Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kompetencje asystenta rodziny w diagnozie sytuacji dziecka w rodzinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kompetencje asystenta rodziny w diagnozie sytuacji dziecka w rodzinie"— Zapis prezentacji:

1 Kompetencje asystenta rodziny w diagnozie sytuacji dziecka w rodzinie
Anna Kłos metodyk pracy socjalnej

2 Uwarunkowania pracy asystenta oraz ich wpływ na diagnozę sytuacji dziecka w rodzinie
Skierowanie asystenta do rodziny objętej asystą następuje na wniosek pracownika socjalnego. Wskazówki niezbędne do pracy z rodziną pochodzą od pracownika socjalnego wcześniej zajmującego się rodziną. Diagnoza społeczna sytuacji rodziny (w tym dzieci) następuję na poziomie OPS (diagnoza wstępna), natomiast asystent może wykonać diagnozę pogłębioną. Asystent rodziny ma różne kwalifikacje zawodowe - nie zawsze jest przygotowany do stawiania diagnozy.

3 Zadania ustawowe asystenta w kontekście diagnozy sytuacji dziecka
Opracowanie planu pracy z rodziną z uwzględnieniem sytuacji dziecka (dzieci), udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci, współpraca z innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

4 Kompetencje – elementy składowe
Wiedza - ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości, Postawy - wyuczona skłonność do reagowania w określony sposób (akt woli przejawiający się w czynach) ,  Umiejętności – sposób wykorzystania wiedzy.

5 Kluczowe kompetencje asystenta rodziny
Umiejętność nawiązania kontaktu Otwartość Spostrzegawczość Obiektywizm Cierpliwość Spolegliwość Kreatywność Mądrość życiowa

6 Kompetencje niezbędne do diagnostyki problemów dziecka w rodzinie
Wrażliwość poznawcza, Odpowiedni poziom percepcji, Umiejętność obserwowania –rejestrowania faktów, Umiejętność interpretowania faktów, Umiejętność powiązania faktów, Umiejętność wyciągania wniosków, Umiejętność konstruowania pytań diagnostycznych kierowanych do dzieci.

7 Kompetencje niezbędne do diagnostyki wykonywanej we współpracy z innymi podmiotami
Precyzja w przekazie informacji na temat sytuacji dziecka, Wiarygodność, Obiektywizm (bez naznaczania określonych sytuacji własnym napięciem emocjonalnym), Prostolinijność, Rzetelność,

8 Kompetencje o najwyższym znaczeniu dla diagnostyki sytuacji dziecka
Umiejętność oceny stanu somatycznego (stanu zdrowia dziecka), Umiejętność oceny stanu psychicznego dziecka, Umiejętność oceny poziomu rozwoju dziecka, Umiejętność zdefiniowania wad rozwojowych i deficytów, Umiejętność zdefiniowania rodzajów niepełnosprawności oraz przewidywania jej skutków.

9 Kompetencje o najwyższym znaczeniu dla diagnostyki sytuacji dziecka
Umiejętność motywowania dziecka do aktywności, Umiejętność odczytywania symptomów świadczących o zagrożeniach np. o doznawanej przemocy, w tym seksualnej, Umiejętności wywierania wpływu na dziecko w celu poddania się badaniom specjalistycznym,

10 Kompetencje asystenta rodziny c.d
Znajomość przepisów prawa w kontekście sprawowanej asysty, Znajomość biegu życia człowieka i procesów rozwojowych, Wiedza na temat zaburzeń rozwojowych dziecka, Własna aktywność i motywacja do rozwoju, Umiejętność współpracy z innymi podmiotami.

11 Obszary diagnostyczne
Zdrowie, Poziom rozwoju i edukacja, Rozwój zdolności i zainteresowań, Prawa dziecka, Wychowanie w poczuciu godności, Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i społecznych, Sytuacja dziecka na tle rodziny, Ochrona przed bezprawną ingerencją w życie dziecka, Zapewnienie kontaktu z rodzicem mieszkającym oddzielnie.

12 Dziękuję za uwagę Anna Kłos


Pobierz ppt "Kompetencje asystenta rodziny w diagnozie sytuacji dziecka w rodzinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google