborów proponują nietuzinkowe rozwiązania napotykanych problemów mają pozytywny stosunek do nauki łatwo dostosowują się do nowych sytuacji i umieją wykorzystać w nich wcześniej zdobyte umiejętności wierzą w siebie i swoje umiejętności

15 Poprzez zaplanowane działania program miał wpływ na rozwijanie umiejętności dzieci, przygotowywał ich j do wyzwań edukacyjnych, z jakimi przedszkolak będzie miał do czynienia w szkole i w dorosłym życiu. Program ten wykorzystuje zabawę jako podstawową formę aktywności, co pozwala uniknąć stricte nauczania, zbędnego na tym etapie. Dzieci rozwijały umiejętność uczenia się, a jednocześnie wspaniale się bawiły.

16 Dzieci z wielką radością przystępowały do zajęć, przysporzyły im one dużo przyjemności, a mnie dały satysfakcję, mnóstwo pozytywnych emocji i poczucie dobrze wykonanej pracy. W przyszłości chciałaby również mieć możliwość zapoznania się i realizowania innych propozycji programowych, wchodzących w skład „Klucza do uczenia się”.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


Pobierz ppt "Sprawozdanie z realizacji projektu „Klucz do uczenia się” wdrażanego od 13 września 2012 roku do 13 grudnia 2012 roku przez nauczycielkę mgr Ewelinę Adamczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google